وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر در طواف بفهمد که لباس او از قبل نجس بوده

0

اگر در طواف بفهمد که لباس او از قبل نجس بوده

لگو احکام حج و عمره

علم به نجاست از اول در اثناى طواف‏

 

617- اگر در بين طواف، علم پيدا كند كه نجاست بدن يا لباس او، از ابتداى طواف بوده، احتياط[1] آن است كه طواف را رها نموده و تطهير كند و از همانجا بقيه طواف را تمام كند و نماز آن را بخواند و بعد از آن، طواف و نماز را را اعاده‏[2] كند؛ خصوصاً اگر تطهير، طولانى شود. در اين احتياط، فرقى بين حصول علم، بعد از دور چهارم، يا قبل از آن نيست، اگرچه در صورت دوم، احتياط شديدتر است.[3]

 

[1] ( 1)- آية اللَّه سيستانى: حكم در اين مسأله همان است كه در مسأله 614 آمده است.

آية اللَّه فاضل: ظاهراً طوافش صحيح است اگر چه احتياط استحبابى آن است كه ….
[2] ( 2)- آية اللَّه خامنه ‏اى، آية اللَّه مكارم: وظيفه همين است و اعاده ندارد.
[3] ( 3)- نظر ساير آيات عظام در حاشيه مسأله 614 آمده است.

علم به نجاست دراثناى طواف‏

 

619- اگر طواف كننده بعد از شوط چهارم،[1] يقين كند كه از شوطهاى قبل، نجاستى در بدن او بوده، بايد با تطهير آن، بقيه طواف را تكميل‏[2] و نماز آن را بخواند؛ ولى اگر در اين فرض بدون‏ تكميل طواف اول، بعد از تطهير، طواف را اعاده كرده و تقصير نموده، ظاهر اين است كه از احرام خارج شده‏[1] و با اتمام طواف و نماز طواف مذكور، عمل صحيح است.

 

[1] ( 2). در اين باره به تفصيل مسايل 614 و 617 و تفصيل بين شوط چهارم و قبل آن مراجعه شود.
[2] ( 3)- آية اللَّه بهجت: بايد طواف را از موضع علم به نجاست تمام كند و بقيه اعمال را اعاده نمايد واحوط استيناف طواف بعد از اتمام آن است.( مستفاد از مسأله 303 مناسك).

آية اللَّه تبريزى: اگر طواف را به نيت وظيفه فعليّه اعاده كرده نياز به اتمام طواف اول نيست.
 

[1] ( 1)- آية اللَّه سيستانى: اگر طواف دوّم را پس از فوت موالات عرفى انجام داده صحيح است و در غير اين صورت اگر جاهل قاصر بوده صحيح است وگرنه بنابر احتياط واجب، اعمال عمره را اعاده كند.

آيةاللَّه صافى، آيةاللَّه گلپايگانى: بنابراحتياط سعى وتقصير راهم‏اعاده‏نمايد.( آداب‏واحكام‏حج، م 603).

آية اللَّه فاضل: اگر طواف دوم را به‏قصد مافى‏الذمّه( اعم از اتمام و اعاده) و به عنوان مقدمه علميه براى يقين به برائت‏ذمّه بوده باشد صحيح است و در غير اين‏صورت احتياطاً بايد نقص طواف قبلى را تكميل و نماز آن را خوانده، و پس از آن بنابر احتياط واجب سعى و تقصير را اعاده كند و تا تقصير نكرده احكام محرم رامراعات كند.

آية اللَّه مكارم: طواف دوّم باطل بوده است و بايد طواف سابق را ادامه دهد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.