وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردانReviewed by مهدي يوسف وند on Jul 16Rating: 4.0

وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان

رساله توضيح المسائل نماز

[در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده نباشد]

مسأله 1433 – (در نماز جماعت باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن که پشت آن دیده نمی شود فاصله نباشد (1) و هم چنین است بین انسان و مأموم دیگری که انسان به واسطه او به امام متصل شده است (2)، ولی (3)) اگر امام مرد و مأموم زن باشد چنانچه بین آن زن و امام یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است پرده و مانند آن باشد اشکال ندارد.

(1) (گلپایگانی، صافی:) بلکه بنا بر احتیاط لازم شیشه و مانند آن نیز فاصله نباشد..

(نوری:) بلکه شیشه و مانند آن نیز نباید فاصله باشد..

(2) (فاضل:) ولی اگر مأموم زن باشد و امام مرد، فاصله شدن پرده و مانند آن اشکال ندارد و فاصله شدن پرده و مانند آن بین زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به واسطه او به امام متّصل شده است اشکال ندارد.

(3) [قسمت داخل پرانتز در رساله آیات عظام: خوئی، سیستانی و تبریزی نیست] (مکارم:) رجوع کنید به ذیل مسأله 1411.

(زنجانی:) مسأله در صحت جماعت شرط است که بین امام و مأموم و هم چنین بین مأموم و مأموم دیگری که واسطه بین مأموم و امام است، حائلی نباشد، (مراد از حائل، چیزی است که مانع از دیدن شود؛ مانند پرده و دیوار و امثال اینها، بلکه به احتیاط مستحب شیشه هم در بین نباشد.) پس اگر در تمام احوال نماز یا بعض آن بین امام و مأموم یا بین مأموم و مأموم دیگری که واسطه اتصال است، حائلی باشد که مانع دیدن شود، باطل است. ولی اگر امام مرد و مأموم زن باشد، چنانچه بین آن زن و امام یا بین زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به واسطه او به امام متصل شده است، پرده و مانند آن حائل شود، اشکال ندارد.

[اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم و امام]

مسأله 1434 اگر بعد از شروع به نماز بین مأموم و امام، یا بین مأموم و کسی که مأموم به واسطه او متصل به امام است، پرده یا چیز دیگری که پشت آن را نمی توان دید فاصله شود، نمازش فرادی می شود و صحیح است (1).

 این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست

(1) (خوئی، سیستانی، تبریزی، زنجانی:) پرده یا چیز دیگری حائل شود، جماعت باطل می شود و لازم است مأموم به وظیفه منفرد عمل نماید.

(گلپایگانی، صافی، فاضل:) نمازش قهراً فرادی می شود و باید به وظیفه فرادی عمل نموده و نماز را تمام کند.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

 

لینک کوتاه مطلب: http://goo.gl/2bSiY0

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد

  1. تکرار نماز جماعت چه حکمی دارد
  2. اقتدا به امام جماعت نماز واجب و احتیاط
  3. جای ایستادن امام جماعت نسبت به ماموم
  4. ایستادن بچه نابالغ در صف نماز جماعت
  5. اقتدا به امام جماعت زودتر از صفهای جلو
  6. باطل بودن نماز امام جماعت
  7. فرادا خواندن و تغییر نیت در نماز جماعت


کلید: وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان وجود حائل و پرده بین صف زنان و مردان فاصله زنان و مردان در نماز جماعت چقدر باید باشد نظم و اتصال صف های نماز جماعت