وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا پيامبر اسلام(ص) اصالتا عرب بودند؟

0

آيا پيامبر اسلام(ص) اصالتا عرب بودند؟

عرب بر دو قسم است: عرب عاربه و عرب مستعربه.

عرب عاربه به معناى عرب خالص است و عرب مستعربه، عرب غير خالص هستند.(1) در مجمع البحرين در ماده عرب آورده است كه عرب مستعربه، عرب هايى هستند كه به زبان حضرت اسماعيل (ع) سخن گفته اند. جوهرى در صحاح اللغه گفته است كه اولين كسى كه به زبان عربى سخن گفت يعرب بن قحطان است و ريشه همه قبايل عربى يمن همين شخص است.(2) در مجمع البحرين اين ديدگاه جوهرى را آورده است. در كتاب لسان العرب هم آورده است كه اولين كسى كه خداوند زبان او را به زبان عربى به سخن آورد، يعرب بن قحطان است و اين يعرب پدر و ريشه قبايل يمن است و همين قبايل يمنى را عرب عاربه مى گويند.(3) در لسان العرب گفته است كه حضرت اسماعيل در ميان عرب عاربه نشو و نما يافت و به زبان آنان سخن گفت و اسماعيل پدر و ريشه عرب مستعربه است.(4)

بر اساس آنچه كه مورخان و نسب شناسان گفته اند، مردم شبه جزيره عربستان در يك تقسيم بندى كلى به دو قسم تقسيم مى شوند: جنوبيان و شماليان. همه قبايل ساكن در يمن و اطراف آن را قبايل جنوبى و قبايل ديگر را كه در جاهاى ديگر عربستان ساكن بودند قبايل شمالى مى نامند. قبايل جنوبى به يعرب بن قحطان مى رسند و به اين خاطر اين قبايل را قحطانيان هم مى نامند. قبايل قحطانى را عرب اصيل و خالص مى گويند و اولين بار در ميان اينها زبان عربى كنونى پيدا شد.(5)

از قبايل يمنى قبيله اى به نام قبيله جرهم به حجاز كوچ كردند و در حجاز مستقر شدند. حضرت ابراهيم، همسرش و پسرش اسماعيل را به مكه آورد و در آنجا اسكان داد و رفت. جناب هاجر و بچه كوچكش اسماعيل در آن بيابان تنها بودند و قبيله جرهم آنها را در آنجا ديدند و در همان جا ماندند. حضرت اسماعيل در ميان قبيله يمنى جرهم كه زبانشان عربى بود، رشد كرد و از بچگى زبان عربى را مانند زبان مادرى ياد گرفت. پس از آن فرزندان حضرت اسماعيل همه به زبان عربى سخن مى گفتند. در طول زمان نسل حضرت اسماعيل رو به فزونى گذاشتند و قبايل زيادى به وجود آمدند. اين قبايل را عرب مستعربه مى گويند.

اگر از حضرت اسماعيل آغاز كنيم و به طرف پيامبر اسلام بشماريم به شخصى به نام عدنان مى رسيم. همه قبايل شمال را كه عرب مستعربه هستند، قبايل عدنانى هم مى گويند:

حضرت اسماعيل نابت يشجب يعرب تيرح ناحور مقوم ادد عدنان معد نزار مضر الياس مدركه خزيمه كنانه نضر مالك فهر غالب لوى كعب مره كلاب قصى عبد مناف هاشم عبد المطلب عبد الله حضرت محمد (ص).

همانطورى كه ملاحظه مى كنيد پيامبر اسلام (ص) با بيست و يك واسطه به عدنان مى رسد و بر اين اساس پيامبر ما عدنانى است و همه قبايل عدنانى، عرب مستعربه هستند و با اين محاسبات، پيامبر اسلام (ص) در اصل عرب نبودند و جد بيست و هشتم آن حضرت عرب شده است.(6)

به اين نكته بايد توجه داشته باشيم كه نسل همه انسان ها به حضرت آدم (ع) مى رسد و همه انسان ها از يك نفر هستند و از نظر اديان الهى، ارزش انسان ها به كمالات الهى است و نژاد و قوميت، ارزش الهى نيست.

اين نكته را هم يادآورى مى كنيم كه در كتاب «تاريخ تحليلى اسلام» نوشته دكتر سيد جعفر شهيدى، عرب قحطانى و عرب عدنانى، به شكل ديگرى معرفى شده اند. در اين كتاب عرب قحطانى را عرب ناخالص و عرب عدنانى را عرب خالص معرفى كرده اند در حالى كه بر عكس اين است و عرب قحطانى عرب خالص هستند و عرب عدنانى عرب غير خالص هستند. پيامبر اسلام (ص) به عرب عدنانى مربوط است و در نتيجه عرب ناخالص مى شود.

(1) (صحاح اللغه جوهرى، ماده عرب).
000 (2) (صحاح اللغه، ماده عرب).
000 (3) (لسان العرب، ماده عرب).
000 (4) (لسان العرب، ماده عرب).
000 (5) (اين اطلاعات را مى توانيد در اين كتابها ملاحظه كنيد: صحاح اللغه، لسان العرب و مجمع البحرين. تاريخ اسلام، ج 1، ص 86 نوشته جعفريان، فروع ابديت، ج 1، ص 16، چاپ اول، سيره ابن هشام، ج 1، ص 1 به بعد، چاپ مهر، اسلام و عقايد و آراء بشرى، ص 237 به بعد، قبيله قريش، نوشته دكتر خضير عباس الجميلى، ص 48 به بعد، تاريخ العرب القديم، نوشته شيخ احمد مغنيه، ص 6 به بعد، تاريخ العرب فى الجاهليه نوشته دكتر رشيد الجميلى، ص 24 به بعد و نسب معد و اليمن، نوشته ابوالمنذر كلبى و غير اينها).
000 (6) (اين اطلاعات، در همان منابع و مآخذ آمده است). پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.