قاعده عسر و حرج

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

رخصت بودن قاعده عسر و حرج
[اصطلاحات فقهی ]

پرسش : آیا قاعده عسر و حرج رخصت است یا عزیمت ؟ و آیا مستلزم تخصیص اکثر است؟ و تعارض آن با قاعده تسلیط را بیان فرمایید.

پاسخ : قاعده عسر و حرج رخصت است و عزیمت نیست و مستلزم تخصیص اکثر نیز نمی باشد و نسبت به قاعده تسلیط موارد مختلف است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيدویژه نامه اصطلاحات رساله توضیح المسائل