منكر نماز كه ضروري دين است چه حكمي دارد

۱۵/مهر/۱۳۹۴|طهارت|

 منكر نماز كه ضروري دين است چه حكمي دارد مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 336: آیا [...]