وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اعتیاد شوهر به فیلمهای مبتذل

افراط در شهوت، عقل را ضعيف مي كند و انسان را به وادي هواي نفس و گناه وارد مي نمايد. دستورات اسلام به گونه اي است كه هم باعث حفظ اين نيرو مي شود و هم آن را كنترل مي نمايد و به حفظ تعادل آن توصيه مي كند.

0

اعتیاد شوهر به فیلمهای مبتذل

فهرست این نوشتار:

هرزه بيني (مبتذل بيني) علل، آسيب ها و درمان

مقاله اي كه در قالب پرسش و پاسخ، پيش روي شماست، شامل مطالبي است كه به موضوع هرزه بيني (مبتذل بيني) پرداخته است كه پس از ذكر مقدمه اي كوتاه، جستاري در مفهوم شناسي، مرور نظر مراجع عظام تقليد، علت شناسي، آسيب شناسي و راهكارهاي درماني اين اختلال خواهد داشت.
پرسش: در صورت تمايل شوهر به ديدن فيلم بد چه بايد كرد؟ علت اين علاقه مندي ها چيست و اگر با مطرح كردن موضوع، حاضر به ترك نباشد وظيفه چيست و آيا ادامه ديدنش تأثير بر زندگي دارد؟
پاسخ: پرسشگر گرامي ، حساسيت شما نسبت به سلامت رواني و معنوي اطرافيان بويژه همسرتان، ستودني است. قدر اعتمادي را كه به پاسخ ما داريد، مي دانيم.

مقدمه

داشتن شهوت از ويژگي هاي انسان است، ولي در صورتي وجود اين غريزه مفيد است كه به صورت متعادل اداره شود. افراط در شهوت، عقل را ضعيف مي كند و انسان را به وادي هواي نفس و گناه وارد مي نمايد. دستورات اسلام به گونه اي است كه هم باعث حفظ اين نيرو مي شود و هم آن را كنترل مي نمايد و به حفظ تعادل آن توصيه مي كند؛ زيرا انسان در مسير سعادت و بهروزي و رسيدن به قرب الهي نيازمند ابزارها و زمينه هاي است كه او را پاداش داده و آماده سازد. چشم و گوش و ساير ابزار معرفتي خود را كنترل نمايد تا عقل و فكر او را به تسخير نگيرد، چون طبيعي است كه چشم، شاهد تاثيرات عميق و فوري است كه از آهنگ و فيلم هاي مبتذل برمي خيزد، بر دل مي نشيند و در قلب شور و هيجان بر پا مي كند، تا آن جا كه اين ارتعاشات سوار بر احساس آدمي او را به وادي خيال، شهوت، فساد و بي بند و باري سوق مي دهد. اين پيشامد موجب مي شود كه عقل از محاسبات جدي، دقيق و واقع بينانه به دور بيفتد، و در نهايت به پژمردگي، ستم يا افسردگي در انجام وظايف ديني و الهي (فردي و اجتماعي) منتهي شود. به اتفاق همه دانشمندان علم اخلاق، رمز خوشبختي و سعادت حقيقي بشر در كنترل اعضاء و جوارح و تعديل احساساتش نهفته است كه از آن به عدالت تعبير مي شود و آن به معناي واقعي كلمه در منطبق كردن مسير زندگي با راه خدا كه صراط مستقيم است خلاصه مي شود، زيرا روح آرامش و اطمينان آن جاست.
پرسشگر محترم، طريقي كه گناه نكردن را در طول زندگي تضمين كند، براي افراد عادي بشر سهل نيست؛ زيرا انسان موجودي مختار و داراي تمايلات گوناگون است. رفتار هر انساني متأثر از ويژگي هاي شخصيتي او است. اگر روح تقوا بر شخصيت فردي حاكم باشد، رفتار او نيز رنگ معنوي اخلاقي دارد كه با عزمي آهنين و مبارزه اي دائمي و تدريجي با نفس، مي توان به چنين جايگاه رفيعي دست يافت. نگاه كردن از اين قاعده مستثنا نيست بنابراين كنترل چشم، تابعي از روح تقوا است كه اگر در آدمي پديدار شد، به تبع آن كنترل چشم نيز خواهد آمد.
اختلال «هرزه بيني» در دنياي مجازي كه از ارمغان هاي تكنولو‍ژي رسانه اي دوره پست مدرنيزم، نقش بي بديلي در ايجاد، تشديد و تو سعه آن دارد، متعلق به قشر جوان و يا يك گروه سني خاص نيست بلكه موضوعي است كه براحتي مي تواند بر هر گروه سني، جنسي، مليتي، گروه هاي فرهنگي و حتي مذهبي تاثير گذار باشد. با چنين رفتارهايي بايد قبل از اينكه غيرقابل كنترل شوند، مقابله كرد. هرزه بيني هم مثل چيزهاي ديگر، عادتي اعتيادزا است كه خيلي زود از كنترل خارج مي شود. باور اين نكته ضروري است كه هرزه بيني و هرزه نگاري (پورنوگرافي[1]) تنها توليد و مشاهده جنسي نيست بلكه اعتيادي است كه همچون مواد مخدر، ويرانگر و داراي درجات مختلف مي باشد.

