وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

احكام نماز

نماز جماعت

نماز جماعت مسأله 1399 مستحب است نمازهای واجب خصوصاً نمازهای یومیه را به جماعت بخوانند (1) و در نماز صبح و مغرب و عشا (2)،…