وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

1- احكام

فشار دادن لباس و فرش نجس

س آیا در شستن لباسهای نجس با آب کرّ و جاری، فشردن هم لازم است و یا این که بعد از زوال عین نجاست همین که آب آن را فرا گرفت، کفایت…