تعريف هرزه بيني

«هرزه بيني» به معناي استفاده (غالبا مشاهده) مطالبي است مستهجن كه از لحاظ جنسي آشكار هستند و عمدتاً به قصد تحريك جنسي ارائه مي شوند كه اغلب داراي سه خصيصه هستند:
1- به طور كلي، خواهان يك علاقه شديد (وقيح، هولناك، بي شرمانه يا شهواني) جنسي هستند؛
2- ارتباط جنسي را به شيوه اي آشكار و آزار دهنده توصيف مي كنند. (به عبارت ديگر، از معيارهاي جامعه كنوني فراتر مي روند و توصيفاتي از ارضا يا فعاليت جنسي را بيان مي كنند)؛
3- به طور كلي فاقد ارزش ادبي، هنري، سياسي و علمي هستند.

بيان شرعي

همانگونه كه مي دانيد ملاك قبولي اعمال در قيامت، همراهي عمل با نيت تقرب به خدا (در عبادات) و تطابق ظاهر آن عمل با دستور شرع است. در زمان غيبت ائمه (عليهم السلام) منشاء دستورات شرعي (به فرموده خود معصومين) فقها و مراجع عظام تقليدند. پس ملاك قبولي اعمال، مطابقت آن با دريافت اجتهادي (براي مجتهد) و تبعيت آن از فتواي مرجع تقليد (براي غير مجتهد) است؛ به نظر مراجع عظام در اين مورد نگاهي بياندازيم:
همه مراجع بزرگوار تقليد بر اين باورند كه: «نگاه به فيلم هاي محرك و شهوت انگيز، جايز نيست و بين مجرد و متأهل تفاوتي ندارد»[2].
تصاوير و عكس هاي شهوت انگيز نيز به همين حكم ملحق شده است.
ايشان حتي به بهانه تحريك جنسي (مقدمه آميزش جنسي با همسر) نيز چنين رفتاري را جايز نمي دانند: «تحريك شهوت با نگاه به فيلم هاى مبتذل و جنسى، جايز نيست»[3].

علت شناسي

بهترين مستندات مي گويند كه اكثر يا همه علل ابتلا به اين انحراف جنسي، آموخته شده هستند و تا كنون هيچ دليل قانع كننده اي درباره انتقال ارثي الگوهاي اين رفتار، گزارش نشده است. تحقيقاتي و تجربيات باليني نشان مي دهد كه اين اختلال مي تواند داراي علل مختلفي باشد؛ از جمله:
1. تجربه محدوديت هاي انعطاف ناپذير و افراطي و بدرفتاري در سنين كودكي و داشتن روحيه اي منزوي، تنها و كسل، به عنوان زمينه هاي بروز اين اختلال شمرده مي شوند.
2. وجود صفات يا رفتارهاي هرزه بينانه در الگوها (والدين، آشنايان، همسالان يا الگوهاي رسانه اي)
3. وجود استرس به عنوان يـك عامل برانگيزنده و تشديد كننده: در واقــع فـــرد از طريق مشاهده سكس و بازسازي ذهني و رفتاري آن، آلام عاطفي و عـقـده هاي روانــي خود را تسكين مي دهد. بايد توجه داشت كه نبايد ابتلا به اين اختلال را بـــا شــهــوت جنسي قوي اشتباه گرفت. فرد هرزه بين ممكن است داراي شـهـوت جـنـسـي اندكي باشد.
4. رؤياپردازي جنسي: انگيزه ابتدايي يا در ادامه مشاهده گري اين تصاوير، ديدن جنبه تفريحي سكسي است كه خودشان در روياها و خيالات تصور مي كردند. از آنجا كه نمي توانند اين نوع از سكس ها را با همسر خود مطرح كنند، اين روشهاي مقاربت جنسي را در كتب، مجلات، فيلم ها و سايتها جستجو مي كنند.
5. دريافت تحريك براي خود ارضائي
6. نارضايتي از روابط جنسي با همسر: اين نارضايتي بعد از ديدن اعمال غلوآميز جنسي در فيلم هاي مستهجن، افزايش يافته، از زنان خود ارضا نمي شوند و آنها را ناكافي مي دانند (و برعكس).

