حد ترخص شرعی چیست و دقیقا کجاست

۲۰/خرداد/۱۳۹۵|احكام مسافر|

حد ترخص شرعی چیست و دقیقا کجاست 1-مسافر با هشت شرط باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت به جا [...]