وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

زكات فطره

حکم دادن زکات فطره به چند فقیر

حکم دادن زکات فطره به چند فقیر سوال:‌ایا میتوان زکات فطره خودمان را به چند فقیر بدهیم یعنی 8 هزار تومن را بین چند فقیر تقسیم…