آسيب شناسي

برخي آثار فاجعه آميز اين انحراف را مي توان اينگونه برشمرد:
1. مشاهده مكرر و زياد آن و در دسترس همه بودن اين نوع فيلم ها (حتي به عنوان آموزش) باعث شكستن قبح و زشتي اموري است كه اسلام، عقلاء و عرف جامعه آنها را زشت و قبيح مي شمارند. حتي انسان هاي مؤدب و با نزاكت از بيان و ذكر برخي الفاظ كه مستقيما اشاره به يكي از اعضاء بدن انسان مي كند، اكراه دارند و آن را زشت و ناپسند و قبيح مي دانند چه رسد به اين كه به مشاهده و تجزيه و تحليل آن بپردازند. كما اين كه اسلام نيز به فتواي برخي فقهاء گفتن و ذكر و به زبان آوردن اعضاء تناسلي انسان به طور صريح حرام مي داند.
2. مشاهده، بيان، نقل اين گونه مطالب به طور زياد و صريح و بدون پرده و به طور فراوان در اختيار همگان قرار دادن چنين فيلم ها و… باعث از بين رفتن عفت عمومي و اجتماعي مي شود.
3. به دنبال مشاهده اين گونه فيلم ها، افراد به مقايسه آنچه در فيلم ديده اند و آنچه از همسر خود سراغ دارند مي پردازند و در نتيجه نقايص و كمبودها و ضعف هاي احتمالي خود و همسر خويش در ذهن فرد برجسته شده و چه بسا باعث كاهش تمايل و علاقه به همسر انتخاب شده خود مي شود و به تدريج كانون خانواده را دچار اختلال و فروپاشي مي كند.
4. كاهش شديد ظرفيت عشق: به عبارت ديگر، هرزه بيني منجر به گسست آشكار عمل جنسي از دوست داشتن، عاطفه، توجه و ديگر احساسات طبيعي سالم و ويژگي هايي كه به روابط زناشويي كمك مي كنند، مي شود.
5. كاهش روابط سالم جنسي با همسر: در تحقيقي، اغلب همسران افراد مبتلا اعلام كردند كه شوهرانشان جهت انجام سكس با ايشان بي علاقه شده اند و علت جدا شدن از همسرانشان را هرزه نگاري اعلام كردند.
6. جنبه جنسي بسياري اين افراد، عاري از ويژگي هاي انساني مي شود. از آنها يك حالت «من غريبه» (جنبه تاريك) را توسعه مي دهند كه محور آن، شهوت جامعه ستيز و عاري از اكثر ارزش ها است.
7. نقش بستن تصاوير جنسي در مغز: در اين جا بهتر است كه به تجربه دكتر روان شناس، «مك گاف» در دانشگاه كاليفرنيا بپردازيم. يافته هاي او (كه بسيار ساده شده اند) نشان مي دهند كه خاطرات تجربه هايي كه به هنگام تحريكات احساسي (مثل تحريك جنسي) رخ مي دهند، توسط هورمون غده آدرنال در مغز مي نشينند و پاك كردن آنها دشوار است. اين فرض مي تواند تا حدودي اثر اعتياد به هرزه نگاري و هرزه بيني را توصيف كند. خاطرات نيرومند تحريكات جنسي از تجربه هاي گذشته، خودشان را در صحنه مغز حفظ مي كنند و مرتباً به ذهن خطور مي كنند و فرد را از لحاظ شهواني تحريك مي كنند. اگر او به هنگام اين تخيلات، استمنا كند، باعث تقويت پيوند بين تحريك جنسي و اوج لذت جنسي مي شود كه همراه با منظره ويژه يا تكرار پي درپي آن صحنه در ذهن خواهد بود.
8. تأثير بر رفتار جنسي: برخي از جامعه شناسان آلماني ادعا مي كنند كه «عادت بيمارگونه ديدن عكس يا فيلم هاي پورنو» بر رفتارها و برخوردهاي جنسي «معتادان پورنو» تأثير منفي دارد. تا جايي كه اين بيماران، از انجام سكس عادي و عشق ورزي لذتي نمي برند. كاربراني كه داوطلبانه براي ترك اعتياد خود به روانكاو مراجعه كرده اند، اعتراف مي كنند كه «ديدن پورنو، به بخش جدايي ناپذير ارضاي جنسي آنان تبديل شده است» و آنان نمي توانند بر «وسوسه و نياز» ديدن اين تصاوير غلبه كنند.
9. انزوا و كاهش روابط اجتماعي: پژوهشگران آلماني معتقدند كه اعتياد به ديدن پورنو ، هم چنين سبب انزوا و دوري فرد از اجتماع و كاهش روابط اجتماعي او مي شود.
10. هرزه بيني نه تنها بر ذهن فرد تاثير مخرب مي گذارد بلكه افراد را تشويق مي كند تا از نظر جنسي بيشتر حالت سلطه جو و پرخاشگر داشته باشند.[4]
