قرآن کریم: «...الحَمدُ لِلَّهِ الَّذي هَدانا لِهٰذا وَما كُنّا لِنَهتَدِيَ لَولا أَن هَدانَا اللَّهُ...» اعراف/43

احكام نماز

صفحه اصلی/احكام/احكام نماز

حکم فروش فرش های کهنه مسجد

حکم فروش فرش های کهنه مسجد مطابق نظر آيت الله سيستاني ۲پرسش: قرار است که فرش های مسجد را تعویض کنیم و فرش جدید برای مسجد بگیریم . آیامی توانیم فرش هایی که الآن در مسجد وجود دارند را فروخته و پول آن را صرف خرید فرش های جدید کنیم ؟ و یا می توانیم [...]

خواندن نافله ظهر و عصر پس از نماز عصر

خواندن نافله ظهر و عصر پس از نماز عصر مطابق نظر آيت الله سيستاني ۳پرسش: نافله ظهر و عصر اگر بعد از نماز ظهر و عصر خوانده شود به چه نیتی باشد وآیا میتوان بعلت کهولت سن نافله ها را نشسته خواند؟ پاسخ: به نیت ما فی الذمه بخواند ومی تواند نشسته بخواند. منبع: سایت [...]

خواندن نماز وحشت به جماعت

خواندن  نماز وحشت به جماعت مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: نماز وحشت را می توان به جماعت خواند؟ پاسخ: نمی شود. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ويژه نامه احكام نماز ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

آیا رعد و برق نماز آیات دارد

آیا رعد و برق نماز آیات دارد مطابق نظر آيت الله سيستاني ۷پرسش: اگر رعد و برق در آسمان باعث ترس انسان شود، آیا نماز آیات لازم است؟ پاسخ: لازم نیست. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ويژه نامه احكام نماز ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

نخواندن قنوت نماز آیات

نخواندن قنوت نماز آیات مطابق نظر آيت الله سيستاني ۶پرسش: می خواستم بپرسم که در انجام نماز آیات اگر کسی قنوت نخواند نمازش باطل است ؟ پاسخ: باطل نیست . منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ويژه نامه احكام نماز ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

آیا امامت جماعت می تواند دو بار نماز آیات بخواند

آیا امامت جماعت می تواند دو بار نماز آیات بخواند مطابق نظر آيت الله سيستاني ۲پرسش: آیا یک امام جماعت می تواند دو بار نماز آیات را امام باشد؟ (برای دو گروه). پاسخ: بنابر احتیاط نمی تواند. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ويژه نامه احكام نماز ویژه نامه احکام جامع سایت [...]

خواندن نماز استیجاری میت به صورت جماعت

خواندن نماز استیجاری میت به صورت جماعت مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا چند نفر با هم در یک زمان می توانند نماز استیجاری یک میت را بخوانند ؟ و در صورت توانستن می توانند به جماعت بخوانند ؟ پاسخ: بلی در هر دو صورت می توانید . منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات [...]

ماه گرفتگی نیم سایه و نماز آیات

ماه گرفتگی نیم سایه و نماز آیات مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: یک نوع ماه گرفتگی رخ می دهد که قرص ماه زیر سایه نمی رود بلکه به صورت یک نیم سایه کم رنگ روی قرص ماه قرار می گیرد آیا نماز آیات واجب است ؟ پاسخ: اگر این چنین است نماز آیات واجب [...]

وقت خواندن نماز شب

وقت خواندن نماز شب مطابق نظر آيت الله سيستاني ۶پرسش: وقت خواندن نماز شب از چه زمانی شروع می شود؟ پاسخ: وقت نماز شب از اول شب شروع می شود. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ويژه نامه احكام نماز ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

خواندن نماز شب به صورت نشسته

خواندن نماز شب به صورت نشسته مطابق نظر آيت الله سيستاني ۵پرسش: آیا می توان نافله شب را نشسته خواند ؟ پاسخ: اشکال ندارد. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ويژه نامه احكام نماز ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

اگر بتواند ایستاده نماز بخواند ولی نتواند به سجده برود

اگر بتواند ایستاده نماز بخواند ولی نتواند به سجده برود مطابق نظر آيت الله سيستاني ۲پرسش: اگر شخصی بتواند قیام و رکوع نمازش را ایستاده به جا آورد ولی نتواند در حالت ایستاده به سجده برود وظیفه اش چیست؟ پاسخ: اگر مشکل نشست و برخاست باشد می تواند با خم کردن سر در حال ایستادن [...]

شکیات نماز در نماز قضا

شکیات نماز در نماز قضا مطابق نظر آيت الله سيستاني ۲۹پرسش: آیا در نمازهای قضا هم مثل نمازهای یومیه (ادا) اعمال شکیات نماز از احتیاط باید انجام شود؟ پاسخ: فرقی نمی کند. منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ويژه نامه احكام نماز ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

خواندن نماز قضا میت توسط چند نفر همزمان

خواندن نماز قضا میت توسط چند نفر همزمان مطابق نظر آيت الله سيستاني ۲۳پرسش: برای گرفتن روزه و نماز قضا برای میت (مثلا ده سال) آیا چند نفر در یک زمان می توانند این تکلیف را انجام دهند . ( برای مثال ۵ نفر و هرکدام دو سال نماز و روزه بگیرند )؟ پاسخ: می [...]

اگر قرائت نماز را به گفته دیگری صحیح رعایت نمی کرده

اگر قرائت نماز را به گفته دیگری صحیح رعایت نمی کرده مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: من حدود یک سال و نیم است که بالغ شده ام. حدود سه ماه هم هست که مرجع تقلید دارم. در مدت این یکسال و نیم یکی از معلمان مدرسه مان میگفت: اگر نماز را با تلفظ صحیح [...]

اگر ندانیم نماز صبح قضا شده یا نه

اگر ندانیم نماز صبح قضا شده یا نه مطابق نظر آيت الله سيستاني ۱۹پرسش: اگر هنگام نماز صبح ندانیم که نماز قضاست چگونه عمل کنیم ؟ پاسخ: می توانید نماز را به نیّت اداء بخوانید . منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی. ويژه نامه احكام نماز ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا 

Code Center