وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اسنادى در مورد بهائيت را معرفى كنيد؟

0

اسنادى در مورد بهائيت را معرفى كنيد؟

همانگونه كه در مطالب و مستندات مختلف كتاب مشاهده گرديد، سرشت بهائيت از بدو تأسيس تاكنون، با مخالفت نسبت به اسلام و مسلمانان و خيانت به كشورمان عجين شده و سران و فعالان اين فرقه، با همه دولت‏ها و كانون‏هاى استكبار به ويژه آمريكا و اسرائيل، در اين زمينه همسويى و همكارى تنگاتنگ دارد.

در اين باره اسناد متعددى از ساواك رژيم پهلوى به دست رسيده كه در ادامه متن كامل تعدادى از آنها ارائه مى‏گردد:(1)

سند شماره 1

خدايا ما را از اين مملكت نجات بده‏

موضوع: فعاليت بهائيان شيراز

خبر زير را گزارشگر ساواك از جلسه‏اى در مركز بهائيان شيراز به تاريخ 1347/ 2/ 28 ارسال داشته است. در اين نشست، فردى به نام اسداللَّه سميعى ضمن ابراز انزجار از ايران اعلام مى‏كند كه:

پروردگارا ما را از اين مملكت نجات بده و ما را به سلامت نگهدار. اميد است كه پيشرفت و ترقى بيت‏العدل اعظم الهى طورى باشد كه روزى به همه اين ناراحتى‏ها خاتمه دهد، زيرا ارتباط اعضاى بيت‏العدل اعظم با زعماى كشورهاى مختلف طورى است كه حتى رئيس‏جمهور امريكا (- (ليندون)-) جانسون مرتب به احباى ايران تبريك مى‏گويد… خوشبختانه امروز ديگر مسلمانان، زيردست بهائيان خواهند بود، چون مسلمانان هميشه عقب‏افتاده هستند. همچنان كه تمام دولت‏هاى اسلامى از ساير دول، عقب مانده‏اند. سپس آقاى ادب معاون بانك ملى اظهار كرد: تا زمانى كه من در بانك ملى هستم، سعى مى‏كنم كه افراد مورد نياز بانك را از احبا (- (بهائيان)-) بپذيريم. همچنين تا آنجايى كه برايم مقدور است نسبت به كارمندان مسلمان بانك از نظر تامين حقوق و پرداخت مزايا و فوق‏العاده، آزار و اذيت بكنم.

ملاحظات: خبر فوق مورد تأييد است.

سند شماره 2

هرچه بتوانيد ملت اسلام را رنج دهيد

اين گزارش هم توسط ساواك از يك جلسه بهائيان شيراز تهيه شده و نقش اين فرقه را به عنوان ستون پنجم دشمن در گسترش فساد و بى‏حجابى در ايران به نمايش مى‏گذارد و بر آرزوى نابودى مسلمانان به دست بهائيان تأكيد مى‏ورزد:

موضوع: بهائيان، تاريخ وقوع:

1350/ 2/ 11 جلسه‏اى با شركت 9 نفر از بهائيان ناحيه 15 شيراز در منزل آقاى فرهنگ آزادگان و زيرنظر آقاى لقمانى تشكيل شد. بعد از قرائت‏نامه، آقاى ولى ‏اللَّه لقمانى… سخن گفت. وى اضافه كرد:… اكنون از امريكا و لندن صريحا دستور داريم در اين مملكت، مد لباس و يا ساختمان‏ها و بى ‏حجابى را رونق دهيم كه مسلمان، نقاب از صورت خود بردارد… در ايران و كشورهاى مسلمان ديگر هر چه بتوانيد با پيروى از مد و تبليغات، ملت اسلام را رنج دهيد تا آنها نگويند امام حسين فاتح دنيا بوده و على، غالب دنيا… اسلحه و مهمات به دست نوجوانان ما در اسرائيل ساخته مى‏شود. اين مسلمانان آخر به دست بهائيان از بين مى‏روند و دنياى حضرت بهاءاللَّه رونق مى‏گيرد.

نظريه يكشنبه: صحت اظهارات شنبه مورد تأييد است. دريائى

سند شماره 3

ما خدايى مثل حضرت بهاءاللَّه داريم‏

اين سند نيز مربوط به يكى از جلسات كميسيون نشر نفحات‏اللَّه مربوط به بهائيان است كه در اسناد ساواك وجود دارد. در اين سند نيز بر همسويى بهائيت با اسرائيل و مخالفت آنها با كشورهاى عربى و اسلامى تأكيد شده است. در اين سند حسينعلى نورى (بهاء) رسماً خدا خوانده شده است:

ساعت 5/ 30 بعدازظهر مورخه 1347/ 2/ 19 كميسيون نشر نفحات‏اللَّه در منزل يكى از بهائيان واقع در كوچه شمشيرگرها تشكيل گرديد. در اين كميسيون جعفر بهزادپور به شرح زير صحبت نمود: بعضى از كشورها از جمله كشور عزيز اسرائيل و كشورهاى اروپايى هستند كه در دنيا مشهور و معروف مى‏باشند. ما هم بايد اتحادمان بيشتر از آنها باشد. فعلاً ما طرفدار دولت اسرائيل هستيم و با كشورهاى عربى و اسلامى مخالف مى‏باشيم. ان‏شاءاللَّه كه در سازمان ملل متحد رسميت خواهيم يافت و آنگاه فعاليت روزافزون خود را نشان مى‏دهيم، ما خدايى مثل حضرت بهاءاللَّه داريم….

