وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آيا تورات هم مثل قرآن از طرف خداوند نازل شده است؟

0

آيا تورات هم مثل قرآن از طرف خداوند نازل شده است؟

 

آيا تورات هم مثل قرآن از طرف خداوند نازل شده است؟

از ديدگاه قرآن تورات و انجيل نيز در اصل از سوى خدا نازل شده ولى دچار تحريف گشته اند. اعتبار كتاب مقدس را از سه ديدگاه مى‏توان بررسى كرد:

1- ديدگاه كليسا: ساروخاچيكى در كتاب [كتاب مقدس را بهتر بشناسيم، ص [14 مى‏گويد «به اعتقاد مسيحيت كليسايى كتاب مقدس كتابى است مصون از خطا و كاملاً قابل اعتماد، زيرا به وسيله روح ‏القدس الهام شده است… البته بى‏ خطايى فقط شامل نسخه ‏هاى اصلى كتاب مقدس است… و ما هيچ يك از نسخه‏ هاى كتاب مقدس را در اختيار نداريم»،(1) ديگر اين كه همه مسيحيان هميشه و همه جا معتقد بوده و هستند كه اناجيل كنونى زندگى‏نامه و سخنان حضرت عيسى است كه متى و مرقس، لوقا و يوحنا آنها را نوشته‏اند. تا آنجا كه تاريخ نشان مى‏دهد مسيحيان هرگز براى حضرت عيسى (ع) به كتابى قائل نبوده‏اند و اناجيل را صرفا بيانگر زندگى و سخنان وى مى‏دانسته‏اند. توماس ميشل در اين باب مى‏گويد: «پس از نوشته شدن اناجيل يك سنت شفاهى وجود داشت عيسى به عقيده مسيحيان در حدود سال 30 وفات يافت و كسانى كه از او پيروى كرده وى را شناخته، كارهايش را ديده و سخنانش را شنيده بودند خاطرات خويش از او را در حافظه نگه مى‏داشتند هنگامى كه مسيحيان نخستين براى عبادت گرد مى‏آمدند آن خاطرات نقل مى‏شد اندك اندك اين منقولات شكل مشخصى يافت و بر حجم آنها افزوده شد»،(2)

2- ديدگاه دانشمندان بى‏ طرف: دانشمندان كتاب مقدس را صرفا نوشته ‏اى قديمى مى‏دانند كه به دست انسان‏ها پديد آمده است و… دانشمندان بى‏ طرف براى عهد عتيق (تورات 2500 سال قدمت قائلند و براى عهد جديد- اناجيل- تاريخى نزديك به تاريخ سنتى كليسا يعنى 1900 سال را معتقدند»،(3)

3- ديدگاه مسلمانان: مسلمانان از ديرباز معتقد بوده‏اند تورات و انجيل كه خدا نازل كرده است دستخوش تحريف قرار گرفته است و مسائلى مانند بشارت حضرت محمد (ص) از آنها حذف شده است. قرآن مجيد در ده‏ها آيه به نازل شدن تورات و انجيل (و نه اناجيل) تصريح مى‏كند. «… وانزل التوراه والانجيل من قبل…»،(4)

مسأله تحريف تورات و انجيل در قرآن آمده است: آياتى كه براى اثبات تحريف تورات و انجيل مورد استفاده قرار اشاره مى‏شود. 1- «آيا انتظار داريد شما را باور كنند با اين كه عده‏ اى از آنان سخنان خدا را مى‏ شنيدند و پس از فهميدن، آن را تحريف مى‏كردند، در حالى كه علم و اطلاع داشتند؟»،(5) 2- آل عمران، آيه 78- نساء، آيه 46- بقره، آيه 79- مائده، آيه 41 و…. در مطالعه آيات قرآنى و روايات متعدد در مسأله تحريف به چند نتيجه خواهيم رسيد:

1- قطعا برخى مضامين موجود درعهد عتيق مضامينى است كه از كتب اصيل الهى برجا مانده است. بسيارى احكام تورات همان احكامى است كه در تعاليم پيامبر اسلام (ص) هم مشاهده مى‏شود. مثلاً در آيه 45 سوره مائده به احكامى از تورات اشاره شده كه در متن كنونى هم موجود است.

