تماس با بدن کسی که غسل مس میت نکرده

تماس با بدن کسی که غسل مس میت نکرده

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

حکم غسل در صورت تماس با کسی که غسل مسّ میّت انجام نداده [احکام مسّ میّت ]

پرسش : اگر انسان با کسی که غسل مسّ میّت انجام نداده، تماس داشته باشد باید غسل نم اید؟

پاسخ : اگر به کسی که مرده را مسّ کرده، دست بزند غسل مسّ میّت واجب نمی شود.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی

حتما بخوانيد

نظر شما درباره این مطلب:

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.