سند شماره 4

نگذاريد مسلمانان پيشرفت كنند

در اين سند كه مربوط به يك جلسه بهائى در شيراز است به صراحت اعلام مى‏شود كه به دستور بيت‏العدل بايد هر بهائى در هر اداره‏اى استخدام است، در كار مردم اشكال تراشى كند:

موضوع: فعاليت بهائيان تاريخ

1351/ 8/ 13 جلسه‏اى با شركت 5 نفر از بهائيان ناحيه 3 و 25 و 27 شيراز در منزل آقاى رئوفيان واقع در كوچه پروانه… تشكيل شد… سپس آقاى عنايت‏اللَّه پوستچى اظهار كرد:

اسرائيل حق دارد اعراب را بمب باران كند چون مسلمانان نمى‏گذارند ما زندگى كنيم، و مرتباً به ما نيش مى‏زنند اين است كه از طرف بيت‏العدل به محافل روحانى دستور داده شده افرادى كه در ادارات دولتى و پست‏هاى حساس مشغول كار هستند، در كارهاى مسلمانان كارشكنى كنند و نگذارند مسلمانان پيشرفت كنند. همان‏طورى كه 7 سال پيش براى يهوديان دستور رسيده بود كه تمامى زمين‏ها و مغازه‏هاى مسلمانان را بخرند و مملكت را تصرف كنند و اقتصاد را به دست بگيرند.

نظريه يكشنبه: اظهارات شنبه مورد تأييد است.

سند شماره 5

در تمام وزارتخانه‏ها يك جاسوس داريم‏

اين سند بسيار مهم از چند وجه قابل دقت است.

اولاً، حمايت رژيم پهلوى از بهائيت را نشان مى‏دهد تا آنجا كه مى‏گويد اسداللَّه علم و اميرعباس هويدا از فعاليت‏هاى خود به مركزيت بهائيان در اسرائيل گزارش مى‏دهند.

ثانياً، حمايت كامل بهائيان از اسرائيل را به نمايش مى‏گذارد.

ثالثاً، نشان مى‏دهد كه بهائيان اگر در هر اداره دولتى مشغول كار شوند به جاسوسى مى‏پردازند و همين امر ضرورى مى‏سازد كه امروزه نيز در گزينش نيرو براى دستگاه‏هاى مختلف دقت كافى به عمل آيد تا عناصر اين فرقه نتوانند در لباس مسلمان، در ادارات مختلف نفوذ كنند:

فعاليت بهائيان شيراز تاريخ وقوع:

1347/ 3/ 7 ساعت 6/ 30 بعدازظهر مورخ 1347/ 3/ 7 كميسيون نشر نفحات‏اللَّه در محفل شماره 4 واقع در تكيه نواب منزل اسداللَّه قدسيان‏زاده تشكيل شد. عباس اقدسى كه سخنران كميسيون بود، اظهار كرد جناب آقاى اسداللَّه علم وزير دربار سلطنتى به ما لطف زيادى كرده‏اند، مخصوصاً جناب آقاى اميرعباس هويدا (بهائى و بهائى‏زاده) ان‏شاءاللَّه هر دو نفر كد خداى كوچك بهائيان مى‏باشند. گزارشاتى از فعاليت‏هاى خود به بيت‏العدل اعظم الهى مرجع بهائيان مى‏دهند… دولت اسرائيل در جنگ سال 46 و 47 قهرمان جهان شناخته شده ما جامعه بهائيت، فعاليت اين قوم عزيز يهود را ستايش مى‏كنيم…. پيشرفت و ترقى ما بهائيان اين است كه در هر اداره ايران و تمام وزارتخانه‏ها يك جاسوس داريم و هفته‏اى يك‏بار كه طرح‏هاى تهيه شده وسيله دولت به عرض شاهنشاه آريامهر مى‏رسد گزارشاتى در زمينه طرح به محفل‏هاى روحانى بهائى مى‏رسد. مثلاً در لجنه پيمان‏كار، كادر بهائيان ايران هر روز گزارش خود را در زمينه ارتش ايران و اين‏كه چگونه اسلحه به ايران وارد مى‏شود و چگونه چتربازان را آموزش مى‏دهند به محفل روحانى بهائيان تسليم مى‏كنند.

سند شماره 6

تشكر از جلاد تهران‏

نمره:/ 123 خ تاريخ: 6 شهر النور

120 مطابق

1342/ 3/ 20 تيمسارسرتيپ پرويز خسروانى

فرماندهى ژاندارمرى ناحيه مركز

تاريخ يكصد و بيست‏ساله جهان بهائى بخصوص در ايران همواره مشحون از شهادت نفوس و تاراج دارايى و اموال آنان به دست اراذل و اوباش و به تحريك ارباب عمائم (- (روحانيون)-) و يا افرادى نادان بوده است ولى در خلال صفحات اين تاريخ همواره ستاره‏هاى درخشانى در مقامات دولتى وجود داشته‏اند كه با توجه به وظايف اساسيه وجدانيه و اجتماعى خود، نوع‏دوستى و عدالت‏گسترى نموده و به كرات مانع تجاوز رجاله و يا علماء بد عمل شده‏اند در اثر همين حسن تشخيص و ميهن‏دوستى و نوع‏پرورى واقعى آنان در واقع آبروى كشور مقدس ايران تا اندازه‏اى محفوظ مانده و از سوء شهرتى كه ديگران ايجاد نموده‏اند كاسته شده است.

زحمات و خدمات و سرعت عمل تيمسار نيز در جلوگيرى از تجاوز اراذل و اوباش و رجاله كرارا در سنين اخيره در اين محفل مذكور شده، بخصوص در اين ايام كه بحمداللَّه اولياى امور نيز به راى‏العين، سوء عمل جهلاى معروف به علم (- (روحانيت مبارز)-) را مشاهده كرده و هر ديده منصفى رذالت و جهالت و پستى فطرت اين افراد را گواهى مى‏دهد.

يقين است عموم دوستداران مدنيت و علم و اخلاق و ديانت، زحمات تيمسار را با ديده احترام و تقدير نگريسته و تاريخ امر بهائى آن جناب را در رديف همان چهره‏هاى درخشان حافظ و نگهبان مدنيت عالم انسانى ثبت و ضبط خواهد نمود.

