وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اصول دین چند است

0

اصول دین چند است

آيا اين درست است؟اصول دين 3 تا است: توحيد معاد نبوت‏اما اصول مذهب شيعه 5 تا است: توحيد معاد نبوت امامت عدل‏

شاید این مطالب را هم بپسندید:

اصول دين اسلام، كه همه مسلمين آنها را به عنوان اصول اصلى اسلام مى پذيرند سه اصل توحيد، نبوت و معاد است لكن خود اين اصول نيز فروع و ابعادى دارند و يكى از ابعاد بحث توحيد، بحث اوصاف الهى است بحث عدل الهى نيز داخل در بحث اوصاف الهى است لكن از آن جهت كه بين گروهى از مسلمين كه اشاعره ناميده مى شوند و گروه ديگرى كه عدليه ناميده مى شوند و شامل شيعه و معتزله هستند، در تفسير عدل الهى دو ديدگاه پيدا شده است عدل از مختصات گروه عدليه شمرده شده است و الّا بحث عدل الهى بحثى جدا از بحث توحيد نيست و چون يكى از وجوه تمايز شيعه و معتزله از اشاعره بحث عدل است، عدل از اصول مذهب اين دو طايفه قرار داده شده تا وجه تمايز آنها از اشاعره باشد.

مساله امامت نيز از مسائلى است كه اكثر مسلمين از شيعه و اهل سنت آن را واجب مى دانند لكن در ويژگيهاى اين مساله بين اهل سنت و مذهب شيعه اختلاف نظرهايى وجود دارد كه از جمله آن اختلاف نظرها اين است كه اهل سنت، امامت را از مسائل فقهى و از فروع دين مى دانند در حالى كه شيعه امامت را امتداد نبوت و از فروع نبوت مى داند يعنى مى گويد امام بايد تمام شرائط نبى، مسئوليتهاى او، به جز دريافت وحى، را دارا باشد بنابراين از نظر شيعه، امامت اصلى مستقل از اصل نبوت نبوده و امتداد آن است و چون شيعه با اين اعتقاد از ديگر مسلمين متمايز مى شود، امامت را از اصول مذهب شيعه محسوب مى دارند.

بنا بر اين اسلام در واقع سه اصل اساسى بيشتر ندارد و بقيه امور اعتقادى مثل امامت و عدل و… از فروعات و شاخه هاى اين سه اصلند. بلكه اسلام اساسا يك اصل بنيادى دارد و آن توحيد ناب است و نبوت و معاد هم از توابع آن هستند. پس اصل اصول دين توحيد است و بقيه فروع اين اصل هستند. پرسمان.

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.