2- موارد بسيارى از كتاب مقدس مورد تحريف واقع شده است اين تحريف گاه در قالب تحريف لفظى يعنى حذف عبارات و اضافه نمودن برخى مضامين و گاه در قالب تحريف معنوى يعنى تفسير غلط آيات كتاب مقدس صورت گرفته است. تعدادى از كتب موجود هم اصلاً مجعول است يعنى نويسندگانى مطالب خود را به عنوان كتاب مقدس و مورد تأييد الهى به مردم ارائه كرده‏اند.

3- صرف‏نظر از آيات و روايات در مورد تحريف، با دقت در مضامين مختلف كتاب مقدس به موارد بسيارى از تناقضات واضح و آشكار مى‏رسيم كه نشانگر وجود دست‏هاى جاعلينى بوده كه ناشيانه اقدام به اين عمل فسادانگيز نموده‏اند.

اناجيل اربعه و عهد جديد مورد قبول همه مسيحيان است. به دليل اختلاف انجيل يوحنا با اناجيل سه‏گانه ديگر- متى، مرقس، لوقا- كه مطلب الوهيت مسيح را با صراحت بيان نموده اما از ذكر امورى چون حكايت ميلاد و صعود مسيح و عشاى ربانى و مسائل ديگر خوددارى نموده، اناجيل سه‏گانه (مرقس، متى، لوقا) همگون و انجيل چهارم يوحنا را غيرهمگون نام نهاده‏اند. در قرن هفدهم نسخه‏اى از انجيل برنابا كشف شد در اين انجيل به پيامبر اسلام بشارت داده است برنابا از مبلغان اوليه مسيحيت است و در كتاب مقدس به عظمت ياد شده است ولكن دليل محكمى بر اين كه انجيل موجود همان انجيل برنابا است اقامه نشده است و نمى‏توان به اين كتاب استناد جست. براى آگاهى بيشتر ر. ك: 1- درآمدى بر تاريخ و كلام مسيحيت محمدرضا زيبايى‏نژاد. 2- آشنايى با اديان بزرگ حسين توفيقى.

با رويكرد تاريخى و محتوايى به مضامين كتاب مقدس (تورات و انجيل) مى‏توان تحريف آن را اثبات نمود. مثلاً بر اساس گزارشات موثق و معتبر و مستند تاريخى، كتاب مقدس در طول 1500 سال تأليف و گردآورى شده است، از همين روست كه علاوه بر برخوردارى از شيوه‏هاى متنوع ادبى با گذشت زمان تحول آرام و كندى را تجربه كرده است. صرف نظر از اقليتى نا چيز از مسيحيان كه مى‏پندارند كتاب‏هاى مقدس با همين الفاظ الهام شده و خدا پيام خود را كلمه به كلمه به كاتب بشرى منتقل و وى چيزهايى را كه خدا املا نموده، با امانت ثبت كرده است، اكثر مسيحيان معتقدند كه خداوند كتاب‏هاى مقدس را به وسيله مؤلفانى بشرى نوشته است و بر اين اساس، اعتقاد دارند كه كتاب‏هاى مقدس يك مؤلف الهى و يك مؤلف بشرى دارد،(6) جالب است بدانيد كه تعداد كتابهاى مقدس (در مجموع 46 يا به روايتى 39 كتاب عهد عتيق يهود يعنى تورات و 27 كتاب عهد جديد يعنى انجيل) بر اساس نوعى توافق اجماعى حاصل شده است،(7) و در اين صورت پر واضح است كه بشر مصون از خطا نيست. طرح مؤلف بشرى در كنار مؤلف الهى در تدوين كتاب مقدس و در نتيجه تحريف آن باعث گرديد پيامدهاى ناگوارى براى كتاب مقدس به وجود آيد كه گزارش آن در اين مجال اندك ممكن نيست‏(8)

