وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

«همت به وهم بها» در داستان حضرت یوسف و زلیخا

«همت به وهم بها» در داستان حضرت یوسف و زلیخا یوسف صدیق(ع) و برهان پروردگاردر نوشتار حاضر، نویسنده ضمن نقد و بررسی انگاره‌های مطرح شده پیرامون دو مبحث «برهان پروردگار» و قصد زلیخا و «حضرت یوسف(ع)» که از مهم‌ترین مباحث مرتبط با داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم هستند، به تحلیل و تبیین این دو موضوع…
ادامه مطلب ...