وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

حجر الاسود

حجر الاسود چیست و بوسیدن و استلام زنان

حجر الاسود چیست و بوسیدن و استلام زنان حجر الاسود چیست و بوسیدن و استلام زنانحضرت آیت الله مکارم شیرازی مسأله 655ـ باید طواف را از «حجر الاسود» شروع کند، و به «حجر الاسود» ختم نماید، و همین اندازه که در عرف بگویند از حجر الاسود شروع…