اما با توجه به نگرش محتوايى به مضامين كتاب مقدس نيز روشن مى‏گردد كه برخى از كتب اديان آسمانى دچار تحريف گشته‏اند زيرا، اگر اين كتاب دچار زياده و نقصان و تغيير در لفظ و مفاهيم نشود هيچ گاه مطالب متناقض و خرد ستيز نخواهد داشت و حال آن كه با مراجعه به اين كتب مسائل منافى با يكديگر و غير عقلانى فراوان يافت مى‏شود و اين خود دليل بر تحريف كتاب مقدس است،(9)

تحريف تورات: تحريف تورات از نظر تاريخى و علمى قطعى است، از جمله در عهد قديم كتاب دوم تواريخ ايام باب 34 سخن ازيافته شدن دوباره تورات است كه معلوم مى‏شود تورات در نزد بنى‏اسرائيل نبوده و مفقود شده بود و تازه معلوم نيست نسخه يافت شده در آن زمان نسخه صحيح تورات باشد يا نه. به علاوه تورات اصلى كتاب حضرت موسى بوده است و تورات كنونى مسلما كتاب آن بزرگوار نيست زيرا در باب 34 سفر تثنيه و نيز در باب 36 سفر پيرايش شرح وفات و دفن حضرت موسى است و معلوم مى‏شود كه اين مطالب پس از حضرت موسى به تورات اضافه شده است و تورات دستكارى شده است. آيات قرآن نيز مى‏فرمايد: «و قد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه و هم يعلمون» (بقره، آيه 75 و نيز نك: بقره، 79- آل عمران، 78- مائده، 13 و 15) اين مسأله صرفا ادعاى مسلمانان نيست، بلكه متفكران وانديشمندان مسيحى بر اين مسأله اذعان دارند. يكى از علل پيدايش «پروتستانتيزم» همين مسأله بوده است.

 

در اين‏باره توجه به چند نكته لازم است: الف) وجود مطالب تناقض‏آميز در اين متون بهترين گواه غير الهى بودن آن مطالب است. از جمله در نسب نامه حضرت عيسى (ع) درانجيل لوقا و متى تناقض فاحشى وجود دارد. همچنين شعرانى در كتاب «راه سعادت» مى نويسد: «من هفتصد تناقض در اناجيل يادداشت كرده ام». ب) اساسا در ميان انديشمندان غربى متون كتاب مقدس وحى ملفوظ نيستند، بلكه تجربه دينى حواريون است كه احتمالاً پس از قرن‏ها به نگارش در آمده است. ج) تحقيقات زبان‏شناختى نشان مى‏دهد بسيارى از الفاظ به كار رفته در متون مقدس، تا قرن‏ها پس از زمان حضرت عيسى (ع) رايج نبوده و نشان مى‏دهد اين مطالب ربطى به ايشان نداشته است. ادله ديگرى نيز در اين زمينه از سوى غربى‏ها ذكر شده كه به جهت وضوح مطلب از ذكر آنها خوددارى مى‏شود.

تورات و انجيل در كتابخانه‏ها موجود است. هم‏چنين ناشران و مراكز دينى يهودى و مسيحى آنها را توزيع مى‏كنند. توجه به اين نكات ضرورى است:. 1 مجموع تورات و انجيل به نام عهدين خوانده مى شود. عهد قديم و عهد جديد، تورات طبق نظر يهود همان عهد قديم است و انجيل همان عهد جديد.. 2 «انجيل» در اصل كلمه يونانى است به معناى «بشارت» و در قرآن 12 بار اين واژه به كار رفته است و همه جا به صورت مفرد آمده و نزول آن را از طرف خدا معرفى مى كند.(10). 3 عهد جديد يا همان «اناجيل» بسيارى كه بين مسيحيان و عهد قديم و يا همان تورات كه بين مسيحيان و يهوديان متداول است همانگونه كه خود مسيحيان و يهوديان نيز انكار نمى كنند وحى الهى نيستند بلكه مجموع عهدين سال ها بعداز موسى و عيسى توسط شاگردان آنها تهيه و نوشته شده اند.(11) به عنوان نمونه عهد جديد يا همان اناجيل كه بيش از يك سوم عهد قديم است از 27 كتاب و رساله پراكنده در موضوعات كاملا مختلف و توسط افراد گوناگون فراهم آمده است، آن هم در فاصله هاى مختلف، انجيل متى توسط «متى» در سال 38 ميلادى و انجيل مرقس، توسط مرقس در سال 68 ميلادى و انجيل لوقا در سال 63، و انجيل يوحنا در اواخر قرن اول نوشته شده اند و همين طور كتاب اعمال رسولان، 14 رساله، رساله يعقوب و… بر آن اضافه شدند.(12)

