وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام نماز

حکم نماز خواندن روی فرش نجس

حکم نماز خواندن روی فرش نجس نجاست فرش نمازگزار پرسش 122 . اگر فرش اتاق نجس باشد، آيا نماز بر روى آن صحيح است؟همه مراجع: اگر فرش نجس، خشك باشد و رطوبت آن به بدن يا لباس نمازگزار نرسد، اشكال ندارد.. توضيح المسائل مراجع، م 885 ؛ نورى،…

سجده بر کاغذ و دستمال کاغذی

سجده بر کاغذ و دستمال کاغذیمسأله 1082 اگر کاغذ را از چیزی که سجده بر آن صحیح است مثلًا از کاه (1) ساخته باشند، می شود بر آن سجده کرد (2) و سجده بر کاغذی که از پنبه و مانند آن ساخته شده اشکال ندارد (3). (1) (فاضل:) یا چوب.. (2)…

صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر در نماز

صلوات هنگام شنیدن نام پیامبر در نمازصلوات بر پیغمبر/ استحباب صلوات هنگام شنیدن نام مبارک حضرت رسول ص مسأله 1124 هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم مانند محمّد و احمد، یا لقب و کنیه آن جناب را مثل مصطفی و ابو…

بعد از نماز بفهمد لباس نجس است

بعد از نماز بفهمد لباس نجس استمسأله 802 اگر (1) نداند که بدن یا لباسش نجس است (2) و بعد از نماز بفهمد نجس بوده نماز او صحیح است (3)، ولی احتیاط مستحب آن است که اگر وقت دارد، دوباره آن نماز را بخواند. (1) (زنجانی:) اگر با آگاهی از مسأله…

ظاهر شدن موی زن هنگام نماز

ظاهر شدن موی زن هنگام نماز ظاهر شدن موی زن هنگام نماز اگر خانمى در بين نماز متوجه شود كه موهاى او از چادر بيرون آمده، تكليفش چيست؟ اگر بعد از نماز بفهمد، آيا درست است؟ همه مراجع (به جز بهجت، تبريزى و وحيد ): اگر در بين نماز بفهمد، بايد آن را…

شرایط مکان نمازگزار

شرایط مکان نمازگزارشرایط مکان نمازگزار: ۱. مباح باشد. (یعنی غصبی نباشد). ۲. بی حرکت باشد. ۳. از جاهایی نباشد که توقف در آن حرام است. ۴. جلوتر از قبر پیغمبر(ص) و امام(ع) نایستد. ۵. محل سجده‌ی نمازگزار پاک باشد. ۶.…

شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع

شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع شرایط لباس نمازگزار از نظر 10 مرجع در نوشتار قبل «شرایط لبِاس نمـازگزار از منظر رهبری » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 798 لباس نمازگزار شش شرط دارد: اوّل : آن…

حکم خواندن چند آیه در نماز مستحبی بجای سوره کامل

حکم خواندن چند آیه در نماز مستحبی بجای سوره کامل حضرت آیت الله العظمی خامنه ایخواندن چند آیه در نماز مستحبی س۱۰. آیا می توانیم در نماز مستحبی به جای یک سوره چند آیه قرائت کنیم؟ج. اشکال ندارد.منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات…

حکم شکستن نماز مستحبی با صدا زدن پدر و مادر

حکم شکستن نماز مستحبی با صدا زدن پدر و مادر حضرت آیت الله العظمی خامنه ایشکستن نماز مستحبی س۹. آیا واجب است هنگام نماز مستحبی وقتی پدر یا مادر صدایمان زدند نماز را بشکنیم ؟ج. اگر جواب ندادن موجب ایذای آنها نگردد واجب نیست.منبع:…

حکم نماز خواندن با چشم بسته

حکم نماز خواندن با چشم بسته حضرت آیت الله العظمی خامنه ای بستن چشم در نمازس۴. آیا بستن چشم به منظور تجمیع حواس در نماز اشکال دارد؟ج. بستن چشم ها در نماز مانع شرعی ندارد، گرچه در غیر رکوع مکروه می باشد.منبع: سایت هدانا…

شرایط اتصال به نماز میت چگونه است؟

شرایط اتصال به نماز میت چگونه است؟ حضرت آیت الله العظمی خامنه ایشرایط پیوستن به وسط نماز میت س۷. شرایط پیوستن به وسط نماز میت چگونه است؟ج. اگر کسی در اثنای نماز میت به امام ملحق شود، می تواند اقتدا کند و در تکبیر تبعیت از امام می…

حکم نماز جماعت مامومین در صورت نجس بودن لباس امام جماعت

حکم نماز جماعت مامومین در صورت نجس بودن لباس امام جماعتاستفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی سوال- .اگر لباس امام جماعت نجس باشد و فراموش کند و نماز جماعت بخواند، حکم نماز مامومین چیست ؟ پاسخ:نماز مامومین صحیح…

حکم نماز ماموم که سوره حمد را در رکعت سوم نماز جماعت نخوانده است

حکم نماز ماموم که سوره حمد را در رکعت سوم نماز جماعت نخوانده استاستفتاء سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای سوال: اگر ماموم در نماز جماعت در رکعت سوم اقتدا کند ولی فقط بتواند یکی دو آیه بخواند -بدون اینکه حمد را تمام کند-  با…