وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر از روی جهل طواف را انجام نداده باشد

اگر از روی جهل طواف را انجام نداده باشد

لگو احکام حج و عمره

ترك جهلى طواف‏

 

۵۵۵- اگر طواف را- چه طواف عمره‏[۱] يا زيارت- با جهل به حكم ترك كند و به محلِّ خود بازگردد، بايد حج را اعاده و يك شتر قربانى‏[۲] كند.

 

[۱] ( ۱). آية الله فاضل: كفاره در طواف عمره بنابراحتياط است.
[۲] ( ۲). آية الله بهجت: وجوب ذبح يك شتر مطلقا حتى در حال علم و عمد موافق احتياط است كه در مسأله ۵۳۲ هم گذشت( مناسك شيخ، ص ۳۵).

آية الله تبريزى: كفاره دادن يك شتر در ترك طواف حج از روى جهل به مسأله است، و اما در طواف عمره تمتع چنانچه از روى جهل به مسأله ترك شد، هر چند بايد حج در سال آينده اعاده كرد ولى كفاره ندارد.

آية الله خويى: اگر كسى طواف عمره تمتع را از روى علم يا از روى جهل ترك كند به نحوى كه قبل از وقوف عرفات نتواند آن را تدارك نمايد عمره و حتى احرام عمره اش باطل مى شود و بايد در سال ديگر حج را اعاده نمايد و كفاره مذكوره اختصاص دارد به موردى كه طواف حج را از روى جهل ترك كرده باشد

آية الله سيستانى: كفاره در مورد طواف مبنى بر احتياط واجب است

آية الله صافى، آية الله گلپايگانى: چون احتمال مى دهد در احرام باشد، احتياطا از نزديكى با زن قبل از انجام عمره مفرده دورى نمايد و يك شتر قربانى كند.

آية الله فاضل: اگر چه با زن هم نزديك نكرده باشد

آية الله مكارم: در ترك طواف عمره، قربانى احتياط مستحب است و در طواف حج، احتياط واجب است.
B

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.