با توجه به نكات پيش گفته به ترتيب به پرسش هاى مذكور پاسخ مى دهيم:

1 علت تعدد كتب انجيل و تورات چيست؟ انجيل هاى موجود و تورات همان كتاب الهى كه وحى آسمانى بوده است نيست بلكه توسط افراد مختلف تهيه و نوشته شده است. هر چند قسمتى از تورات و انجيل واقعى در لابلاى همين كتب وجود داشته و هنوز هم مقدارى باقى است و اگر نه انجيل واقعى و تورات واقعى همانند قرآن يك كتاب بيش نبوده است هر چند تورات مجموعش در الواحى بوده است.

2 علت تحريف اين كتب را بيان كنيد؟ اولين علت همان بود كه اين كتب توسط انسان ها نوشته و تهيه شده، آن هم انسان هاى مختلف با ذوق و سليقه هاى متفاوت و در فاصله زمانى كه مورد اشاره قرار گرفت، از همه مهمتر اين كه هيچ يك از نويسندگان معصوم نبودند، لذا مطالب اصلى وحى به صورت واقعى در اين كتب منعكس نشده است.

دومين علت هوس ها، مقام پرستى ها، رقابت ها و گاه نيازها باعث شده در طول زمان اين كتب مورد هجوم تحريفان قرار گيرد، به گونه اى كه انجيل هاى چهار قرن جلوتر با زمان كنونى تفاوت هاى فراوانى دارد. قرآن در چهار آيه از تحريف اهل كتاب مخصوصا يهوديان نسبت به عهدين پرده برداشته و سخت آنها را مورد سرزنش قرار داده است.(13)

شاهد زنده اين تحريفات جريان مسلمان شدن «فخر الاسلام» مؤلف كتاب «انيس الاعلام» كه خود يكى از كشيشان معروف مسيحى مى باشد، جريان مسلمان شدنش مفصل است و خلاصه و عصاره آن اين است كه با گروهى از علماى مسيحى درباره معناى «فار قليطا» در زبان عربى و سريانى و «پريكلتوس» به زبان يونانى اختلاف داشتيم. نزد استادم كه يكى از كشيشان والا مقام بود رسيدم او مرا به تمام مقدسات سوگند داد كه آن چه درباره معناى الفاظ مذكور مى گويد فاش نكنم. پس گفت: اين اسم از اسماء پيامبر مسلمين (ص) است و به معنى «احمد» و «محمد» است. پس از آن كليد اطاق كوچكى را به من داد و گفت: در فلان صندوق را باز كن و فلان و فلان كتاب ها را نزد من بياور، كتاب ها را محضر او آوردم. اين دو كتاب به خط يونانى و سريانى پيش از ظهور اسلام بر پوست نوشته شده بود در هر دو كتاب لفظ «فار قليطا» را به معناى «احمد» و «محمد» ترجمه نموده بودند. سپس استاد اضافه كرد:

