کندن پوست لب چه حکمی دارد

۰۹/اردیبهشت/۱۳۹۵|طهارت|

کندن پوست لب چه حکمی دارد اگر هنگام کندن پوست لب درد و سوزش داشته باشد چون روح دارد این [...]