11. ديدن عكس ها و فيلم هاي مبتذل، به ويژه جوانان را، در يك حال تحريك دائم قرار مي دهد تحريكي كه سبب كوبيدن اعصاب آنان و ايجاد هيجان هاي بيمارگونه عصبي و گاه سرچشمه امراض رواني مي گردد.
12. اين گناه، پيوند انسان با خدا را سست و در صورت استمرار، اين پيوند را قطع و ايمان او را زايل مي گرداند؛ غريزه جنسي انسان را به طور افراطي تحريك كرده؛ او را از فعاليت هاي مثبت انساني بازداشته؛ به سمت ارتكاب فحشا و منكرات سوق مي دهد. بدين وسيله انسانيت انسان كه سرمايه وجودي انسان است را از او سلب مي كنند.
13. محروم شدن از شيريني و لذت انس با خدا: هشيار بودن اين تصاوير در ذهن و مرور دائمي و ناخودآگاه آن، حضور قلب را در عبادات به خطر مي اندازد و تكرار نافرماني خدا، بهره رابطه با او را از لذت مي اندازد.
14. مردن دل ها و افسردگي: همانگونه كه روايات نيز بر اين امر تصريح دارند، ولنگاري جنسي و ارتباطي، باعث بروز قصاوت قلب مي شود و مرگ معنوي قلب را درپي دارد.
15. تحليل توان عقل: هرقدر كه اطلاعات موجود در ذهن، منظم تر و داراي عناوين كمتري باشد، دسترسي عقل به آنها براي پردازش هاي جديد، مهياتر خواهد بود. اما وجود داده هاي فراوان و متعدد كه فضاي ذهن را به جهت پر كرده باشند و با تكرار درگيري ذهني و رفتار بيروني، تقويت شده باشند، باعث مي شود توان عقل را به مقدار چشمگيري كاهش دهند، چه رسد جايي كه اين داده ها، داراي تاثير بر هورمونهاي مختلف نيز باشد كه تأثيرات ارگانيك را نيز درپي داشته باشد.
16. سقوط شخصيت زن و مرد و تبديل شدن به وسيله اي براي اشباع هوس هاي سركش: با پرداختن افراطي فرد به مسائل جنسي، شخصيت او به شخصيتي شهواني تبديل خواهد شد كه تدعي ها و برداشت هاي وي با كوچكترين ارتباطي (حتي توهمي) رنگ جنسي به خود مي گيرد. كاركرد افراد براي چنين فردي تنها ارضاء غريزه جنسي است و اهتمام خود او نيز صرفا بر ارضاء همين بعد وجودي خويش است.
17. عذاب هاي فوق تصوري كه به وسعت بينهايت قيامت خواهد بود: هرچند عرصه قيامت، صحنه بروز تماميت فرد است كه عمل و رفتار نيز در ن داراي نقش است اما همانگونه كه عرفا و فلاسفه اسلامي بيان داشته اند، تماميت انسان به روح و نفس اوست. حال حال روحي كه تمام توانمندي هاي خود را فراموش نموده و تنها به بعدي حيواني، آن هم به شكلي نامعقول و نامشروع، پرداخته است، چگونه خواهد بود؟ كاشته هاي مزرعه كوچك دنيا، وقتي به وسعت بينهايت آخرت، گسترده مي شود، اين همه تأثيرات روحي و جسمي، چه نمايي خواهد داشت؟
18. آسيب جسمي : علم پزشكي هنوز تا مرز شناخت بسياري از بيماري ها فاصله اي طولاني دارد و چه بسا اموري كه در زندگي روزمره ما وجود داشته باشد و ما به عنوان امور مفيد از آنها استفاده كنيم و در آينده اي نزديك ضرر آنها از نظر پزشكي ثابت شود. بنابراين اگرچه تاكنون براي هرزه بيني، اثر جسماني مستقيم تشخيص نشده است (و احتمال اين وجود دارد كه با پيشرفت علم مشخص گردد) ولي قطعا اثر غيرمستقيم دارد. يعني نگاه به عكس و فيلم هاي مبتذل غالبا موجب تحريك سيستم عصبي خودكار (سمپاتيك و پاراسمپاتيك) و تحريك شهوت مي گردد؛ هم زمان ضربان قلب و تعداد تنفس افزايش پيدا مي كند؛ ترشح برخي از هورمون ها در خون بالا رفته و تعادل هورموني و رواني شخص براي دقايق و گاه ساعات و گاه روزها به مخاطره مي افتد. اگر اين رفتار به مدت طولاني ادامه يابد آثار آن همه عمر فرد را دربر خواهد گرفت.
19. سلامت جنسي انسان كه تأثير عميقي در سلامت جسمي و رواني او دارد، حاصل ارضاء معقولي است كه درپي تحريك واقعي و نياز حقيقي فيزيولوژي بدن اتفاق افتاده باشد. عدم حفظ اين عدم تعادل، از عقلانيت انسان مي كاهد و او را وادار به گناه مي كند.

