وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

درمان خودشیفتگی در قرآن

درمان خودشیفتگی در قرآن یکی از رذایل اخلاقی، خودپسندی است که در عربی از آن به عُجب تعبیر می‌شود؛ زیرا شخص به سبب…