وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

اصطلاحات رساله

دشول چیست

دشول چیست مطابق نظر آيت الله سيستاني ۷۹پرسش: خواهشمند است بفرمایید منظور از (دشول) که در قسمت (خوردن و آشامیدن) رساله نوشته…

تدلیس

تدلیس مطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: تدلیس را توضیح دهید؟ پاسخ : ارائه شخص ویا چیزی غیرآن وضع وصفتی که در واقع…