خمس اموال میتReviewed by مهدي يوسف وند on Mar 15Rating: 1.5

خمس اموال میت

اموال غيرمخمس ميت

پرسش 137 . پدرم از دنيا رفته است؛ در حالى كه مى دانم خمس اموالش را نداده، تكليف من چيست؟
همه مراجع (به جز تبريزى، سيستانى و وحيد): بايد خمس آن را بدهيد؛ مگر آنكه ميت به دادن خمس عقيده نداشته باشد (مانند پيروان اديان و مذاهب غيرشيعه)

[1].
آيه اللّه تبريزى: واجب نيست، خمس آن را بدهيد.[2]
آيه اللّه سيستانى: بايد خمس آنها را بدهيد؛ مگر آنكه ميّت به دادن خمس عقيده نداشته باشد (مانند پيروان اديان و مذاهب غيرشيعه) يا خمس نمى داده (مانند برخى از شيعيان)؛ در اين هنگام بر شما واجب نيست، خمس آن را بپردازيد.[3]
آيه اللّه وحيد: بايد خمس آن را با اجازه حاكم شرع بدهيد؛ مگر آنكه ميت به دادن خمس عقيده نداشته باشد (مانند پيروان اديان و مذاهب غيرشيعه).[4]

نماز در خانه ميت

پرسش 138 . آيا در خانه ميتى كه خمس بدهكار است، مى شود نماز خواند؟
آيات عظام امام و فاضل: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا تصميم داشته باشند، بدون سهل انگارى بپردازند.[5]
آيه اللّه تبريزى: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه بپردازند.[6]
آيه اللّه سيستانى: نماز خواندن در اين خانه با اجازه ورثه صحيح است.[7]
آيات عظام صافى و نورى: تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا ضامن شوند كه بپردازند، به گونه اى كه از عهده ميت ساقط شود.[8]
آيه اللّه مكارم: تصرف در اين خانه حرام و نماز خواندن در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند.[9]
آيه اللّه وحيد: اگر اموال ميت (ماترك) بيش از خمس (و زكات) نباشد، تصرف در اين خانه حرام و نماز در آن باطل است؛ مگر آنكه بدهى او را بدهند يا با قبول حاكم شرع، ضامن شوند كه بپردازند. در اين هنگام تصرف و نماز در خانه او با اجازه ورثه اشكال ندارد.[10]

  • 1.توضيح المسائل مراجع، م 1755؛ خامنه اى، اجوبة، س 863؛ نورى، توضيح المسائل، م1751 و 1760؛ توضيح المسائل مراجع، م 1764.
  • 2. تبريزى، توضيح المسائل، م 1764.
  • 3. سيستانى، توضيح المسائل، م 1764.
  • 4. وحيد، توضيح المسائل، م 1763.
  • 5.توضيح المسائل مراجع، م 875.
  • 6. تبريزى، توضيح المسائل، م 884.
  • 7. سيستانى، توضيح المسائل، م 863.
  • 8. نورى، توضيح المسائل، م 876؛ صافى، توضيح المسائل، م 884.
  • 9. مكارم، توضيح المسائل، م 800.
  • 10. وحيد، توضيح المسائل، م 882.(احكام خمس،پرسمان).

لينك كوتاه مطلب: http://hadana.ir/?p=26507

*- ضمنا شما می توانید از اینجا مشترک  خبرنامه سایت شوید و جدید ترین مطالب را دریافت کنید.

حتما بخوانيد 

*- ويژه نامه احكام خمسکلید: خمس اموال میت خمس اموال میت خمس اموال میت  خمس اموال میت  خمس اموال میت خمس اموال میت  خمس اموال میت خمس اموال میت  خمس اموال میت خمس اموال میت