وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر زن به جهت حيض نتواند بعد از احرام طواف بجا آورد

0

اگر زن به جهت حيض نتواند بعد از احرام طواف بجا آورد

لگو احکام حج و عمره

عدول حائض به حج افراد

 

225- اگر زنى به جهت حيض يا نفاس نتواند بعد از احرام، طواف بجا آورد و خوف داشته باشد كه وقت وقوف به عرفات بگذرد، به افراد عدول مى‏كند و بعد از آن، در صورت وجوب حج بر وى، عمره مفرده انجام مى‏دهد.[1]

 

[1] ( 1)- آية اللَّه خامنه ‏اى: اگر هنگام احرام در ميقات پاك بود، سپس در بين راه يا در مكه مكرمه پيش از انجام طواف عمره و نماز آن يا در اثناى طواف پيش از اتمام شوط چهارم، عادت ماهانه برايش عارض شد، و تا وقت انجام اعمال عمره و درك وقوف اختيارى عرفه پاك نمى‏شود، در اين صورت، مخيّر است بين اينكه عدول نمايد با همان احرام عمره تمتع به حج افراد، و پس از انجام حج افراد، عمره مفرده انجام دهد كه اين عمل او مجزئ از حج تمتع است، و بين اينكه طواف عمره و نماز آنرا رها كند، و با انجام سعى و تقصير از احرام عمره خارج شود، سپس با احرام حج و درك وقوفين و انجام اعمال منى، در مراجعت به مكه، طواف عمره و نماز آنرا- پيش از انجام طواف حج و نماز آن و سعى، يا بعد از انجام آنها- قضاء كند، و اين عمل او نيز مجزئ از حج تمتع است و چيز ديگرى بر او نيست.

آية اللَّه تبريزى: چنانچه حيض قبل از بستن احرام يا هنگام احرام بستن بود، به دستورى كه در مسأله 219 گفته شد بايد عمل كند و اگر بعد از احرام بود مخيّر است بين اين‏كه به دستور مسأله 219 عمل كند و بين اين‏كه سعى و تقصير كند و براى حج احرام ببندد و پس از برگشتن از منى‏، قبل از طواف حج، طواف عمره و نماز آن را قضا كند.

آية اللَّه سيستانى: در فرض مسأله اگر در حال احرام حايض بوده است، حجّش بدل به افراد مى‏شود و در صورت تمكّن بايد بعد از حج عمره مفرده انجام دهد و اگر بعد از احرام حايض شده است احتياط مستحب اين است كه عدول كند ولى مى‏تواند به احرام خود باقى باشد و سعى و تقصير را انجام دهد و پس از اعمال منى‏، قبل از طواف حج، طواف عمره و نماز آن را قضا كند.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.