وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

1- احكام

احکام زیارت اربعین

احکام زیارت اربعین مطابق نظر رهبر معظم انقلاب   مطابق نظر آيت الله خامنه اي حکم زیارت اربعین س1. با توجه به مسائل روز، آیا…