وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

غرب شناسی

ظهور تنهایی مدرن

نیک لهر (Nick Lehr)

وال استریت ژورنال مطلبی منتشر کرد با عنوان «تنهاترین نسل». به نوشته این مقاله «نسل پس از جنگ دوم جهانی بیش‌تر از هر نسل دیگری…