وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آیا ميل جنسى صرفا يك عمل حيوانى است

0

آیا ميل جنسى صرفا يك عمل حيوانى است

پرسش: انجام عمل جنسى به جز بچه دار شدن و يك لذت حيوانى ديگر چه فايده اى دارد؟

 

پاسخ:

انسان موجودى دو بعدى است بعد جسمانى و بعد روانى. اين دو بعد تأثير و تأثر متقابل روى يكديگر دارند.

انسان سالم كسى است كه به هر دو بعد خود توجه كرده و نيازمندى هاى هر يك را به طور متعادل و صحيح و مناسب پاسخ دهد و ارضاء كند و اگر به يكى از اين دو بعد فقط توچه كند و از بعد ديگر غفلت كند به كمال انسانى خود دست نمى يابد و ناقص خواهد شد. بعد جسمانى انسان مثل بعد روانى و روحى انسان نيازهايى دارد. مثل نياز به غذا، آب، هوا، جنس مخالف و غيره كه افراط و تفريط در پاسخ دادن به آن، انسان را دچار چالش مى كند و تأثير عميقى بر روح او نيز مى گذارد. پس براى رسيدن به قله هاى معنوى و روحى بايد بدن را سالم نگه داشت و نيازهاى بدنى و جسمانى را تأمين كرد. بنابراين عمل جنسى كه پاسخ به غريزه جنسى انسان است و در تمام انسانها نيز بدون استثناء وجود دارد، ظاهرى دارد و باطنى. ظاهرش همان كه شما مى گوئيد يك لذت جنسى و حيوانى است همان طور كه خوردن و آشاميدن يك لذت جسمانى و بدنى را به دنبال دارد. ولى همان طور كه با خوردن و آشاميدن، يك لذت و آرامش روانى به دنبال دارد.

لذت جنسى از عمل جنسى نيز، آرامش روانى را به دنبال مى آورد و آن باطن كار است. به همين خاطر است كه در بحث آسيب شناسى روابط خانوادگى و عاطفى زن و شوهرها به اثبات رسيده است كه زنان و مردانى كه در عمل جنسى خود موفق نباشند و به روش صحيح عمل نكنند دچار مشكلات عاطفى و خانوادگى مى شوند و برخى از طلاق ها ناشى از لذت جنسى نداشتن زن و شوهرها از عمل جنسى خود است به عبارت ديگر عمل جنسى ناموفق موجب به هم ريختن آرامش روانى خانواده زن و شوهرهاست. اين مطلب را به آسيب شناسى خانواده ها و عوامل طلاق زن و شوهرها مراجعه كنيد.

نكته دوم برا ى ازدواج و تشكيل خانواده سه هدف را ذكر كرده ا ند كه عبارتند از: تسكين، تكميل و توليد، ازدواج مايه آرامش است همان طور كه قرآن مى فرمايد… لتسكنوا اليها… علاوه بر اين با ازدواج هر يك از مرد و زن به تكميل شخصيت خود مى پردازند و به كمال انسانى خود دست مى يابد و فلسفه سوم ازدواج توليد مثل است كه بدين وسيله نسل انسان باقى مى ماند. اگر ازدواج و توليدمثل نباشد يعنى اگر عمل جنسى انجام نگيرد، نسل انسان پس از مدت كوتاهى منقرض خواهد شد پس خدف سوم ازدواج بقاء نسل انسان است. اين سه هدف را در كنار همديگر مى توان ملاحظه كرد. پس عمل جنسى تنها يك هدف جسمى و جنسى ندارد بلكه اهداف مقدسى و دراز مدت ترى دارد كه به آن اشاره شد.

نكته سوم آنكه اگر چنانچه ميل جنسى صرفا يك عمل حيوانى باشد و پايين تر از شأن و منزلت انسانى است. پس چرا تمام انبياء و اوصياءالهى مقربين درگاه الهى، صلحا و… همه و همه به اين عمل مبادرت كرده اند. پيامبراكرم (ص) وهر يك از ائمه اطهار (ع) كه خود در اوج انسانيت و كمال معنوى قرار داشتند اين عمل را داشته اند. راستى اگر آنها اين عمل را دون شأن انسانى خود مى دانستند، فرزندانى نداشتند و پاكانى همچون ائمه اطهار (ع) و فرزندان كاملى نداشتند و هدايت گر انسانها را نداشتيم.

علاوه بر اين پيامبراكرم (ص) و ائمه اطهار (ع) با بيانات متعددى براى عمل جنسى ثواب و ارزش معنوى قائل بودند و با مراجعه به روايات زيادى كه در اين زمينه آمده است معلوم مى شود اگر كسانى قصد قربت كنند و براى توليد انسانهاى صالح و مصلح اقدام به عمل جنسى كنند ثواب زيادى خواهند برد. پس باطن اين عمل الهى و مناسب با شأن انسانى است.

در هر صورت انسان با اين خصوصياتى كه خلق شده كمالش از همين راه تأمين مى شود وراه جايگزين ندارد.

پرسمان

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.