وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

مسیحیت شناسی

نقد تثلیث از منظر برخی مسیحیان

تَثلیث یا سه‌گانه‌باوری (به انگلیسی: Trinity) یکی از اعتقادات بنیادین مسیحیت است که بر اساس آن خدای یگانه در سه شخص خدای پدر، خدای…