آيت الله وحيد خراساني

آیت الله وحید خراسانی

سوال: کاشت ناخن مصنوعی چه حکمی دارد؟ در صورتی که چسب ناخن مصنوعی پاک نشود، برای نماز تکلیف چیست؟

 

پاسخ:

گذاشتنِ ناخنِ مصنوعی حرام است و کسی گذاشته چنانچه بعد از برداشتن اثری مانده باید عباداتش را انجام دهد البته بنابر إحتیاطِ واجب بینِ وضویِ جبیره و تیمم جمع نماید و هر وقت مانع کامل بر طرف شد بنابر إحتیاطِ واجب عباداتش را قضاء هم بنماید.

منبع: استفتاء سایت هدانا از دفتر استفتائات آیت الله العظمی وحید خراسانی.