شرايط وجوب حج

شرايط وجوب حج
لگو احکام حج و عمره

شرايط وجوب حج‏

 

وجوب حج (حَجّةالاسلام)، منوط به تحقق چهار شرط است و بدون وجود تمامىِ آنها، حجْ واجب نيست؛ اين شرايط عبارتند از: عقل، بلوغ، استطاعت و حريّت.

1- عقل‏

بر ديوانه‏[1] حجْ واجب نيست؛ ولى اگر قبل از درك مشعر عاقل شود، با دارا بودن ديگر شرايط، حج او حَجّةالاسلام محسوب مى‏شود.[2]

[1] ( 1). آية اللَّه بهجت: در صورتى كه زمان افاقه او مكفى براى انجام واجبِ فعلى بر او، نباشد.( كتاب حج ص 2).

[2] ( 2). آية اللَّه فاضل: اگر كسى در ميقات مجنون بود، همراهان او مى‏توانند او را رجاءً مثل كودك غير مميز محرم كنند و چنانچه قبل از درك مشعر عاقل شود كفايت از حَجّةالاسلام مى‏كند. و احتياط اين است كه به اذن ولى شرعى، او را محرم كنند. و احتياط مستحب آن است كه در سال‏هاى بعد اگر مستطيع شد حَجّةالاسلام را اعاده كند.

2- بلوغ-

19- اگر نابالغ حج بجا آورد، صحيح است، هرچند از حَجّةالاسلام كفايت نمى‏كند.

20- اگر حج ‏گزار به گمان عدم بلوغ، حج استحبابى بجا آورد و بعد بفهمد بالغ بوده، از حَجّةالاسلام كفايت نمى‏ كند[1] مگر در صورتى كه قصد وظيفه فعليه داشته و آن را اشتباهاً بر حج ندبى تطبيق كرده باشد.

 

[1] ( 1). آيات عظام تبريزى، خويى، سيستانى، صافى: اين حج كافى از حَجّةالاسلام مى‏باشد.

آية اللَّه خامنه ‏اى: مگر آن كه به توهّم اينكه وظيفه فعليه او امتثال امر استحبابى است، قصد امتثال امر فعلى شارع مقدس را داشته باشد كه در اين صورت كفايت از حَجةالاسلام مى‏كند.

آية اللَّه مكارم: در صورتى كه قصد مأمور به واقعى را داشته باشد كفايت مى‏كند.

 

 3- استطاعت‏

سومين شرط وجوب حج و تحقق حجةالاسلام، استطاعت است. استطاعت با حصول چند امر محقق مى‏شود، كه تفصيل آن به يارى خداوند متعال خواهد آمد.

4- چهارمين شرط وجوب حج: حريّت.

منبع: سایت هدانا برگرفته از مناسك حج با حواشى و مطابق با فتاوای دوازده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: خامنه ای، سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، وحید خراسانی، بهجت،فاضل ، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام حج و عمره

ویژه نامه احکام جامع سایت هدانا

     

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.