وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

عرفان

شرایط یک عارف واقعی چیست

شرایط یک عارف واقعی چیست شرايط عارف پرسش 20 . «عارف» چه كسى است و شرايط اصلى او چيست؟ابوعلى سينا در فصل دوم از نمط نهم اشارات، در تعريف «عارف» مى گويد:«و المنصرف بفكره الى قدس الجبروت مستديما لشروق نور الحق فى سره يخص باسم العارف»48؛…

آيا قدرت مرتاض ها واقعيت دارد

آيا قدرت مرتاض ها واقعيت دارد نيروى مرتاضان پرسش 19 . آيا نيروى مرتاض ها واقعيت دارد؟ چرا خداوند به آنان چنين نيروى خارق العاده اى داده است؟بدون ترديد، افعال خارق العاده اى وجود دارد كه يا ما آن را خود ديده ايم، يا به حد زيادى براى ما نقل…

مقایسه عرفان بودايى، مسيحى و اسلام

مقایسه عرفان بودايى، مسيحى و اسلام بخش دوم:عرفان عملى پرسش 18 . به تازگى كتاب هاى معنوى به بازار آمده است (همچون كتاب هاى نويسنده پائلوكوئيلو و كتاب هاى گروه اِك كه وقتى انسان آنها را مى خواند، چنان بر او تأثير مى گذارد كه مى پندارد نماز و…

مقام و حال در عرفان

مقام و حال در عرفان مقامات و احوال پرسش 17 . مقامات و احوال در كلمات عرفا به چه معنا است؟براى «مقام» و «احوال» تعاريف گوناگونى در كتاب هاى اهل عرفان مطرح شده است171. به طور كلى فرق «احوال» با «مقامات» در رسوخ و عدم آن است. اگر امرى در…

فرق شهود ربانى از شهود و القاى شيطانى

فرق شهود ربانى از شهود و القاى شيطانى شهود يا توهم عارفان پرسش 16 . آيا شهود نمى تواند فقط توهم و تلقين باشد؟ حدّ تشخيص كدام است؟قلب آدمى ـ كه موضع شهود است ـ مثل خانه اى است كه درهاى متعدد دارد و از طريق اين دريچه ها، «حالات مختلف»، عارض…

تفاوت وحي با كشف و شهود

وحى و عارفان پرسش 15 . آيا انسان با كشف و شهود و سير و سلوك مى تواند به وحى برسد؟«وحى» در لغت داراى معانى مختلف است؛ از جمله: اشاره، كتابت، نوشته، رساله، پيغام، سخن پوشيده و اعلام در خفا157. اين واژه در قرآن كريم در چهار مورد به كار رفته…

آيا عارفان از اولياءاللّه مى باشند

آيا عارفان از اولياءاللّه مى باشند اولياء اللّه و عارفان پرسش 14 . آيا عارفان از «اولياءاللّه » مى باشند؟يكم. «ولى اللّه » بودن، يكى از ويژگى ها و خصايص انسان هاى كامل است. «ولىّ» يكى از اسماى الهى است و از آنجا كه «اسماء اللّه » باقى و…

وحدت وجود 

وحدت وجود  پرسش 13 . لطفا در مورد عقايد وحدت وجود و صحّت يا سقم آن، توضيح دهيد؟محور عرفان نظرى ـ كه به وسيله ابن عربى و پيروانش تبيين شد ـ نظريه «وحدت وجود» است. اين موضوع در طول تاريخ فرهنگ بشرى، به گونه هاى متفاوت و گوناگون مطرح شده است.…

عوالم وجود از منظر عرفان

عوالم وجود از منظر عرفان عوالم وجود پرسش 12. درباره عوالم وجود مانند عالم ملكوت و جبروت توضيح دهيد. چگونه انسان مى تواند با اين عوالم ارتباط پيدا كند؟يكم. عوالم وجود جهان هستى داراى عوالم گوناگونى است: عالم اسماى الهى، عالم تجرد، عالم…

عرفان و تصوف

عرفان و تصوف پرسش 2 . آيا ميان عرفان و تصوف رابطه وجود دارد؟ آيا اسلام تصوف را قبول دارد؟!عرفان بيانگر نگاهى است كه بر اهميّت شناخت قلبى و كشف و شهود درونى تأكيد كرده، تزكيه باطن را يك اصل اساسى تلقى مى كند. رياضت هاى جسمانى و روحانى را…

عرفان و اسلام

عرفان و اسلام پرسش 3 . نسبت ميان «دين اسلام» و «عرفان» چيست؟بايد ملاحظه كرد كه آيا مى توان «عرفان و اسلام» را به معناى واقعى كلمه «عرفان اسلامى» دانست؛ يعنى، عرفانى كه برخاسته از متن اسلام و منابع اصيل مذهبى مسلمانان است (مانند علم فقه،…

تعریف عرفان

تعریف عرفان عرفان عملى و نظرى پرسش 1 . منظور از عرفان چيست و جايگاه آن را در اسلام مشخص نماييد؟ يك. عرفان «عرفان» در لغت به معناى شناخت و شناسايى است و در اصطلاح روش و طريقه ويژه اى است كه براى دست يابى و شناسايى حقايق هستى و پيوند ارتباط…

آموزش عرفان

آموزش عرفان پرسش 4 . آيا عارف شدن به معناى واقعى كلمه (مثل امام خمينى رحمه الله) نياز به آموزش دارد يا نه؟ تا آنجا كه مى دانيم امام دروس عرفانى در حوزه داشته اند؛ حال اگر عرفان علم مربوطه را مى خواهد، چگونه مى توانيم آن علم را بياموزيم؟…

عقل نظرى و تهذيب نفس

عقل نظرى و تهذيب نفس پرسش 5 . آيا عقل نظرى بدون تهذيب نفس، مى تواند به مراحل عالى كشف حقيقت برسد؟خير؛ از مجموع روايات در باب خلقت «عقل»، چنين استفاده مى شود كه عقل داراى دو قوس صعود و نزول است و از آن به اقبال (روى آوردن) و ادبار (بازگشتن)…

شك و عرفان

شك و عرفان پرسش 6 . رابطه ميان شك و عرفان چيست و آيا اصلاً آنها به هم ربطى دارند يا خير؟گاهى براى سالك در عرفان عملى و نظرى، «شك پويا» حاصل مى شود كه موجب «تأمل» در سير عملى و «تفكر» در سير علمى مى شود و نتيجه آن خلوص بيشتر در عمل و تقويت…