با رجاى تأييد- منشى محفل

سند شماره 7

ثابت پاسال، عامل قتل طيب‏

موضوع: بهائيان تاريخ وصول خبر:

1344/ 11/ 5 با يكى از بهائيان كه در شركت ملى نفت كار مى‏كند بر حسب تصادف برخورد كردم. او مى‏گفت كه ثابت پاسال سرمايه‏دار معروف، مجرم واقعى اعدام طيب بوده و اين طور شرح مى‏داد كه ثابت پاسال (- (ناخوانا)-) اعلى حضرت همايون شرفياب به عرض رسانيده كه طيب مسبب خراب كردن گورستان بهائيان و گلستان جاويد شده. براى تكميل اين اطلاع از سوابق ذهنى كه در تابستان گذشته از (- (ناخوانا)-) سال سروستانى كارمند فرهنگ داشتيم كه مى‏گفت بهائيان انتقام جزيره (- (صحيح: حظيره)-) القدس (- (ناخوانا)-) كه چند سال قبل مسلمان‏ها خراب كردند از مدرسه فيضيه قم گرفتم و از چند ماه قبل از اتخاذ فروش (- (ناخوانا)-) بهائيان شيراز شنيدم كه مى‏گفت: ما نه فقط انتقام گذشته را گرفتيم بلكه موضوع بهائى را تا مرحله اصلاحات ارضى ادامه داديم، مى‏خواست موضوع اصلاحات ارضى را يك موضوع امرى و پيش گويى شده تلقى كرده و آن را از بهائيان بداند. به طور كلى بهائيان بحران‏هاى چند ماهه گذشته ايران و اختلافات دولت و روحانيون (- (ناخوانا)-) بهائيان در لندن مى‏دانند.(2)

سند شماره 8

تبريك نيمه شعبان، مايه كمال تأسف بهائيت‏

محفل مقدس روحانى ملى بهائيان ايران

از قرار اطلاعاتى كه به اين هيأت رسيده، در شب نيمه شعبان از طرف مؤسسه تلويزيون تبريك به عموم شيعيان جهان گفته شده است. چون اين دستگاه منتسب به امراللَّه (- (بهائيت)-) است، مايه كمال تأسف شد كه چرا از طرف مؤسسه تلويزيون به چنين اقدامى مبادرت گرديده است؟

متمنى است از جناب آقاى حبيب ثابت تحقيق شود كه چگونه كاركنان آن مؤسسه به چنين عملى مبادرت ورزيده‏اند و براى جلوگيرى از اين قبيل اقدامات، چه رويه‏اى را اتخاذ نموده‏اند؟

ايادى امراللَّه در آسيا

سند شماره 9

هدف تلويزيون نشر افكار بهائى‏

برگ خلاصه سابقه

مشخصات: اسم حبيب فرزند عبداللَّه شهرت ثابت پاسال دارنده شناسنامه 376 تهران متولد 1282 تهران محل سكونت تهران خيابان ويلا كوچه پناهى شغل بازرگان.

سابقه: نامبرده رئيس هيأت مديره شركت (امنا) عضو محفل روحانى بهائيان ايران و مدير شركت زمزم و نماينده فولكس واگن در ايران و مؤسس تلويزيون ايران مى‏باشد.

محتويات پرونده به شرح زير است:

1 در تاريخ 39/ 1/ 22 اطلاعيه‏اى با تقويم ب 2 واصل شده كه نامبرده در انگلستان درباره اخذ كمك براى تلويزيون ايران با مقامات انگليسى مذاكراتى نموده است.

2 اطلاع واصله حاكيست كه طبق اظهار يكى از بازرگانان بازار در محافل اقتصادى تهران چنين شهرت دارد كه در دوره زمامدارى آقاى علم امور مربوط به اقتصاد كشور طبق نظر حبيب ثابت تنظيم مى‏شده.

3 در تاريخ 44/ 2/ 10 نامبرده به محفل ملى بهائيان ايران نامه‏اى نوشته و متذكر شده كه هدف اصلى از تشكيل تلويزيون در ايران ايجاد كار براى جمعى از ياران (بهائيان) بوده و به تدريج امكاناتى براى نشر افكار روحانى و معارف حكم الهى (افكار بهائى) به وجود آيد. و به هيچ وجه برخلاف نظريات امراله (دستورات بهائى) اقدامى نخواهد شد.

4 در تاريخ 44/ 6/ 13 اطلاعيه واصل كه آقاى حبيب ثابت عامل اصلى تقويت بهائيان مى‏باشد و قرار شد يك ميليون تومان از طرف شركت ملى نفت به نام اجراى برنامه‏هاى آموزشى از تلويزيون به وى داده شود.

5 در ارديبهشت ماه 44 نامبرده از طرف بهائيان به عضويت محفل روحانى ملى بهائيان ايران انتخاب شده است.(3)

45/ 3/ 4 كتابنامه كتاب جريان شناسى بهائيت‏

1 قرآن مجيد.

2 نهج‏البلاغه، ترجمه و تفسير: عبدالحميد ابن ابى الحديد، بيروت، دارالجيل.

3 آثار قلم اعلى، حسينعلى نورى، تهران: لجنه مطبوعات امرى، 129 بديع.

4 آشنايى با اديان بزرگ، حسين توفيقى، تهران: انتشارات سمت،. 5

1379 آشنايى با فرق و مذاهب اسلامى، رضا برنجكار، قم: طه،. 6

1379 آموزش دين، سيد محمدحسين طباطبائى، قم: جهان‏آرا، بى‏تا.

7 آموزش عقايد، محمدتقى مصباح يزدى، تهران: اميركبير،. 8

1383 اجوبه الاستفتاءات، آيه‏اللَّه العظمى سيد على خامنه‏اى، تهران: انتشارات بين‏المللى الهدى،. 9

1384 اختران تابان، فروغ ارباب، مؤسسه ملى مطبوعاتى امرى، 122 بديع.

10 اختناق ايران، مورگان شوستر، ترجمه ابوالحسن موسوى شوشترى، تهران: انتشارات صفى عليشاه،. 11

1362 ادعيه محبوب، حسينعلى نورى.

12 اديان زنده جهان، رابرت. ا. هيوم، ترجمه: عبدالرحيم گواهى، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى،. 13

1372 ارمغان استعمار، محمد محمدى اشتهاردى، انتشارات نسل جوان.

14 از مرگ تا قيامت، محمد رضا كاشفى، قم: نشر معارف،. 15

1383 اسرار سازمان مخفى يهود، ژرژ لامبلن، ترجمه مصطفى فرهنگ.

16 اشراقات، ميرزا حسينعلى نورى، بى‏جا، بى‏تا.

