وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آیا ولایت فقیه به فاشیسم کشیده می شود

آیا ولایت فقیه به فاشیسم کشیده می شود

فاشيسم چیست

 فاشيسم يعنى چه؟ آيا حكومت ولايت فقيه به آنجا كشيده مى شود؟

فاشيسم «Fascism» نام نهضت يا حركتى است كه نخستين بار به وسيله موسولينى، ديكتاتور ايتاليا، در سال هاى ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۳ در آن كشور به وجود آمد و جريان هاى مشابهى (مانند نازيسم در آلمان و فالانژيسم در اسپانيا) به دنبال آن  در همين خط سير فكرى شكل گرفت.

فاشيسم از كلمه «Fasces» گرفته شده و آن علامتى است به شكل تبر كه بر روى پرچم هاى فرمانروايان قديم رومى نقش مى بست و نماد قدرت آنها بود.

فاشيسم پيش از اينكه يك فلسفه يا ايدئولوژى سياسى باشد؛ يك روش حكومت است كه بر سه اصل «حكومت فردى قدرت»، «حاكميت دولت» و «ناسيوناليسم افراطى» استوار است.

در حكومت هاى فاشيستى، فردى كه در رأس حكومت قرار مى گيرد، ما فوق قانون است. در اين حكومت ها سازمان دولت، با تكيه بر قدرت نظامى و گروه هاى فشار سياسى و وسايل تبليغاتى ـ كه در اختيار دولت است ـ آزادى هاى فردى را محدود مى سازد و هرگونه حركت مخالفى را سركوب مى كند.[۱۳۷]

ويژگى هاى فاشيسم عبارت است از:

۱. عدم اعتماد به عقل؛

۲. انكار اصل اساسى مساوات بشرى؛

۳. نظام رفتارى مبتنى بر دروغ و خشونت؛

۴. سيستم تك حزبى و حكومت عده اى نخبه و قدرت نامحدود؛

۵. نژادپرستى و ناسيوناليسم افراطى؛

۶. ضديت با حقوق و نظام بين المللى؛

۷. تقديس رهبر تا حد ممكن؛

۸. مخالفت با دموكراسى، ليبراليسم و سوسياليسم؛

۹. اعتقاد شديد به قهرمان پرستى (هيروئيسم) و رزم جويى (ميليتاريسم).[۱۳۸]

در مقايسه حاكميت اسلامى با فاشيسم، شايد از اين جهت كه فاشيسم هم قائل به تقدس رهبرى و مردمى بودن رهبر است، شباهتى به نظر آيد. اما آنچه شالوده فاشيسم بوده و در ويژگى هاى فوق تبلور يافته است، هرگز در نظام اسلامى راه ندارد؛ چرا كه مبناى تقدس به تنهايى مشابهت را نمى رساند. به علاوه ولى فقيه هميشه در چارچوب قوانين و مقررات اسلامى و مصلحت جامعه اسلامى، عمل مى كند و هيچ گونه نظرات شخصى ناشى از جاه طلبى، احساس غرور و قدرت و … در او راه ندارد.

در حكومت اسلامى، يكى از منابع استنباط احكام اسلامى «عقل» است. از طرف ديگر همه مردم، حتى ولى فقيه، به صورت مساوى در برابر قانون مسئول اند و هيچ قوم و ملتى بر ساير اقوام، امتياز و برترى ندارد و تنها ملاك امتياز «تقوا» است. اخلاق و رعايت اصول انسانى و ارزش هاى الهى، جايگاه ويژه اى در برخورد با ساير ملت ها و حتى طبيعت دارد. بنا بر توضيحات داده شده مشخص مى شود كه اطلاق اصطلاح «فاشيسم» به حكومت دينى، نوعى شارلاتانيسم تبليغاتى دشمنان نظام اسلامى در جهت مشوه جلوه دادن چهره حكومت دينى است. اين امر به نوبه خود نشان دهنده شكست آنان در مقابله تئوريكى، و انديشه اى و شكست در صحنه هاى عملى است.

[۱۳۷]. ر.ك: طلوعى، محمود، فرهنگ جامع سياسى، ص ۶۲۵؛ آشورى، داريوش، دانشنامه سياسى، ص ۲۳۴.
[۱۳۸]. ر.ك: قاضى زاده، كاظم، انديشه هاى فقهى سياسى امام خمينى، ص ۱۴۵.

منبع: سایت هدانا برگرفته از پرسمان، پرسش ها و پاسخ ها «ولایت فقیه و جمهوری اسلامی ایران .»

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.