وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حلف الفضول چیست

حلف الفضول چیست پيمانى است كه پيامبر بيست سال پيشاز بعثت، با عدّه اى از جوانان هم قسم شدند از حقوق افتادگان و مظلومين دفاع كنند.…

وجوه اعجاز قرآن

وجوه اعجاز قرآن نویسنده تفسیر روح البیان می گوید قرآن از جهات مختلفی معجره است : «القرآن معجز من جميع الوجوه لفظا و معنى و…