وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام نماز

نخواندن سوره در نماز مستحبی

نخواندن سوره در نماز مستحبیمسأله 986 در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست (1)، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن (2) واجب شده باشد، ولی در بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت که سوره مخصوصی دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده…

خواندن نماز فردا در بین صف نماز جماعت

خواندن نماز فردا در بین صف نماز جماعتشرکت ظاهری در نماز جماعت س۵. به دلیل مصلحتی عقلایی به امام جماعتی که عادل نمی دانم اقتدا می کنم و بعد نماز را اعاده می کنم، اگر من واسطۀ اتصالِ امام به مامومین باشم، واجب است به آنها…

اقتداى نماز جماعت در جایی که صف جلو تکبیر نگفته است

اقتداى نماز جماعت در جایی که صف جلو تکبیر نگفته است اقتداى نماز جماعت پرسش 147 . پس از تكبير امام جماعت هنوز صف هاى جلو تكبير نگفته اند ؛ كسى در صف هاى بعدى تكبيره الاحرام مى گويد، نمازش چه حكمى دارد؟همه مراجع (به جز بهجت): اگر صف هاى جلو…

حکم کثیر الشک در نماز چیست

منظور از اعتنا نکردن به شک توسط کثیر الشک این است که آن طرف را که به نفع اوست بگیرد، مثلًا اگر شک کند سجده یا رکوع را به جا آورده؛ بنا بگذارد که به جا آورده است، هر چند از محل ّ آن نگذشته است، یا اگر شک ّ کند نماز صبح را دو رکعت خوانده یا سه…

تجافی در رکعت آخر نماز جماعت و ماندن تا آخر سلام

تجافی در رکعت آخر نماز جماعت و ماندن تا آخر سلامتجافی در رکعت آخر نماز جماعت س. اگر کسی در رکعت چهارم نماز چهار رکعتی به امام اقتدا کرد، هنگامی که امام تشهد و سلام را می‌خواند آیا باید تا پایان نماز امام جماعت به صورت تجافی…

شك بعد از محل

شك بعد از محل شك در نماز پرسش 139 . شك بعد از محل را با مثال توضيح دهيد؟همه مراجع: شك بعد از محل، مانند آن است كه در حال خواندن سوره، شك كند «حمد» را خوانده يا نه ؛ در ركوع شك كند سوره را خوانده يا نه ؛ در سجده شك كند ركوع را انجام داده…

حکم حواس پرتی در نماز

حکم حواس پرتی در نماز حواس پرتى در نماز پرسش 138 . پرت شدن حواس در نماز ـ در حالى كه حمد و سوره مى خواند ـ نماز را باطل مى كند يا خير؟همه مراجع: حواس پرتى و غرق شدن در افكار مختلف، نماز را باطل نمى كند ؛ مگر به حدى غافل شود كه اگر از او…

حکم گفتن کذلک الله ربی بعد از سوره ای غیر سوره توحید

حکم گفتن کذلک الله ربی بعد از سوره ای غیر سوره توحیدگفتن کذلک الله ربی بعد ازسورهای غیر از توحید پرسش :گفتن کذلک الله ربی بعد از سوره ای غیر سوره توحید چه حکمی دارد؟پاسخ :نماز باطل نمی شود ولی خلاف احتیاط است.منبع: سایت هدانا برگرفته از…

حکم نماز و روزه کارگزار کاروان زیارتی

حکم نماز و روزه کارگزار کاروان زیارتی حضرت آیت الله العظمی خامنه اینماز و روزه کارگزار کاروان زیارتی س۵. افرادی که به عنوان روحانی کاروان عتبات یا مداح یا مدیر کاروان عتبات، ماهی دو یا سه مرتبه به سفر می روند و شغلشان محسوب می شود، تکلیف…