حکم خواندن قرآن و دعا و مداحی به سبک آهنگ های حرام

 حکم خواندن قرآن و دعا و مداحی به سبک آهنگ های حرام

مطابق نظر آيت الله سيستانيمطابق نظر آيت الله سيستاني

  مسئله546ـ خواندن قرآن ، دعا، ذکر و ورد با آهنگ های شناخته شده در نزد اهل و لهو و لعب، جایز نیست و بنابر احتیاط واجب، جز آنها نیز به صورت شعر و نثر با همان آهنگ، خوانده نشود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از کتاب فقه برای غرب نشینان، آیت الله العظمی سیستانی.

حتما بخوانيد

ویژه نامه احکام موسیقی، رقص، قمار

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.