علماى نصارا قبل از ظهور محمد اختلافى نداشتند كه «فار قليطا» به معناى «احمد و محمد» است ولى بعد از ظهور محمد (ص) براى بقاى رياست خود و استفاده مادى، آن را تأويل كردند و معناى ديگرى براى آن اختراع نمودند و آن معنى قطعا مورد نظر صاحب انجيل نبوده است.(14). 3 آيات مربوط به تورات و انجيل و سائر كتاب در قرآن كدامند؟ فهرست اهم آيات مربوط به اين كتب به اين شرح است: الف. آيات مربوط به انجيل:- آل عمران، آيات 3، 48 و 65- مائده، آيات 46، 66، 68، 110 و 47- اعراف، آيه 157- توبه، آيه 111- فتح، 49- حديد،. 27 ب. آيات مربوط به تورات:- آل عمران، آيات 3، 48، 50، 65، 93- مائده، آيات 44، 46، 66، 68 و 110- اعراف، آيه 157- توبه، آيه 111- فتح، آيه 29- صف، آيه 6- جمعه، آيه 5 و…. ج. آيات مربوط به صحف ابراهيم و موسى:- نجم، آيه 36- الاعلى، آيه 19 و…. براى مطالعه بيشتر ر. ك:- آشنايى با اديان بزرگ جهان، حسين توفيقى.- تاريخ اديان جهان، عبدالعظيم رضايى.- كلام مسيحى، توماس ميشل، ترجمه حسين توفيقى. براى آگاهى بيشتر نك: سير تاريخى تورات انتشارات در راه حققرآن، تورات، انجيل و علم موريس بوكاى، ترجمه: مهندس ذبيح اللّه دبير، دفتر نشر فرهنگ اسلاميتحريف انجيل: پذيرفتن تحريف انجيل به اين معنا نيست كه هيچ گونه مطلب درست و صحيح در آن وجود ندارد. مثلا در انجيل يوحنا در مواضع مختلف خبر از ظهور پيامبرى به نام «پارقليطا» داده شده است. مثلا اين جملات «ليكن من راست مى گويم كه شما را مفيد است كه اگر من نروم «پارقليطا» نخواهد آمد، اما اگر بروم او را نزد شما خواهم فرستاد.(15) كلمه «پارقليطا» يا «فارقليطا» معناى احمد است و اين حقيقت در مواردى سبب اسلام آوردن بعضى از مسيحيان شده است. يكى از عالمان مسيحيت با الهام از همين واژه مسلمان مى شود و بعدها از علماى بزرگ اسلام مى شود. كتابى به نام «انيس الاعلام فى نصره الاسلام» مى نويسد و در آن جا به اين معنا اشاره مى كند.

(16) بنابراين تناقضى وجود ندارد. بايد توجه داشت خداوند به آن چه نازل نموده و در دست عالمان مسيحى آن زمان موجود بوده است استناد نموده است. و از آيات قرآن كريم استفاده مى شود كه حقايقى در همان كتاب هاى موجود بوده است كه آنان به راحتى مى توانستند از آن راه حقيقت را تشخيص دهند. از جمله درباره پيامبر اسلام قرآن كريم مى فرمايد: «الَّذينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ».(17) «كسانى كه به آنان كتاب داديم او را [پيامبر اسلام (ص)] مى شناسند همان گونه كه فرزندان خود را مى شناسند».

(1) (نقل از درآمدى بر تاريخ و كلام مسيحيت، محمدرضا زيبايى‏نژاد، انتشارات اشراق).
000 (2) (كلام مسيحى، ص 43 و 44، توماس ميشل، ترجمه: حسين توفيقى).
000 (3) (آشنايى با اديان بزرگ، ص 136، حسين توفيقى، انتشارات سمت).
000 (4) (آل عمران، آيه 3- 4).
000 (5) (بقره، آيه 75).
000 (6) (ر. ك: تاريخ تمدن، ويل دورانت، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامى، چاپ پنجم، 1370 ش، ج 3، ص 695 721).
000 (7) (كلام مسيحى، همان، ص 51)
000 (8) (فرهنگ و مسيحيت در غرب، محمدرضا كاشفى، فصل دوّم، مبحث كتاب مقدس).
000 (9) (در اين باب ر. ك: كلام مسيحى، صص 66 80 و تورات، انجيل، قرآن و علم، موريس بوكاى، ترجمه مهندس ذبيح الله دبير، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ چهارم، 1374 ش، مجموع كتاب).
000 (10) (تفسير نمونه، ج 23، ص 391 و ج 2، ص 311).
000 (11) (همان، ج 2، ص 311).
000 (12) (همان، ص 312).
000 (13) (نساء، آيه 46- مائده، آيه 13 و 41- بقره، آيه 75).
000 (14) (همان، ج 1، صص 213- 212، با تلخيص)
000 (15) (يوحنا 16: 7).
000 (16) (نك انيس الاعلام، ج 1، ص 08)
000 (17) (بقره (2)، آيه 146).

پرسمان.

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.