وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آتش به اختیار از منظر رهبری در جنگ نرم

0

آتش به اختیار از منظر رهبری در جنگ نرم

«خطاب بنده در غیر از این جلسه به همه است؛ من به هم هی آن هسته های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور مرتّباً میگویم: هرکدام کار کنید؛ مستقل و به قول میدان جنگ، آتش به اختیار. 17 / 3/ »96

این عبارت در میان بیانات رمضانی رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان یکی از پربحث ترین بخشها از بیانات ایشان در محافل، رسانه ها و شبکه های اجتماعی بود.
برخی کلیدواژه «آتش به اختیار » را به مثابه فرمان حمله هم هجانبه فرمانده و یا تایید پیشاپیش اقدامات غیرقانونی و خودسرانه در مواجهه با کاستی ها و کژی های جامعه و مسئولان ارزیابی کردند. اما اشاره و تاکید رهبر انقلاب در این فراز بسیار مهم از سخنان ایشان به چیست؟

رهبر انقلاب در دیدار جمعی از دانشجویان با ایشان پیش از افطار دوازدهم ماه مبارک رمضان، به روال دیدارهای رمضانی سالهای گذشته با دانشجویان، بخشی از سخنان خود را به توصیه و تجویز برای تشکلهای دانشجویی مومن و انقلابی دانشگاه ها اختصاص دادند و انتظارات و مطالبات خود را از این تشکلها به صورت شفاف و صریح بیان کردند. مخاطب خود را هم در این مطالبه تدقیق کردند:

«تشکّلهایی را میگویم که تحت هر نامی، معتقد به انقلابند، معتقد به دینند، معتقد به نظام اسلامی اند، معتقد به این مبارزه ی عظیمند؛ تحت هر نامی که هستند فرق نمیکند؛ خطابم به آنها است. 17 / 3/ »96

رهبر انقلاب در این سخنرانی توصیه های ده گانه ذیل را خطاب به تشکلهای دانشجویی مومن و انقلاب مطرح کردند:

1. فراموش نکردن آرمانگرایی

2. واقع بین بودن

3. نقش فعال داشتن در جامعه

4. تلاشجدّی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه

5.اهتمام به تخاطب واقعی با مخاطبان

6. تبیین درست کلیدواژ ه های اصلی انقلاب

7. تدینّ و تعبّد در عمل و گفتار

8. شجاعت در اقدام

9. تبیین مسئله زن در غرب توسط دانشجویان خواهر

10 . تزریق امید در دانشگاه ها

مطالباتی که به مثابه 10 فرمانِ مهم فرمانده ارشد میدان مبارزه در جنگ فرهنگی برای ا فسران جنگ نرم قابل ارزیابی است. اما محل سخن در این یادداشت کلیدواژه مهم «آتش به اختیار » و تعریف جایگاه آن در منظومه بیانات و مطالبات ایشان از جنبش دانشجویی است.

رهبر انقلاب از دستور آتش به اختیار در ذیل مطالبه چهارم خود از تشکل های دانشجویی و البته همه «هسته های فکری و عملیِ جهادی، فکری، فرهنگی در سرتاسر کشور » استفاده کردند: «تلاش جدّی و همه جانبه برای غلبه دادن گفتمان انقلاب در دانشگاه 17 / 3/ »96 .

مطالبه مهمی که در سالهای اخیر از همه نیروهای مومن و انقلابی در گستره وسیع تری از دانشگاه یعنی کل جامعه داشته اند. انقلابی گری و تفوق گفتمان انقلاب یکی از مهمترین مطالبات و البته نگرانی های ایشان در همه سالهای اخیر بوده ا ست. حالا رهبر حکیم انقلاب برای غلبه گفتمان انقلابی در دانشگاه و بلکه کل جامعه خطاب به همه افسران جوان جنگ نرم م یگویند:

«باید خودتان تصمیم بگیرید، فکر کنید، پیدا کنید،حرکت کنید، اقدام کنید. 17 / 3/ 96»

اما آیا فرمانده یک فرمان مطلق و همیشگی برای آتش به اختیار صادر کرده و از افسران خواسته است که کاملا مستقل از فرماندهی اقدام کنند؟!

خط حزب الله/.

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.