17 اقتدارات، مجموعه الواح و نوشته‏هاى بهاءاللَّه، طبع سنگى،. 18

1310 اقدس، حسينعلى نورى.

19 الاصول من الكافى، محمدبن يعقوب كلينى، تهران: دارالكتب الاسلاميه. 20

1388 الايات البينات، (شخصيت و انديشه‏هاى كاشف الغطاء) آيه‏اللَّه العظمى جعفر كاشف الغطاء، احمد بهشتى، نشر انديشه‏هاى اسلامى.

21 الايات البينات، شخصيت و انديشه‏هاى كاشف الغطاء، احمد بهشتى، كانون نشر انديشه اسلامى.

22 البابيون و البهائيون فى حاضر و ماضيهم (دراسه دقيقه فى الكشفه و الشيخيه و فى كيفيه ظهور البابيه فالبهائيه)، عبدالرزاق الحسنى، صيدا: بطعه العرفان، 1381 ه. ق.

23 البهائيه و جذورها البابيه، عامر النجار، دارالمنتخب العربى، 1419 ه. ق.

24 المنجد (عربى به فارسى) ترجمه محمد بندرريگى، تهران: نشر ايران.

25 الميزان فى تفسير القرآن، محمد حسين طباطبايى، دفتر نشر اسلامى،. 26

1363 الواح وصايا، عباس افندى، مصر، بى‏تا.

27 اميركبير و ايران، فريدون آدميت، تهران: خوارزمى،. 28

1323 اميركبير يا قهرمان مبارزه با استعمار، على‏اكبر هاشمى رفسنجانى، تهران: انتشارات فراهانى،. 29

1346 انجمن حجتيه در بستر زمان، گفت و گو با طاهر احمدزاده، گروه تأليف باشگاه انديشه، تهران: باشگاه انديشه،. 30

1384 انشعابات در بهائيت، اسماعيل رائين، تهران: مؤسسه تحقيقى رائين،. 31

1357 ايران در دوره سلطنت قاجار، على اصغر شميم، تهران: انتشارات مدبر،. 32

1375 بحارالانوار، محمد باقر مجلسى، دارالاحياء التراث العربى، 1403 ق.

33 بديع، حسينعلى نورى، تهران: مطبعه آزادگان.

34 بررسى مناسبات ايران و امريكا (1851 تا 1925 ميلادى)، انتشارات وزارت امور خارجه.

35 برگ‏هايى از تاريخ حوزه علميه قم، رسول جعفريان، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى،. 36

1381 بهائى از كجا و چگونه پيدا شده، سيدحسن كيائى، تهران: چاپ تهران،. 37

1349 بهائيان، محمد باقر نجفى، تهران: كتابخانه طهورى،. 38

1357 بهائيت در ايران، سيد سعيد زاهد زاهدانى، تهران: انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامى،. 39

1380 بهائيت دين نيست، ابوتراب هدايى، تهران: فراهانى، بى‏تا.

40 بهائى چه مى‏گويد، جواد تهرانى، مشهد: خراسان،. 41

1341 بهائى‏گرى، احمد كسروى، تهران: چاپخانه پيمان،. 42

1322 بيان عربى، على‏محمد باب.

43 بيان فارسى، على‏محمد شيرازى.

44 پژوهه صهيونيت، محمد احمدى، تهران: ضياء انديشه،. 45

1376 پنجاه نامه تاريخى دوران قاجاريه، ابراهيم صفايى، نشر بايك.

46 پيام پدر، فضل‏اللَّه مهتدى، تهران: مطبعه دانش،. 47

1335 تاريخ اديان و مذاهب جهان، عبداللَّه مبلغى آبادانى، قم: سينا،. 48

1373 تاريخ جامع بهائيت، بهرام افراسيابى، انتشارات سخن،. 49

1371 تاريخ نبيل، محمد زرندى، بى‏جا، بى‏تا.

50 تاريخ و نقش سياسى رهبران بهائى، احمد مرتضى، دارالكتب اسلام،. 51

1346 تا سياهى در دام شاه، پروين غفارى، تهران: مركز ترجمه و نشر كتاب،. 52

1376 تحف العقول عن آل الرسول‏صلى الله عليه وآله، ابن شعيه حرّانى، قم: جامعه مدرسين، 1404 ق.

53 تحقيق در تاريخ و عقايد شيخى‏گرى، بابى‏گرى، بهائى‏گرى و كسروى‏گرايى، يوسف فضايى، تهران: عطايى،. 54

1363 تذكره‏الوفاء، عباس افندى، حيفا، انتشارات عباسيه،. 55

1924 تقارير عن المؤتمرات الدوليه، محورالاول مع مؤتمرات مجمع الفقه الاسلامى، محمدعلى تسخيرى، داراحياء التراث العربى، الطبعه الاولى،. 56

1424 تكميل كتاب كشف الحيل و بيان‏الحقايق، عبدالحسين آيتى، تهران: حافظ، بى‏تا.

57 تلخيص تاريخ نبيل زرندى، ترجمهِ اشراق خاورى، لجنهِ ملى نشر آثار امرى، تهران. 58

1325 تنبيه النائمين، عزيه خانم نورى، تهران: ازليان، بى‏تا.

59 توقيعات مباركه (لوح قرن)، شوقى افندى.

60 جامعه ايران در دوران رضاشاه، احسان طبرى، انتشارات حزب توده،. 61

1356 جامعه جعفريه، خندق آبادى، كتابفروشى و چاپخانه پامنار، 1335 ه.

62 جريان‏شناسى انجمن حجتيه، سيد ضياءالدين عليانسب، قم: زلال كوثر،. 63

1385 جنايت جهانى، شمس‏الدين رحمانى، تهران: پيام نور،. 64

1381 چرا از بهائيت برگشتم؟، مسيح‏اللَّه رحمانى (رئيس سابق بهائيان بشرويه)، نشر راه نيكان،. 65

1386 چشم‏اندازى به حكومت حضرت مهدى (عج)، نجم الدين طبسى، قم: بوستان كتاب.

66 چشم به راه مهدى (عج)، جمعى از نويسندگان، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم.

