وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور رده

1- احكام

خمس حیوانات خانگی

خمس حیوانات خانگی خمس حیوانات خانگی سؤال۳: چند عدد جوجه خریدیم که الان مرغ و خروس شده اند، آیا سر سال خمسی، مشمول خمس هستند؟…