وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آیا در بهشت انسان بچه دار می شود

آیا در بهشت انسان بچه دار می شود

بچه دار شدن در بهشت

 

 آيا در بهشت، انسان زاد و ولد مى کند؟ پاسخ هرچه باشد، دليل آن را بگوييد و توضيح دهيد؟

 

پيش از پاسخ دهى به پرسش شما، توجّه به دو نکته ضرورى است:

يکم . عالم دنيا و عالم آخرت، دو عالم از عوالم هستى بوده و هر يک آثار ويژه خود را دارند. به همين جهت است که براساس آيات و روايات، براى ورود روح و بدن به عالم قيامت، نياز به تحوّل اساسى است تا اين دو، قابليت پذيرش احکام و قوانين قيامت را بيابند. براى مثال، بدن مادى در اين دنيا، با ضربه و سوزش، صدمه مى خورد و چه بسا قابل جبران نباشد. بدن قيامتى هر چند عذاب شديد باشد پوست جديد و حيات جديد مى يابد و براى عذاب جديد آماده مى شود!! و يا در دنيا حرکت و تغيير وجود دارد؛ جوان پير مى شود، نو کهنه مى گردد، کهنه ها از ميان مى روند، گياهان پژمرده مى شوند و…؛ اما در جهان آخرت تغيير و تحول اين چنينى وجود ندارد و نوعى ثبات و بقا حاکم است [۳۱۷].

در زندگى دنيوى، خوشى با رنج، حيات با مرگ، لذت با محنت، اندوه با شادى و اضطراب با آرامش آميخته است. اما در آخرت چنين نيست؛ بلکه گروهى هميشه و از هر جهت متنعّم، شاد و آسوده اند و دسته اى ديگر همواره معذّب، غمگين و ناراحت اند [۳۱۸].

 در واقع، با توجّه به آيات و روايات، در عالم قيامت، نظام کنونى عالم مادى دگرگون مى شود. پديد آمدن زلزله عظيم در زمين، [۳۱۹] شکافته شدن درياها [۳۲۰]، به حرکت در آمدن کوه ها [۳۲۱] و درهم کوبيده شدنشان [۳۲۲]، خاموش گشتن ماه و خورشيد و ستارگان عظيم [۳۲۳] و پر از دود و ابر شدن فضاى جهان [۳۲۴]، پاره اى از تغيير و تحولات اساسى نظام کاينات است.

دوم . نبايد انتظار داشت در عالم قيامت احکام، قوانين و سنن عالم مادى و دنيا جارى باشد و اگر گاهى در لسان آيات و روايات، از مواردى چون خوردن، آشاميدن، بودن در کنار زنان جوان زيبا رو، حضور در کنار نهرها و زير درخت ها و… ياد مى شود، اين لذّت ها، همانند لذّت جنسى اين دنيا نيست. چنان که زنان آنجا، به هيچ وجه دچار عادت ماهانه نمى شوند [۳۲۵].

براساس آيات قرآن، هر چه بهشتيان بخواهند براى آنان آماده است. البته چه بسا با توجّه به شرايط بهشت، برخى خواسته هاى انسان ها با درخواست ها و نيازهاى دنيا متفاوت باشد.

درباره فرزنددار شدن نيز امکان دارد بهشتيان چنين نيازى احساس نکنند و لذّت هاى متنوع ديگرى جايگزين شود. اما بنا بر اصل کلى، اگر خواسته و آرزويى باشد برآورده شدن آن نيز به طور حتم امکان پذير خواهد بود. البته اين موضوع به دليل سنن حاکم بر قيامت، به شيوه اى نيست که در اين دنيا وجود دارد.

نظام حاکم بر قيامت، نظام دفعى است، نه نظام تدريجى؛ يعنى، در قيامت خواستن مساوى با شدن و تحقق است. برخلاف نظام اين عالم که براى عملى شدن خواسته ها، بايد زمينه، اسباب و شرايط آن فراهم شود تا آن آرزو محقق گردد. در اين دنيا، کسى که فرزندى مى خواهد، بايد ازدواج کند و با جمع يک سلسله شرايط و به تدريج و در زمان معيّنى داراى فرزند شود. اما در نظام قيامت چنين نيست؛ بلکه بهشتيان هرچه مى خواهند، برايشان محقق مى شود، [۳۲۶] و نياز نيست که با جمع شرايط و پديد آمدن مقدماتى، به تدريج آن خواسته محقق شود. از اين رو، خواستن فرزند در عالم بهشت، مساوى است با حضور بچه در همان لحظه؛ چنان که رواياتى نيز در خصوص اين امر نقل شده است [۳۲۷].

 

 

[۳۱۷]. نگا: نحل ۱۶، آيه ۹۶ ؛ يونس (۱۰)، آيه ۲۴ ؛ حديد (۵۷)، آيه ۲۰ ؛ آل عمران (۳)، آيه ۱۹۷ ؛ نساء (۴)، آيه ۷۷.
[۳۱۸]. نگا: قلم ۶۸، آيه ۳۳ ؛ رعد (۱۳)، آيه ۳۴ ؛ طه (۲۰)، آيه ۷۳ ؛ زمر (۳۹)، آيه ۲۶ ؛ آل عمران (۳)، آيه ۱۵ ؛ نساء (۴)، آيه ۷۷ و… .
[۳۱۹]. مزمل۷۳، آيه ۱۴.
[۳۲۰]. تکوير ۸۱، آيه ۷.

[۳۲۱]. کهف ۱۸، آيه ۴۷.
[۳۲۲]. حاقه ۶۹، آيه ۱۴.
[۳۲۳]. تکوير ۸۱، آيه ۲.
[۳۲۴]. فرقان ۲۵، آيه ۲۵.
[۳۲۵]. نگا: بقره ۲، آيه ۲۵، آل عمران (۳)، آيه ۱۵، نساء (۴)، آيه ۵۷، ص (۳۸)، آيه ۵۲، الرحمن (۵۵)، آيه ۵۶ و… .
[۳۲۶]. نگا: فصلت ۴۱، آيه ۳۱؛ ق (۵۰)، آيه ۳۵.
[۳۲۷]. نگا: خواب و نشانه هاى آن، صص ۸۶ ـ ۹۰.

 

منبع: هدانا برگرفته از پرسمان، فرجام شناسی/ مؤلف محمدرضا كاشفى

حتما بخوانيد

ویژه نامه اعتقادات و پاسخ به شبهات

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.