احکام دندانپزشکى در روزه

۲۵/خرداد/۱۳۹۴|احكام روزه|

احکام دندانپزشکى در روزه   1- مطابق نظر آيت الله خامنه اي ترميم يا کشيدن دندان فرد روزه‌دار 193. آيا [...]