67 چگونه بهائيت پديد آمد؟ نورالدين چهاردهى، تهران: فتحى،. 68

1366 حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، سيدمحمد هاشمى، تهران: نشر دادگستر،. 69

1378 حقوق‏بگيران انگليس در ايران، اسماعيل رايين، تهران: انتشارات جاويدان،. 70

1362 خاتميت از نظر قرآن و حديث و عقل، آيه‏اللَّه جعفر سبحانى، نشر مؤسسه سيدالشهداء،. 71

1369 خاتميت: پاسخ به ساخته‏هاى بهائيت، على اميرپور، تهران: مرجان،. 72

1338 خاتميت پيامبر اسلام و ابطال تحليلى بابى‏گرى، بهائى‏گرى، قاديانى‏گرى، يحيى نورى، تهران: بنياد علمى و اسلامى مدرسه‏الشهداء،. 73

1360 خاتميت و استمرار فيض، عباس مهاجرانى قم: انتشارات دليل ما،. 74

1385 خاستگاه تشيع و پيدايش فرقه‏هاى شيعى در عصر امامان، على آقا نورى، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى،. 75

1385 خاطرات پرنس دالگوركى، كتابفروشى حافظ، سيدابوالقاسم مرعشى.

76 خاطرات حبيب، حبيب مؤيد، مؤسسه ملّى مطبوعات امرى.

77 خاطرات دكتر مهدى حائرى يزدى، به كوشش حبيب لاجوردى، تهران: نشر كتاب نادر،. 78

1381 خاطرات صبحى درباره بهائى‏گرى، فضل‏اللَّه مهتدى، تبريز: سروش،. 79

1344 خاطرات و مبارزات حجت‏الاسلام فلسفى، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامى،. 80

1376 خاطرات همفر جاسوس انگليسى در ممالك اسلامى، تهران: انتشارات اميركبير.

81 ختم نبوت، مرتضى مطهرى، مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى، تهران: صدرا، 1372، ج. 82

3 خطابات مباركه، عبدالبهاء، مصر، ج. 83

1 دانستنى‏هايى درباره تاريخ و نقش سياسى رهبران بهائى، مرتضى احمد. آ، تهران: دارالكتب اسلاميه،. 84

1346 محمود صدرى، دانشنامه جهان اسلام، تهران: بنياد دايره‏المعارف اسلامى،. 85

1375 دخترم فرح، فريده ديبا، ترجمه الهه رئيس‏فيروز، تهران: به‏آفرين،. 86

1386 در شناخت حزب قاعدين زمان، عمادالدين باقى، نشر دانش اسلامى،. 87

1362 دين پژوهى، ميرچاالياده، ترجمه: بهاءالدين خرمشاهى، تهران: پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،. 88

1375 دين‏شناسى، عبداللَّه جوادى آملى، قم: اسراء،. 89

1381 راسپوتين، آر. جى. مينى، ترجمه: اردشير روشنگر، تهران: البرز،. 90

1377 رحيق مختوم، عبدالحميد اشراق خاورى، تهران: مؤسسه ملى مطبوعات امرى، 130 بديع.

91 رساله المدنيه، عبدالبهاء.

92 زرسالاران يهودى و پارسى استعمار بريتانيا و ايران، عبداللَّه شهبازى، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى،. 93

1383 زرسالاران يهودى و پارسى، استعمار بريتانيا و ايران، عبداللَّه شهبازى، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى،. 94

1379 سازمان‏هاى مذهبى- سياسى ايران، رسول جعفريان، تهران: نشر دانش و انديشه معاصر،. 95

1385 60 سال فراز و نشيب، روايتى تازه از انجمن حجتيه، فتاح غلامى، گروه تأليف باشگاه انديشه، تهران: باشگاه انديشه،. 96

1384 سايه شوم خاطرات يك نجات يافته از بهائيت، مهناز رئوفى، تهران: كيهان،. 97

1385 سفير سحر، سيدعلى سيدكبارى، انتشارات تبليغات اسلامى،. 98

1378 سنن ابو داوود، ابى داود سجستانى، بيروت: دارالاحياء التراث العربى.

99 شرح حال رجال ايران، مهدى بامداد، تهران: زوار،. 100

1357 شريعت در آينه معرفت، عبداللَّه جوادى آملى، قم: اسراء،. 101

1381 شيعه در تاريخ ايران، رضا نيازمند، تهران: حكايت قلم نوين،. 102

1383 صحيح بخارى، ابو عبداللَّه محمدبن اسماعيل البخارى، بيروت: دارالمعرفه.

103 صحيح مسلم، القشيرى نيشابورى، مسلم‏بن حجاج، بيروت: دارالكتب العربى.

104 صحيفه نور، سيد روح اللَّه موسوى خمينى (ره)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى،. 105

1371 صحيفه عدليه، سيد على‏محمد شيرازى، منتشره از سوى بابيه مقيم طهران، بى‏تا، بى‏جا.

106 ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، حسين فردوست، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى، انتشارات اطلاعات،. 107

1369 عذر تقصير به پيشگاه محمد و قرآن، جان ديون پورت، ترجمه غلامرضا سعيدى.

108 فرازهايى از تاريخ انقلاب به روايت اسناد ساواك و آمريكا، تهران: وزارت اطلاعات،. 109

1368 فراماسونرى، محمد خاتمى، تهران: كتاب صبح،. 110

1380 فراموشخانه و فراماسونرى در ايران، اسماعيل رائين، تهران: اميركبير،. 111

1357 فرق و مذاهب كلامى، على ربانى گلپايگانى، قم: انتشارات مركز جهانى علوم اسلامى،. 112

1383 فرهنگ علوم سياسى، على آقا بخشى و مينو افشارى راد، تهران: چاپار،. 113

1383 فرهنگ فارسى معين، محمد معين، تهران: ندا،. 114

1381 فرهنگ فرق اسلامى، محمدجواد مشكور، مشهد: آستان قدس رضوى،. 115

1375 فريب، مهناز رئوفى، تهران: انتشارات مؤسسه كيهان،. 116

1387 فريب‏خوردگان: مزدوران استعمار در لباس مذهب، ضياءالدين روحانى، با مقدمه آيه‏اللَّه ناصر مكارم شيرازى، تهران: فراهانى، بى‏تا.

