وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احکام وقف

وقف طلا به همسر 

وقف طلا به همسر حضرت آیت الله مکارم شیرازی وقف طلا به همسر  پرسش :آيا مردمي تواند طلا را به خانمش وقف كند اگر مي تواند بعد…

حفر چاه در زمین موقوفه اجاره ای

حفر چاه در زمین موقوفه اجاره ای حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفر چاه در زمین موقوفه اجاره ای  پرسش :اگر شخصى زمین موقوفه اى…

اجاره 99 ساله ملک وقفی

اجاره 99 ساله ملک وقفی حضرت آیت الله مکارم شیرازی اجاره 99 ساله ملک وقفی  پرسش :زمینی وقفی است که مورد وقف آن مربوط به…