مرور رده

احكام نماز

حکم نماز آیات در شهر نزدیک به محل زلزله

حکم نماز آیات در شهر نزدیک به محل زلزلهمطابق نظر آيت الله خامنه اي سوال: وقتی در شهری که در نزدیکی ماست (ولی عرفا دو شهر حساب میشوند) زلزله می آید گاهی شهر ما هم میلرزد ولی مرکز زلزله نگاری میگوید زلزله را برای شهر مجاور ما ثبت کرده .…

مجبور كردن مردم به نماز خواندن در ادارات و مدارس

مجبور كردن مردم به نماز خواندن در ادارات و مدارسحضرت آیت الله مکارم شیرازیاجبار مردم به معروفی مانند نماز پرسش :آيا مجبور كردن مردم به نماز خواندن در ادارات و مدارس، كه گاه موجب تمسخر آنان مى‏شود، درست است؟ پاسخ :براى امر به‏…

رعایت مواضع هفتگانه سجده هنگام سجده روی صندلی

رعایت مواضع هفتگانه سجده هنگام سجده روی صندلیمطابق نظر آيت الله خامنه ايسجده شخص مضطر س. کسی که نمی‌تواند سجده معمولی انجام دهد و بر صندلی سجده می‌کند، تکلیف او نسبت به گذاشتن مواضع سجده چیست؟ج. پیشانی بنابر احتیاط باید…

حکم تکرار سلام های نماز

حکم تکرار سلام های نمازمطابق نظر آيت الله خامنه ايتکرار سلام های نماز س. در نماز، اگر شخصی در صحت یکی از سلام های نماز شک نماید، آیا در صورتی که منشأ شک وسواس نباشد، می تواند سلام را احتیاطاً تکرار کند؟ج. در صورت شک در صحت هر کدام…

نماز جمعه را به نماز عصر امام جمعه اقتدا کرده تکلیف نماز چیست

نماز جمعه را به نماز عصر امام جمعه اقتدا کرده تکلیف نماز چیستمطابق نظر آيت الله خامنه اينیت اقتداء نماز جمعه به نماز عصر امام جمعه س. شخصی خیال کرده امام جمعه، نماز جمعه می خواند و به نیت نماز جمعه اقتدا نمود و بعد معلوم شد…

اقتدا به پدر و خواندن نماز جماعت در خانه

اقتدا به پدر و خواندن نماز جماعت در خانهاقتدا به پدر س. آیا جایز است در خانه برای نماز جماعت به پدر خود اقتدا کرد؟ اگر وی راضی نباشد و بدون اطلاع، به وی اقتدا کنیم حکم چیست؟ ج. با وجود شرایط امامت جماعت، اشکال ندارد بلکه مستحب…

نماز وحشت شب اول قبر به نیت همه مؤمنین

نماز وحشت شب اول قبر به نیت همه مؤمنینتوسعه نیت نماز وحشت س. آیا میتوان نماز وحشت شب اول قبر را به نیت همه ی مؤمنینی که در آن روز دفن شده‌اند خواند؟ ج. به قصد رجاء مانع ندارد.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات حضرت آیت…

قضای نماز متوفی توسط چند نفر

قضای نماز متوفی توسط چند نفرخواندن نماز قضا میت توسط چند نفر همزمانقضای نماز متوفی توسط چند نفر س. آیا نماز قضای متوفی را افراد مختلف می توانند بخوانند؟ مثلاً نماز ظهر را یک نفر و عصر را نفر دیگر و مغرب را فرد دیگر…

شرکت در نماز اهل تسنن

شرکت در نماز اهل تسننوحدت اسلامی شرکت در نمازهای اهل تسنن س. بنده به علت شرایط کاری در شهری که برادران اهل سنت در آن ساکن هستند زندگی میکنم. آیا میتوانم در نماز جماعت و جمعه آنان شرکت نمایم؟ ج. نماز جمعه و جماعت با آنان برای…

اگر ندانسته نمازهای قضا را نشسته بخواند

اگر ندانسته نمازهای قضا را نشسته بخواندمطابق نظر آيت الله خامنه ايسوال : اگر کسی بر اثر ندانستن مساله نماز های قضایش را نشسته خوانده است حکم نماز های قضایی که خوانده است چیست ؟پاسخ : در فرض سوال اگر توانایی…

حکم نماز در صورت همراه داشتن چیز پیدا شده دیگران

حکم نماز در صورت همراه داشتن چیز پیدا شده دیگرانحضرت آیت الله مکارم شیرازیتاثیر همراه داشتن مال پیدا شده، در نماز  پرسش :مالی را پیدا کردم و آن را درهنگام وضو و نماز با خود همراه داشتم آیا نماز با آن صحیح است؟پاسخ :هرگاه مالى را که…

اولین سفر شغلی

اولین سفر شغلی  س۱۶. کسی که تازه وارد کاری که لازمه اش انجام سفرهای متعدد شغلی است شده، آیا در اولین سفر کاری نمازش تمـام است یا بایـد چند ســفر انجام شود سپس نمازش تمـام میشود؟ ج. با توجه به آنچه که در جواب سوال دوّم بیان شد از زمانیکه…

چند سال در یک شهر بماند صدق مسافر نمی کند

چند سال در یک شهر بماند صدق مسافر نمی کند  س۳۳. کسی که می خواهد مدتی در شهری زندگی کند، برای عدم صدق مسافر بر او چند سال بماند کفایت می کند؟ ج. این قضیه عرفی است و علی الظاهر یکی دوسال کافی است. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات…

کسی قصد دارد سه چهار ماه در محلی زندگی کند

کسی قصد دارد سه چهار ماه در محلی زندگی کند  س۳۱. فردی که بنادارد برای همیشه یا سالیان متمادی سالی سه چهار ماه در محلی زندگی کند آیا آنجا وطن او محسوب می شود؟ ج. اگر نیت توطن می کند در آن محل و وسائل زندگی در وطن مانند خانه و امثال آن را…

راه انتخاب یک محل برای وطن

راه انتخاب یک محل برای وطن  س۳۰. آیا در مکانی که قصد دارد همیشه بماند صِرف نیت برای ترتب احکام وطن کافی است یا اینکه لازم است یک مدتی را در آغاز در آن مکان بماند تا احکام وطن برای او جاری شود؟ج. برای صدق وطن صِرف نیت کافی نیست بلکه…