وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

علما و بزرگان

آخوند خراسانى

«آخوند خراسانى» كيست؟ «آخوند ملا محمد كاظم خراسانى»، در سال 1255 در مشهد در يك خانواده غير معروف متولد شد و در بيست و دو سالگى…