وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احکام وقف

وقف طلا به همسر 

وقف طلا به همسر حضرت آیت الله مکارم شیرازی وقف طلا به همسر  پرسش :آيا مردمي تواند طلا را به خانمش وقف كند اگر مي تواند بعد…