وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام نماز

آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد

آيا سفر براي فرار از روزه اشكال دارد  مسأله 1715 مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد. ولی اگر برای فرار از روزه باشد مکروه است (1).  این مسأله در رساله آیت اللّه بهجت نیست  (1) (خوئی، تبریزی، سیستانی:) و هم چنین است (خوئی، سیستانی: مطلق ِ)…

حکم اذان و اقامه تلویزیون

 حکم اذان و اقامه تلویزیون سؤال ۱۰: در رساله​​های عملیه گفته شده: «کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده، چه با او گفته باشد یا نه، در صورتی که بین اذان و اقامه و نمازی که می خواهد بخواند زیاد فاصله نشده باشد، می تواند برای نماز خود اذان و…

نخواندن سوره در نماز مستحبی

نخواندن سوره در نماز مستحبیمسأله 986 در نماز مستحبی خواندن سوره لازم نیست (1)، اگر چه آن نماز به واسطه نذر کردن (2) واجب شده باشد، ولی در بعضی از نمازهای مستحبی مثل نماز وحشت که سوره مخصوصی دارد، اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده…

خواندن نماز فردا در بین صف نماز جماعت

خواندن نماز فردا در بین صف نماز جماعتشرکت ظاهری در نماز جماعت س۵. به دلیل مصلحتی عقلایی به امام جماعتی که عادل نمی دانم اقتدا می کنم و بعد نماز را اعاده می کنم، اگر من واسطۀ اتصالِ امام به مامومین باشم، واجب است به آنها…

اقتداى نماز جماعت در جایی که صف جلو تکبیر نگفته است

اقتداى نماز جماعت در جایی که صف جلو تکبیر نگفته است اقتداى نماز جماعت پرسش 147 . پس از تكبير امام جماعت هنوز صف هاى جلو تكبير نگفته اند ؛ كسى در صف هاى بعدى تكبيره الاحرام مى گويد، نمازش چه حكمى دارد؟همه مراجع (به جز بهجت): اگر صف هاى جلو…

حکم کثیر الشک در نماز چیست

منظور از اعتنا نکردن به شک توسط کثیر الشک این است که آن طرف را که به نفع اوست بگیرد، مثلًا اگر شک کند سجده یا رکوع را به جا آورده؛ بنا بگذارد که به جا آورده است، هر چند از محل ّ آن نگذشته است، یا اگر شک ّ کند نماز صبح را دو رکعت خوانده یا سه…