117 فلسفه نيكو، حسن نيكو، نشر مؤسسه مطبوعاتى فراهانى.

118 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

119 قرن بديع، شوقى افندى، ترجمه نصراللَّه مودت، تهران: مؤسسه ملى مطبوعات امرى، 123 بديع.

120 قيام پانزده خرداد به روايت اسناد ساواك، جواد منصورى، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى،. 121

1377 قيام قيامت، محمد شجاعى، تهران: مؤسسه فرهنگى دانش و انديشه معاصر،. 122

1380 كابينه حسنعلى منصور به روايت اسناد ساواك، مركز بررسى اسناد تاريخى وزارت اطلاعات،. 123

1384 كشف‏الحيل، عبدالحسين آيتى، تهران: بى‏جا،. 124

1326 كلام تطبيقى، على ربّابى گلپايگانى، دفتر تحقيقات و تدوين متون درسى مركز جهانى علوم اسلامى.

125 كلام جديد، عبدالحسن خسروپناه، قم: مركز مطالعات و پژوهش فرهنگى حوزه علميه قم،. 126

1379 گفتار خوش يارقلى، محمد محلاتى غروى، تهران: كتابخانه شرق،. 127

1305 گنج شايگان، عبدالحميد اشراق خاورى، مؤسسه ملى مطبوعات امرى، 130 بديع.

128 گنجينه حدود و احكام، گردآورى عبدالحميد اشراق خاورى، تهران: مؤسسه لجنه ملى نشر آثار،. 129

1327 لوح هيكل الدين، على‏محمد باب.

130 مائده آسمانى، حسينعلى نورى، تهران: مؤسسه ملى مطبوعات امرى، 129 بديع.

131 ماجراى باب و بهاء، سيد مصطفى طباطبائى، تهران: نشر روزنه،. 132

1380 مبين، حسينعلى نورى، چاپ 1308 قمرى.

133 مجموعه الواح، ميرزا حسينعلى نورى (بهاءاللَّه)، قاهره: مطبعه سعادت 1338 ق.

134 مجموعه الواح مباركه (عندليب)، حسينعلى نورى، مؤسسه ملى مطبوعات امرى ايران، 132 بديع.

135 مجموعه رسائل، ابوالفضايل، چاپ مصر،. 136

1920 محمد رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله، لئون تولستوى، ترجمه عطا ابراهيمى راد، تهران: نشر ثالث،. 137

1385 مدعيان مهدويت از صدر اسلام تا عصر حاضر، (حاوى تاريخچه پيدايش باب و بهاء)، احمد سروش، بى‏جا، افشين، بى‏تا.

138 مرجعيت در عرصه اجتماع و سياست، سيد محمدحسين منظورالاجداد، تهران: شيرازه،. 139

1379 معماران تباهى، سيماى كارگزاران كلوپ‏هاى روتارى در ايران، دفتر پژوهش‏هاى مؤسسه كيهان، تهران: انتشارات كيهان،. 140

1377 مفاوضات، عباس افندى، لندن: انتشارات بريل،. 141

1908 مفتاح باب الابواب، محمدمهدى خان زغيم‏الدوله تبريزى، ترجمه: حسن فريد گلپايگانى، تهران: كتابخانه شمس،. 142

1349 مفتاح باب‏الابواب (تاريخ باب و بهاء)، محمدمهدى‏خان زعيم‏الدوله تبريزى، به كوشش و ترجمه: حسن فريد گلپايگانى و عباسقلى چرندابى تبريزى، تهران: كتابخانه شمس،. 143

1340 مقارنه الاديان اليهوديه، احمد شلبى، قاهره: مكتبه النهضه المصريه،. 144

1973 مكاتيب، عباس افندى، مصر: مؤسسه ملى مطبوعات امرى، 132 بديع.

145 منزلت عقل در هندسه معرفت دينى، عبداللَّه جوادى آملى، قم: اسراء،. 146

1386 ميزان الحكمه، محمد محمدى رى‏شهرى، قم: مكتب الاعلام الاسلامى،. 147

1367 نصحيت به فريب‏خوردگان باب و بهاء، محمّدجواد بلاغى، ترجمه سيدعلى علامه فانى اصفهانى، اصفهان: دارالتبليغ، 1373 ه.

148 نظريه توطئه، صعود سلطنت پهلوى و تاريخ نگارى جديد در ايران، عبداللَّه شهبازى، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى،. 149

1383 نقدى بر اصول دوازده‏گانه بهائيت، على نصرى، اصفهان: گويا،. 150

1382 نقش امير عباس هويدا در تحولات سياسى اجتماعى ايران، محمد اختريان، تهران: علمى،. 151

1375 نقش روحانيت پيشرو در جنبش مشروطيت، حامد الگار، تهران: توس. 152

1359 نقش يهود در تركيه «نگرشى كوتاه بر فرقه يهودى دونمه»، مصطفى طوران، تهران: سميع،. 153

1380 نقطه الكاف، ميرزا جانى كاشانى، به همّت ادوارد براون، لندن،. 154

1910 نهضت امام‏خمينى (ره)، سيدحميد روحانى، تهران: مركز اسنادانقلاب اسلامى،. 155

1372 نيمه پنهان آمريكا، شهريار زرشناس، تهران: انتشارات صبح،. 156

1381 وسائل الشيعه، محمد حرّ عاملى، تهران: مكتبه اسلاميه.

157 ولايت فقيه، روح اللَّه موسوى خمينى، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام،. 158

1374 هژبر يزدانى به روايت اسناد ساواك، تهران: مركز بررسى اسناد تاريخى،. 159

1384 هشت بهشت، ميرزا آقاخان كرمانى و شيخ‏احمد روحى، چاپ سربى.

