خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن

خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن

رساله توضيح المسائل نمازنماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری خواند

مسأله 781 نماز مستحبی را می شود در حال راه رفتن و سواری (1) خواند و اگر انسان در این دو حال ، نماز مستحبی بخواند لازم نیست رو به قبله باشد (2).

(1) (فاضل ) « در ماشین ، قطار، هواپیما و کشتی » .. (بهجت ) و در کشتی ..

(2) (بهجت ) حتّی در تکبیره الإحرام بنا بر أظهر، گر چه احتیاط مستحب ّ این است که موقع گفتن تکبیره الإحرام و بلکه در بقیه نماز نیز رو به قبله باشد. ولی در حال کار کردن در منزل علی الأحوط قبله باید در نماز مستحبی مراعات شود.

  • توضیح المسائل مراجع مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید/ متن اصلی از رساله امام خمینی و مُحشی حضرات آیات: سیستانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، بهجت،فاضل،  اراکی، خویی، گلپایگانی، تبریزی.

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

 طريقه بجا آوردن نوافل در حال حركت چگونه است؟ ركوع و سجود و تكبيرةالاحرام آن چگونه ادا مى‌شود؟

ج) در حال حركت به نيت ورود به نماز تكبيرة الاحرام گفته مىشود و پس از قرائت حمد و سوره ذكر ركوع به نيت ركوع و سپس ذكر سجود به نيت سجده انجام خواهد شد و براى انجام رکوع و سجود مى‌توان به نيت رکوع کمى و براى سجود مقدارى بيشتر سر را خم کرد. استفتائات رهبری.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

خواندن نماز مستحبی در حال حرکت [احکام نماز های مستحب ]

پرسش : اگر نماز مستحبی را در حال حرکت بخوانیم، باید چه شرایطی را رعایت نماییم؟
پاسخ : نمازهای مستحب را می توان در حال حرکت به جا آورد مثل زمانی که از خانه به سوی مسجد می رود و در این صورت پشت به قبله بودن و قناعت کردن به اشاره برای رکوع و سجود مانعی ندارد ولی هنگامی که در حال توقف بجا می آورد باید تمام شرایط را رعایت کند.

خواندن نماز مستحبی در حال حرکت

پرسش : مساله 1010 در مورد قبله فقط در مورد نمازهای واجب است یا در مورد نمازهای مستحب هم اعمال می شود؟
آیا در نماز مستحبی مثل نماز شب میتوان روی را از قبله برگرداند یا نماز را بصورت خوابیده خواند؟
پاسخ : نمازهای مستحب را می توان در حال حرکت به جا آورد مثل زمانی که از خانه به سوی مسجد می رود و در این صورت پشت به قبله بودن و قناعت کردن به اشاره برای رکوع و سجود مانعی ندارد ولی هنگامی که در حال توقف به جا می آورد باید تمام شرایط را رعایت کند جز این می تواند نماز مستحب را در حال اختیار نیز نشسته بخواند.

رعایت استقرار در نماز مستحبی [شرط دوم: استقرار داشتن نماز گزار در آن مکان ]

پرسش : با توجه به اینکه در نماز مستحبی در حال حرکت رعایت قبله و استقرار بدن و شرایط سجده و رکوع لازم نیست اگر نماز مستحبی را در مکانی آرام بخوانیم آیا رعایت آن شرایط لازم است یا خیر؟

پاسخ : رعایت استقرار لازم است و تنها در حال حرکت رعایت شرایط فوق لازم نیست.

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی.

حتما بخوانيد

ويژه نامه احكام نماز خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن خواندن نماز مستحبی در حال راه رفتن  چگونگی خواندن نماز مستحبّی در حال حرکت نماز مستحبی در حال حرکت حکم نماز در  راه رفتن یا در اتومبیل آیا می توان نماز های مستحبی را در حال حرکت و یا در حال کار  X نافله در حرکتX نافله در راهX نماز در حرکتX نماز مستحبی در حال حرکت

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.