وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

9-فلسفه و عرفان

اعمال چله کلیمیه چیست

کسی که گرفتار رذیله ی هرزگی چشم و عصبانیت و یا پرحرفی و صفات زشت دیگر است، اگر بخواهد با همه ی آن ها یک باره مبارزه کند، موفق نمی…

چه کسانی چشم برزخی دارند

چه کسانی چشم برزخی دارند چه کسانی چشم برزخی دارند چشم باطن بين پرسش 29 . مى گويند: قدرت روحى و معنوى انسان در اثر زهد مى تواند…

خوردن مال شبهه ناک

خوردن مال شبهه ناک حضرت آيت الله بهجت (رضوان الله تعالی علیه) اثر خوردن غذای شبهه ناک خوردن غذای شبهه‌ناک و نیز خوردن غذای…

حكمت چيست؟

حكمت چيست؟ واژه حكمت در قرآن كريم واژه حكمت، چنان كه در فرهنگ ‏نامه‏ ها از جمله «مفردات راغب» آمده، به معناى رسيدن به حقيقت به…