160 هوشيارى در رد بابيه و بهائيه، بهرام يارى، بى‏جا، بى‏نا،. 161

1363 يادداشت‏هاى علم، امير اسداللَّه علم، تهران: مازيار، 162

. 7831 babireligion.. Cambridge 1918 , by E.G.Brown , Materials for the study of the

مجلات و روزنامه‏ها

163 آهنگ بديع، سال 1339، ش 8 تا 10 و سال هشتم (1332)، ش 6 و. 164

7 احتضار بهائيت وقوع انقلاب بهائيان در عصر پهلوى‏ها 38، احمد اللهيارى، روزنامه كيهان، يكشنبه 16 دى. 165

1386 اخبار امرى، ارگان رسمى بهائيان ايران، سال 107 بديع، شماره. 166

8 ارتباط و تعامل متقابل سران بهائيت با كشورهاى سلطه‏جو و استعمارگر، روزنامه جمهورى اسلامى،. 167

1382/ 11/ 8 از بابى‏گرى تا بهائى‏گرى، عزالدين رضانژاد، فصلنامه انتظار موعود، ش. 168

10 امام خمينى (ره) و بهائيت، مريم رفيعى، ويژه‏نامه ايام، ش. 169

29 ايراد در پيرامون مسلك باب و بهاء مذاهب مختلفه عالم، محمد مهين‏پور (حاج رحيم) تهران: مطبوعات وطن ما،. 170

1375 بحثى در مناسبات حسينعلى بهاء و روسيه، رضا قريبى، ويژه‏نامه ايام، ش. 171

29 بررسى انتقادى چند شعار بهائيت، از ديدگاه محمدعلى خُنجى، ماهنامه زمانه ش. 172

61 بهائيان خدمتگزار صهيونيست‏اند، خبرگزارى مجمع تقريب مذاهب اسلامى،. 173

1388/ 2/ 13 بهائيت در آينه اسناد، ماشاءاللَّه حشمتى، ماهنامه زمانه، ش. 174

61 بهائيت در ايران، سعيد زاهد زاهدانى (گفت وگو)، فصلنامه موعود شماره. 175

38 بهائيت، در دامن صهيونيسم، به نقل از پايگاه اينترنتى كانون فرهنگى رهپويان وصال شيراز حامد فرهادى، سايت بازتاب، 5 دى. 176

1383 بهائيت، رژيم پهلوى و مواضع علماء، روح اللَّه حسينيان، فصلنامه مطالعات تاريخى، شماره 17 (ويژه‏نامه بهائيت)، تابستان. 177

1386 بهائيت، مذهب استعمار ساخته براى مقابله با اسلام، روزنامه جمهورى اسلامى، به نقل از: پايگاه موعود، 8 خرداد. 178

1385 بهائيت، مذهب استعمار ساخته براى مقابله با اسلام- 4، روزنامه جمهورى اسلامى. 179

1382/ 11/ 26 بهائيت و امريكا، احمد رهدار، ويژه‏نامه ايام، شماره. 180

29 بهائيت و رژيم پهلوى، على حقيقت‏جو، ويژه‏نامه ايام، ش. 181

29 بهائيت و سياست تناقض شعار و عمل، سيدمصطفى تقوى، ويژه‏نامه ايام ش. 182

29 بهائيت و سياست عدم مداخله در سياست، سيدمصطفى تقوى، فصلنامه مطالعات تاريخى، ش 17 (ويژه بهائيت)، تابستان. 183

1386 بها و تحت الحمايگى روسيه، بهائيت آنگونه كه هست، ويژه‏نامه ايام ش. 184

29 پايگاه خانه ملت، محمدجواد لاريجانى، گفتگو با خبرنگار خانه ملت، 29 آذر. 185

1385 پيوند و همكارى متقابل بهائيت و صهيونيسم، محمدرضا نصورى، مجله انتظار ش. 186

18 تاريخ قديم و جديد، محمد محيط طباطبايى، مجله گوهر، سال 3، ش. 187

5 تخريب هويت ملى به نفع غربزدگى، ويژه‏نامه ايام. 188

29 تعارض امنيت و علم‏آموزى؟، رسول جعفريان، بازتاب، 11 خرداد. 189

1386 جاودانگى شريعت، محمدحسن قدردان قراملكى، فصلنامه فقه و حقوق، شماره. 190

3 جستارهايى از تاريخ بهائى‏گرى ايران، عبداللَّه شهبازى، فصلنامه تاريخ معاصر، سال هفتم، شماره 72،

191 چرا اسلام؟، حميدرضا شاكرين، ماهنامه معارف، آذر 1386، ش. 192

51 حاميان شيطان، پيشينه عملكرد بهائيت و تكاپوى آن در جهان معاصر بر ضداسلام و ايران، 1384، بى‏نا.

193 حضور بهائيت در انجمن‏هاى ماسونى و شبه ماسونى، على رجبى، ويژه‏نامه ايام، شماره. 194

29 حقيقت بهائى‏گرى در خاطرات صبحى مهتدى، سيد هادى خسرو شاهى، خبرگزارى جمهورى اسلامى،. 195

1387/ 8/ 2 خاتميت، نفى بابيت (به ضميمه‏ى كتاب‏شناسى نقد بابيت)، عزّالدّين رضانژاد، فصلنامه انتظار، ش. 196

6 خاتميت نفى مسلك باب و بهاء، عزالدين رضانژاد، ماهنامه زمانه، ش. 197

61 خاطرات و زندگى صبحى، سيدهادى خسروشاهى، فصلنامه مطالعات تاريخى، ش. 198

17 خاطرات يك نجات يافته از بهائيت، به نقل از: سايه شوم (بازتاب) شگردهاى نوين بهائيت عليه تشيع، روزنامه كيهان،. 199

1385/ 6/ 21 خشت اول: بازشناسى و بازخوانى اسناد و نسخه‏هاى توبه‏نامه سيد على‏محمد باب، احسان‏اللَّه شكراللهى طالقانى، فصلنامه مطالعات تاريخى، ش 17 (ويژه بهائيت).

200 رمز جاودانگى اسلام، حميدرضا شاكرين، مجله پرسمان، ش 39، آذر. 201

1384 سايه صهيونيسم بر بهائيت، روزنامه الاتحاد، ابوظبى، 29 بهمن. 202

1354 سخن اول، فصلنامه مطالعات تاريخى، ش. 203

17 سندهايى پيرامون فعاليت‏هاى سياسى، اقتصادى، و فرقه‏اى، حبيب ثابت، فصلنامه مطالعات تاريخى، سال پنجم، شماره بيستم، بهار 1387، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى.