راهکارهای درمان

از آنجا كه امكان دسترسي ما به شوهرتان وجود ندارد و شيوه خانواده درماني در اين نوع مشكل مؤثر خواهد بود، راهكارهاي درماني را در دو بخش تقديم نگاه دقيق و توجه وافرتان مي كنيم.
الف. آنچه بايد در مورد شوهرتان مورد اهتمام قرار دهيد:
1. در موقعيت هاي مناسب عاطفي، با لحني آرام به او تذكر دهيد و هرگز در اين مورد با او مشاجره نكنيد. از حركت حادّ و تند بپرهيزيد؛ زيرا ممكن است آرامش و نظم زندگي شما را مختل نمايد.
2. در فضايي عاطفي، ناراحتي هاي خود را كه باعث نگراني ها و اضطراب هاي شما شده است به او اطلاع دهيد تا به خاطر علاقه اي كه به شما دارد اين كار را به حداقل برساند.
3. موقعيت هايي كه او را بيشتر تحريك مي كنند تا چنين فيلم هايي ببيند را شناسايي كنيد و آن زمينه ها را از بين ببريد. آيا وقتي بي حوصله است به هرزه بيني روي مي آورد يا وقتي عصبانيست؟ يا وقتي دلش شكسته؟ خسته است يا احساس تنهايي مي كند؟
4. هرزه بيني، مي تواند پوششي براي مشكلات مختلفي باشد كه همسرتان با آن روبه روست و در اين حالت نياز به درمان هايي خارج از منزل به كمك متخصص احساس مي شود در اين حالت مي توانيد از مشاوران حضوري يا مراكز درماني كمك بگيريد يا سعي كنيد بيشتر با او ارتباط كلامي داشته باشيد تا به مركز مشكل دست يابيد.
5. او را تشويق كنيد اوقات خالي خود را با برنامه هاي مفيد پر كند؛ به گونه اي كه اصولاً مجال ديدن آن فيلم ها را نداشته باشد.
6. تلاش كنيد تنها و بيكار نماند، بويژه شب ها: بيكاري عامل بسياري از رفتارهاي ناهنجار است. مولاي ما اما علي (عليه السلام) به زيبايي فرموده اند كه: «نفس را مشغول نگاه دارد، كه اگر چنين نكني، او تو را مشغول [خود] خواهد كرد». از آنجا كه شب فرصت استراحت و فراغت از مشغله كاريست، اقتضاي رواني و گستره زماني مناسبي براي اينگونه رفتارها فراهم مي آيد. كم شدن احتمال حضور ديگران نيز بر توان مضاعفي به فرد در پرداختن به اين مسائل خواهد داد.
7. تهيه فهرستي از فعاليت هاي جايگزين براي همسرتان مفيد است. به تناوب ديدن اينگونه فيلم ها را با ديگر سرگرمي ها و مشغوليت هاي جذاب كه قبلا انجام مي شدند جايگزين كنيد.
8. فيلم هاي سالم و جذاب ديگري در صورت امكان تهيه و آنها را در معرض قرار دهيد. فيلم هاي سينمايي، فيلم هاي علمي بسيار شيرين، راز بقا، مناظر تاريخي و طبيعي دلكش و جذابي كه بتدريج ايشان را از فيلم هاي مبتذل منصرف سازد.
9. گاهي انتقال به بازي هاي سالم رايانه اي هم مي تواند مفيد باشد البته اگر دچار افراط نشود.
10. او را تشويق كنيد يك عادت تازه و مورد علاقه اي را شروع كرده تا جايگزين عادت به هرزه بيني شود. مثلا رمان زيبايي بخواند يا به ورزش با دوستان برود.
11. اگر كودكي در خانه داريد به همسرتان تذكر دهيد كه مشاهده رفتار منحط جنسي، براي هميشه از ديد او مخفي نخواهد ماند و مي تواند منجر به انحراف جنسي كودك شود كه به نوبه خود، سليقه هاي جنسي وي را شكل مي دهد و در سنين بزرگسالي وي نيز نمود خواهد داشت.
