وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش فلسفه و عرفان:

راههای عارف شدن چیست

راههای عارف شدن چیست راه عرفان پرسش ۲۲ . راه ورود به مسير عرفان چيست؟اگر مقصود شما «عرفان نظرى» باشد، براى كسب آن فراگيرى…

تكليف انسان در دنیا

تكليف انسان در دنیا تكليف انسان پرسش ۲۱ . تكليف اساسى و حقيقى انسان و عالم چيست؟ آيا غير از خدايى شدن مى توان چيزى را پذيرفت؟…

شرایط یک عارف واقعی چیست

شرایط یک عارف واقعی چیست شرايط عارف پرسش ۲۰ . «عارف» چه كسى است و شرايط اصلى او چيست؟ابوعلى سينا در فصل دوم از نمط نهم…

آيا قدرت مرتاض ها واقعيت دارد

آيا قدرت مرتاض ها واقعيت دارد نيروى مرتاضان پرسش ۱۹ . آيا نيروى مرتاض ها واقعيت دارد؟ چرا خداوند به آنان چنين نيروى خارق العاده…

مقام و حال در عرفان

مقام و حال در عرفان مقامات و احوال پرسش ۱۷ . مقامات و احوال در كلمات عرفا به چه معنا است؟براى «مقام» و «احوال» تعاريف…

تفاوت وحي با كشف و شهود

وحى و عارفان پرسش ۱۵ . آيا انسان با كشف و شهود و سير و سلوك مى تواند به وحى برسد؟«وحى» در لغت داراى معانى مختلف است؛ از جمله:…

وحدت وجود 

وحدت وجود  پرسش ۱۳ . لطفا در مورد عقايد وحدت وجود و صحّت يا سقم آن، توضيح دهيد؟محور عرفان نظرى ـ كه به وسيله ابن عربى و…

عوالم وجود از منظر عرفان

عوالم وجود از منظر عرفان عوالم وجود پرسش ۱۲. درباره عوالم وجود مانند عالم ملكوت و جبروت توضيح دهيد. چگونه انسان مى تواند با اين…

عرفان و تصوف

عرفان و تصوف پرسش ۲ . آيا ميان عرفان و تصوف رابطه وجود دارد؟ آيا اسلام تصوف را قبول دارد؟!عرفان بيانگر نگاهى است كه بر اهميّت…

عرفان و اسلام

عرفان و اسلام پرسش ۳ . نسبت ميان «دين اسلام» و «عرفان» چيست؟بايد ملاحظه كرد كه آيا مى توان «عرفان و اسلام» را به معناى واقعى…

تعریف عرفان

تعریف عرفان عرفان عملى و نظرى پرسش ۱ . منظور از عرفان چيست و جايگاه آن را در اسلام مشخص نماييد؟ يك. عرفان «عرفان» در لغت به…

آموزش عرفان

آموزش عرفان پرسش ۴ . آيا عارف شدن به معناى واقعى كلمه (مثل امام خمينى رحمه الله) نياز به آموزش دارد يا نه؟ تا آنجا كه مى دانيم…

عقل نظرى و تهذيب نفس

عقل نظرى و تهذيب نفس پرسش ۵ . آيا عقل نظرى بدون تهذيب نفس، مى تواند به مراحل عالى كشف حقيقت برسد؟خير؛ از مجموع روايات در باب…

شك و عرفان

شك و عرفان پرسش ۶ . رابطه ميان شك و عرفان چيست و آيا اصلاً آنها به هم ربطى دارند يا خير؟گاهى براى سالك در عرفان عملى و نظرى،…

حجاب هاى ظلمانى و نورانى

حجاب هاى ظلمانى و نورانى پرسش ۷ . در خصوص حجاب هاى ظلمانى و نورانى توضيح فرماييد؟وجود حجاب هايى از «ظلمت» و «نور» ميان انسان…

ولايت در عرفان اسلامى

ولايت در عرفان اسلامى پرسش ۸ . آيا ولايتى كه در تصوف و عرفان مطرح شده است، همان ولايتى است كه ما در خصوص امامان مطرح مى كنيم؟۶۳…

رابطه خودشناسی با خداشناسی

رابطه خودشناسی با خداشناسی خودشناسى و خداشناسى پرسش ۹ . براى شناخت خداوند بايد خود را شناخت، چگونه مى توانيم خود را بشناسيم؟…

عرفان:

سیرو سلوک و دستورالعمل های عرفانی:

🔗 لینک کوتاه