وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احادیث در مورد عجله

احادیث در مورد عجله رذيلت ششم: عجلهعجله، ضد تأنّي است و در كتاب مفردات، معناي آن را، طلب شيء، پيش از وقت مناسب آن دانسته است. عجله، غالباً با حماقت همراه است و معمولاً اعمالي كه از روي عجله انجام مي‌گيرد، بدون فكر و تأمّل است. از اين‌رو، قرآن‌كريم سخن كساني را كه دنياي فراهم و عاجل را بر آخرت…
ادامه مطلب ...