12. منابعي كه از آن پورنوگرافي دريافت مي كند را شناسايي كنيد. اگر از فرد خاصي است، ارتباط با او را كاهش داده يا قطع كنيد.
13. موارد تحريك كننده اعم از شنيدني ها و ديدني ها و … همانند جرقه اي است كه كنار مواد محترقه قرار گرفته. در اين صورت نتيجه اي جز اشتعال و آتش سوزي مورد انتظار نخواهد بود. پس مراقب آهنگ ها، فيلم ها، كتاب ها و مجلاتي كه به خانه وارد مي شود باشيد و او را نيز تشويق كنيد همين توجه را داشته باشد.
14. اگر رايانه يا تلوزيون در اتاق شخصي يا در محل مجزا قرار دارد، انتقال آن به مكاني مثل آشپزخانه، اتاق ناهارخوري، هال يا هر مكاني در منزل كه براحتي بتوان آن را مشاهده كرد مي تواند به شما كمك كند.
15. مطالبي در زمينه خطر و آسيب هاي دنيوي و اخروي هرزه بيني و جدّي بودن اين خطر را به ايشان گوشزد كنيد. مثلا بيان عواقبي كه امامان ما براي اين رفتار شمرده اند؛ مانند غفلت از ياد خدا و خود، زمينه سازي انحراف عملي، حسرت و اندوه طولاني، به خطر افتادن امنيت و سلامت عاطفي خانواده و جامعه، ايجاد نگراني و اضطراب و عذاب اخروي و …
16. بدون اينكه احساس اجبار از سوي شما نمايد، حس ديني را در ايشان تقويت كنيد. ايشان را نسبت به مسائل ديني و حرمت نگاه به تصاوير مستهجن و سكسي حتي براي افراد متأهل از نظر تمامي مراجع تقليد و نيز حرام بودن اسراف در وقت و اسراف در هزينه هاي غير ضروري آگاه نمائيد.
17. سعي كنيد او را ترغيب به مطالعه (در عوالم پس از مرگ و احوال برزح و قيامت)، مجالست با نيكان و صالحان و استماع سخنراني هاي ديني و ارزشمند نماييد تا مايه هاي ديني خود را تقويت كند. اگر همسرتان از حضور در چنين محافلي امتناع مي نمايد مي توانيد از مسؤولين چنين مجالسي (بدون اينكه حرفي از مشكل بزنيد) بخواهيد كه به بهانه كمك در موقعيتي كه همسرتان در آن تبحر يا علاقه دارد، او را به چنين محافلي بكشانند.
18. سفرهاي زيارتي از قبيل مشهد، عمره و سوريه براي او مفيد است.
19 . او را نسبت به نماز به خصوص نماز اول وقت (و درصورت امكان جماعت) تشويق كنيد. همان طور كه مي دانيد نماز انسان را از فحشاء و منكرات باز مي دارد و اين وعده حق الهي است.
20. به او بگوييد كه شما شرعا وظيفه داريد حتي بدون اجازه او يا بدون در نظر گرفتن امانت بودن منابع مستهجن، آنها را از بين ببريد تا احساس امنيت او در نگهداري آنها در منزل كاهش يابد. پس از آن مي توانيد به اين وظيفه شرعي عمل كنيد.
21. او را تشويق كنيد روند پيشرفتش را پيگيري كند. به ازاي هر روزي كه بدون پورنوگرافي مي گذراند يك تيك روي تقويمش بزنيد. سعي كند يك رشته طولاني از اين تيك ها ايجاد كند و در مدت كوتاه از سوي خودش يا شما يك پاداش كوچك و جذاب دريافت كند.
22. بعد از گذشت يك موفقيت طولاني (مثلاً شش ماه، يك سال) پاداش را بزرگتر نماييد. مثلا يك سفر.
23. با او قرار بگذاريد اگر به هر دليل پس از مدتي دوباره به هرزه بيني روي آورد، براي اينكه نتوانسته خودش را كنترل كند، خود را مجازات كند. ميزان مجازات را بايد از قبل تعيين كنيد.

