وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

حجاب

حکم پوشیدن چادر رنگی

حکم پوشیدن چادر رنگی سؤال: آیا چادر رنگی برای حجاب بانوان مناسب و کافی است؟ جواب: حجاب و پوشش، باید گونه‌ای باشد که علاوه…

حکم حجاب زن در ورزش

حکم حجاب زن در ورزش حجاب در اماکن ورزشی س۱۰. آیا بانوان می توانند برای ورزش در حضور نامحرم، مانند کوهنوردی یا بعضی…

حکم آرایش کم با چادر

حکم آرایش کم با چادر آرایش مختصر با حفظ حجاب س۴. آرایش مختصر زن با حفظ حجاب و پوشش موی سر، چه حکمی دارد؟ و…