وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

4- قرآن پژوهي

زمان مرگ ابليس

زمان مرگ ابليس سوال: طبق قرآن مرگ شیطان چه زمانی است ؟ جواب : در آيات و روايات پيرامون مرگ ابليس دو زمان وجود دارد. و اگر به اين…

عالم میثاق و عهد

عالم میثاق و عهد مرحوم علامه طباطبايى در الميزان فرموده است- از دقيق ترين آيات قرآنى (آیه میثاق) مى باشد كه فهم معناى آن نياز به…

معنی مسکنت در قرآن

معنی مسکنت در قرآن بررسی لغوی  واژه مسکنة  مَسکَنة :  از ماده " سکن" است و سکون ،ضد اضطراب و حرکت و به معنای ثابت شدن چیزی بعد…