ب. آنچه بايد خودتان مورد توجه قرار دهيد:

1. از آنجا كه افراد مبتلا به هرزه بيني، به تنهايي نمي توانند از شر آن خلاص شوند و آن را كنار بگذارند، وجود همراهي صبور و فعال، شرط ضروري درمان اين بيماري است. پس صبور باشيد و با نشاط.
2. بدانيد هر كاري كه عادت انسان شده باشد يك شبه قابل تغيير نيست. در روايتي از امام عسكري(عليه السلام) آمده است: «برگرداندن صاحب عادت از عادتش مانند معجزه است»[5].
3. امر به معروف و باز داري از زشتي ها و منكرات، مراتب و شرايطي دارد كه بايد با مدارا و در طول زمان انجام گيرد تا نتايج مثبتي به بار آورد. همانطور كه مي دانيد هدايت شدن و تأثيرپذيري نيازمند تدريج و استمرار است. نه يك مرتبه مي توان به درجات بالاي هدايت رسيد و نه با يك بار ارشاد كردن مي توان در افراد تأثير گذاشت. افراد به فراخور استعداد و هوش خود و نيز محيطي كه در آن زندگي مي كنند، مي توانند از راهنمايي و ارشاد ديگران استفاده كنند. بنابراين همانطور كه بايد در اصلاح خود قدم به قدم پيش رويم و نيز حركت به سوي كمال را در تمام طول عمر خود استمرار دهيم، در اصلاح ديگران نيز بايد اين دو اصل را رعايت كنيم.
4. از كلمات شما چنين برمي آيد كه در اين مورد دچار اضطراب و حالت وسواس گونه شده ايد به اين معنا كه اين مشكل، ذهن شما را رها نمي كند در حاليكه اين نكته اساسي را بايد در نظر داشته باشيد كه شما در جايگاه آمر به معروف و ناهي از منكر هستيد؛ نه كسي كه بخاطر گناه ديگري، سوهاني باشد براي از بين بردن توان روحي و جسمي خود و طرف مقابل. هر كس به اندازه ظرفيت خود نزد خداي تعالي وظيفه دارد پس از خود خوري هاي بي جا خودداري كنيد و اين را بدانيد كه همسر شما مسؤول اعمال خويش است شما نبايد بخاطر خطاهاي ايشان، خود را از بين ببريد. نهي از منكر نيز داري مراحل خاص خود است كه قطعا شما فراتر از آن، وظيفه اي نخواهيد داشت. شما ابراز ناخشنودي خود را از اين امر هم با ناراحتي و هم با تذكرات رفتاري و كلامي ابراز داشته ايد و خواهيد داشت. حق مشاجره و برخورد فيزيكي هم نداريد.
5. طبق بعضي آيات قرآن، هدايت شدن افراد يا هدايت نشدن شان بستگي به لطف و اراده خدا دارد[6]. ما فقط وظيفه داريم راه درست را به آنها نشان دهيم و قلب و روح آنها را متوجه حقيقت كنيم.
6. استفاده از شيوه هاي كارآمد و مؤثر براي تأثيرگذاشتن روي افراد بسيار مهم است. براي اينكار لازم است هم از شيوه هاي نفوذ در افراد استفاده كنيم و هم از ويژگي هاي شخصيتي افراد و نيازهاي رواني كه در سنين مختلف دارند آگاهي پيدا كنيم.