204 شيخيه بستر پيدايش بابيت و بهائيت، عزالدين رضانژاد، مجله انتظار، ش. 205

3 شيفتگى عبدالبهاء به غرب در انديشه و عمل، سعيد شريفى، فصلنامه مطالعات تاريخى، شماره 17 (ويژه بهائيت).

206 علماى شيعه، جنبش صهيونيسم و اسرائيل، محمدحسن رجبى، مجله الكتريكى تاريخ معاصر ايران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى، شماره 4 تيرماه. 207

1385 عوامل موثر در شكل‏گيرى رفتار سياسى ايران در قبال اسرائيل، عليرضا زهيرى، فصلنامه علمى- تخصصى انقلاب اسلامى، پيش شماره اول. نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاه‏ها، سال اول، زمستان. 208

1377 فرقه‏ها چگونه عمل مى‏كنند؟، ويژه‏نامه كژراهه، جام جم، اسفند. 209

1386 عبداللَّه شهبازى، فصلنامه تاريخ معاصر ايران، شماره 27، مورخه پاييز. 210

1382 فصلنامه تاريخ معاصر ايران، عبداللَّه شهبازى، شماره 27، پاييز. 211

1382 فعاليت‏هاى فرقه ضاله بهائيت غير قانونى و ممنوع است، خبرگزارى فارس. 212

1387/ 11/ 27 ماهيت و اهداف طرح روحى، روزنامه كيهان، 22 شهريور. 213

1385 مجله «اخبار امرى»، ارگان محفل بهائيان، ايران، شماره 4، تهران، مرداد ماه. 214

1329 مجله مصاحبه‏هاى زبان گوياى انقلاب، شماره 19، عروه‏الوثقى شماره 85، پنجشنبه. 215

1366/ 7/ 22 مستشرقان و مهدويت، سيد رضى موسوى گيلانى، مجله انتظار، ش. 216

18 مصاحبه با يك نجات يافته ديگر از بهائيت- 7، تشكيلات بهائيت بعد از انقلاب، روزنامه كيهان،. 217

1386/ 2/ 28 موج بيدارى اسلامى و افول فرقه ضاله، گفتگو با دكتر ولايتى، بهائيت آنگونه كه هست، ويژه‏نامه ايام 29، ضميمه روزنامه جام جم، 6 شهريور. 218

1386 موج بيدارى اسلامى، و افول فرقه ضاله، گفتگو با دكتر ولايتى، روزنامه جام‏جم، ويژه‏نامه ايام، ش. 219

29 مقاله شخصى سياح، عباس افندى، تهران: مؤسسه ملى مطبوعات امرى 119 بديع.

220 مهدويت و فرقه‏ها، رضا برنجكار، فصلنامه موعود، شماره. 221

22 نقد و بررسى آئين بهائيت، عزالدين رضانژاد، فصلنامه انتظار موعود، ش 11 و. 222

12 هشت بهشت ادعانامه فرقه ازلى عليه بهائيت، حميدرضا روحانى، ماهنامه زمانه، شماره

61 پايگاه‏هاى اينترنتى

223 شناخت بهائيت در محيط اينترنت‏A href http:/ / omidenoorptth moc.blogfa.14:/ / omidenoor. 224

A / moc.blogfa. 41 بهائيت آنگونه كه هست، ويژه‏نامه ايام 29، ضميمه روزنامه جام‏جم، 6 شهريور .maya.www / /:ptth ferh A:1386 225

A / moc.29 maya.www moc. 92 ويژه‏نامه بهائيت، فصلنامه مطالعات تاريخى، شماره 17، تابستان 1386:

A href http:/ / www.ir-psri.com www.ir-psri.com / A

226 ويژه‏نامه بهائيت، ماهنامه زمانه، ش 61، 1387:A href http:/ / www.zamaneh.info www.zamaneh.info / A

227 كانون فرهنگى رهپويان وصال شيراز، واحد فرق انحرافى:

A href http:/ / www.rahpouyan.us / images /. 228

A / mth.10 / segami / su.nayuophar.www mth. 01 پايگاه شيعه آنلاين A / ri.enilno-aihs / /:ptth ri.enilno-aihs / /:ptth ferh A :

229 پايگاه موعود: A href http:/ / mouood.org http:/ / mouood.org / A

230 پايگاه اينترنتى شهبازى: A href http:/ / www.shahbazi.org / pages / bahaism. 231

A / mth.1 msiahab / segap / gro.izabhahs.www mth. 1 سايت مركز اسناد انقلاب اسلامى A / ri.cdri.www ri.cdri.www / /:ptth ferh A :

232 پايگاه مركزمطالعات و پژوهش‏هاى فرهنگى حوزه‏ علميه: A href http:/ / www.andisheqom.com www.andisheqom.com / A

233 خبرگزارى فارس: A href http:/ / www.farsnews.com www.farsnews.com / A

234 پايگاه تحليلى خبرى جهان: A href http:/ / www.jahanews.com www.jahanews.com / A

235 پايگاه اينترنتى درگاه ملى آمارA href http:/ / www.sci.org.ir www.sci.org.ir / A

236 سايت بهائى پژوهى: A href http:/ / www.bahairesearch.ir / html / index.php www.bahairesearch.ir / html / index.php / A

(1) به نقل از ويژه‏نامه ايام 29 به نشانى اينترنتى‏maya.www

mth.092 / tnemucod / moc.29 لازم به ذكر است تصوير اصل اسناد در همين آدرس قابل مشاهده مى‏باشد. سندهايى پيرامون فعاليت‏هاى سياسى، اقتصادى، و فرقه‏اى حبيب ثابت، فصلنامه مطالعات تاريخى، سال پنجم، شماره بيستم، بهار 1387، مؤسسه مطالعات و پژوهش‏هاى سياسى، صص 243-. 225
000 (2) نقل از: تاريخ جامع بهائيت (نوماسونى)، بهرام افراسيابى، صص 750- 748 اخبار امرى، مرداد شهريور 1340، ش 6- 5، ص. 238
000 (3) علاوه بر اسناد فوق تعدادى سند نيز در (بهائيت در آينه اسناد، ماشاءاللَّه حشمتى، ماهنامه زمانه، ش 61) قابل دسترسى است.

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.