7. مؤثرترين و كارآمدترين روش براي تأثيرگذاشتن روي افراد، برقرار كردن رابطه اثربخش با آنهاست. كسي كه بتواند رابطه خوبي با افراد پيدا كند به آساني مي تواند روي شخصيت و اخلاق آنها تأثيرگذار باشد.
8. هرگز در اين مورد در مقابل ديگران با او صحبت نكنيد و تذكر ندهيد.
9. اين مطلب را با نزديكان خود درميان نگذاريد، مگر افراد رازداري و آگاهي كه بتوانند روي همسر شما تاثير داشته باشند و او را از اين رفتار بازدارند؛ آنهم بصورتي كه نفهمد شما با نفر سوم صحبت كرده ايد.
10. اوقاتي كه شوهرتان در منزل است، از او در كارهاي منزل ياري بخواهيد تا فرصت كمتري براي بيكاري بماند.
11. وظايف خود را به عنوان همسر يا مادر به خوبي انجام دهيد.
12. فضاي منزل را شاد و هيجاني نگه داريد.
13. رابطه عاطفي خود را با همسرتان گسترش دهيد.
14. سعي كنيد ارتباط جنسي خود را متنوع و بيشتر نماييد.
15. حتما راهكارهاي ارتقاء لذتبخشي رابطه جنسي را از ما بخواهيد.
16. هميشه در حد مقدور در پيش همسرتان آرايش كرده و با لباسهاي زيبا ظاهر شويد. آنگونه آرايش كنيد و لباس بپوشيد كه او دوست دارد. در عين حال بگونه اي رفتار نكنيد كه عطش جنسي او نسبت به شما كاسته شود يعني در پيش همسر، گاهي ناز و كرشمه كنيد؛ نه اينكه بلافاصله و سريع در همه موقعيت ها پاسخگوي جنسي باشيد.
17. وظايف ديني و اخلاقي خود را با دقت بيشتري دنبال كنيد.
19. خود شما نيز مواقب ارتباطات كلامي و بصري خود در مقابل نامحرم باشيد تا بهانه اي براي او نباشد.
20. نصب تصاوير معنوي در خانه نيز (در صورتي كه به تنش با او نمي انجامد) مفيد است.
22. بهترين دعا در حق همسرتان درخواست از خداي تعالي مبني بر دور شدن خواهش ها و خطورات شيطاني از اوست: «ربّ انّي اَعوذُ بِك مِن هَمَزاتِ الشّياطين و مِن خُطُوات الشياطين».
23. در اين راه از توكل به خدا و توسل به ائمه (عليهم السلام) غافل نشويد.
پي نوشت ها:
1.Pornography
2. آيت اللّه خامنه‏ اي: اجوبة الاستفتاءات، س‏1199؛ آيت اللّه سيستاني:,sistani.org ( واژه فيلم)، س‏7؛ آيت اللّه تبريزي: صراط النجا، ج‏6، س‏1422؛ آيت اللّه صافي: جامع‏الاحكام، ج‏2، س‏1329؛ آيت اللّه نوري: استفتاءات، ج‏2، س‏554؛ آيات عظام امام خميني، مكارم، وحيد، بهجت و فاضل: دفاتر.
3. آيت‏ اللّه خامنه‏اى: اجوبة الاستفتاءات، س‏1203؛ آيت‏اللّه صافى: جامع‏الاحكام، ج‏2، س‏1329؛ آيت‏اللّه نورى: استفتاءات، ج‏2، س‏554؛ آيت‏اللّه سيستانى: ,sistani.org ( واژه فيلم)، س‏3؛ آيات عظام وحيد، بهجت، امام خمينى، فاضل و مكارم: دفتر.
4. دنياي خبر، مورخ 27/3/2000
5. بحارالانوار، ج‏14، ص 38
6. قصص، آيه 56

منبع : پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.