وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

شکنجه روشی برای ترویج مسیحیت تبشیری؟!+تصاویر

در حالی که مسیحیان در اقدامات تبلیغی خود، کلیساها و مسیحیان را صلح ­دوست و انسان ­دوست و بدور از خشونت معرفی می­ نمایند، شکنجه ابزار عادی آنان در تغییر مذهب دیگران و تحمیل دیدگاه­های شان داشته است.

0

شکنجه روشی برای ترویج مسیحیت تبشیری؟!

در حالی که مسیحیان در اقدامات تبلیغی خود، کلیساها و مسیحیان را صلح ­دوست و انسان ­دوست و بدور از خشونت معرفی می­ نمایند، شکنجه ابزار عادی آنان در تغییر مذهب دیگران و تحمیل دیدگاه­های شان داشته است.

شکنجه­ های بسیار فجیع که بویژه در مستعمرات بکار می بسته اند. صدور حکم اعدام برای گالیله به این دلیل که زمین را کروی معرفی کرده بود زبانزد خاص و عام می­باشد.

«در طى دوره قرون وسطى و حاکمیت کلیسا کار پاپ و روحانیت مسیح تکفیر و تحریم بود و میلیون­ها انسان حق ­جو و دانشمند را اعدام و شکنجه کردند.

پاپ و روحانیت کلیسا در این دوران جان ملت­ها را به لب رساندند. آنان دستگاه گسترده تفتیش عقاید و افکار دایر کردند و کلیه مخالفان فکرى عقیدتى خود را اعدام و سر به نیست کردند.

نویسنده کتاب «علم و دین» مى­گوید: در این دوره سیاه « پنج میلیون» نفر به جرم فکر کردن و سرپیچى از فرمان پاپ به دار زده شدند، گروه بسیارى را در سیاه­چال­هاى تاریک و مرطوب روم و… زندانى کردند، از سال 1481 تا 1499 میلادى یعنى در طى 18 سال به دستور دادگاه تفتیش ‍ عقاید، 10220 نفر را زنده سوزاندند، 6860 نفر شقه کردند و 97023 نفر را در زیر شکنجه کشتند.»

به نقل از کتاب مسیحیت از واقعیت تا تحریف نوشته قدیری ابیانه.

تصاویر زیادی با جستجو در صفحات تصاویر سایت­های جستجو و با وارد کردن دو عبارت شکنجه و کلیسا (Torture + Church) قابل مشاهده می­باشد.

امروزه موزه­ های زیادی در جهان وجود دارد که ابزار شکنجه و طریق انجام آن را به نمایش گذاشته ­اند. کافی است در قسمت تصاویر سایت­های اینترنتی عبارات شکنجه و کلیسا را مشترکا جستجو کنید تا به تعداد زیادی از تصاویر ابزار شکنجه دسترسی پیدا نمایید. یکی از موزه­های مورد اشاره در شهر مکزیکوسیتی قرار دارد.

//bayanbox.ir/id/2938877767980521165?view

//bayanbox.ir/id/652526371914219013?view

//bayanbox.ir/id/5074429755898970480?view//bayanbox.ir/id/8397669650666529708?view

//bayanbox.ir/id/1683998016262031877?view

//bayanbox.ir/id/6627453809862669118?view

//bayanbox.ir/id/7296038027257848728?view

//bayanbox.ir/id/1800466319316232388?view

//bayanbox.ir/id/3712019375373970321?view

//bayanbox.ir/id/7462967167702550334?view

//bayanbox.ir/id/7214189717137084119?view

//bayanbox.ir/id/1651730202983903550?view

//bayanbox.ir/id/3592342439905989217?view

//bayanbox.ir/id/4131867346797460318?view

ایزار فوق را در رحم و یا مقعد فروبرده و باز می کردند تا از درون بدن زخم ایجاد گردد.

ابزار فوق برای ریختن ماده مذاب در گوش بکار می رفته است.

//bayanbox.ir/id/5809121278398191704?view

در طى 18 سال به دستور دادگاه تفتیش ‍ عقاید، 6860 نفر را با اره شقه کردند.

//bayanbox.ir/id/6374899818491523576?view

//bayanbox.ir/id/1673720596074364426?view

//bayanbox.ir/id/7205976636677377720?view

//bayanbox.ir/id/5408588838347196597?view

از ابزار فوق برای متلاشی کردن بدن استفاده می کردند.

//bayanbox.ir/id/2802415019605436783?view

//bayanbox.ir/id/2384976657668900058?view

//bayanbox.ir/id/2317425395333581868?view

//bayanbox.ir/id/4942945156342488358?view

//bayanbox.ir/id/7155499941560678639?view

//bayanbox.ir/id/2277543902214276770?view

//bayanbox.ir/id/4033317340194777405?view

//bayanbox.ir/id/8006066581436807944?view

//bayanbox.ir/id/8008450717060130206?view

//bayanbox.ir/id/7196666414896453342?view

//bayanbox.ir/id/242870266921898161?view

//bayanbox.ir/id/5557850680468612071?view

شکنجه های کششی

//bayanbox.ir/id/7797408367699829404?view

//bayanbox.ir/id/3809883331695354199?view

//bayanbox.ir/id/1951896265922833181?view

پوست زندانیان را در کلیسا زنده زنده می کندند.

پوست افراد زنده را می کندند.

//bayanbox.ir/id/3601968661378667825?view

//bayanbox.ir/id/1442502943388712355?view

//bayanbox.ir/id/1195656225163590672?view

قفسی برای قرار دادن افراد زنده بدون آب و خوراک تا بپوسند.

//bayanbox.ir/id/6785761379960467674?view

//bayanbox.ir/id/6697538959299248857?view

//bayanbox.ir/id/3627220439299334816?view

قطعه قطعه کردن بدن افراد.

//bayanbox.ir/id/5732306378079109517?view

سیستم غرق آبی که اخیرا سازمان سیای آمریکا نیز به آن توسل می جوید.

//bayanbox.ir/id/7414539251965045355?view

//bayanbox.ir/id/2794849123618146577?view

//bayanbox.ir/id/1702423038341156687?view

کندن تکه های بدن

//bayanbox.ir/id/6351402418926072400?view

//bayanbox.ir/id/8567694837557372122?view

//bayanbox.ir/id/5716750912360907519?view

//bayanbox.ir/id/6320897000150094676?view

//bayanbox.ir/id/6700586522461757733?view

//bayanbox.ir/id/1690709740339259047?view

//bayanbox.ir/id/8004767971815007406?view

//bayanbox.ir/id/57511197739357445?view

//bayanbox.ir/id/6367039663158262957?view

//bayanbox.ir/id/5757566537267086611?view

ابزار بریدن زبان

//bayanbox.ir/id/4960585244060399552?view

ابزار شکنجه گردن

//bayanbox.ir/id/660989808510746047?view

//bayanbox.ir/id/5111914145313555362?view

//bayanbox.ir/id/7213055757524488350?view

//bayanbox.ir/id/3156123840465630647?view

//bayanbox.ir/id/5706935965961442942?view

//bayanbox.ir/id/567937386757653842?view

//bayanbox.ir/id/3588112877815675175?view

از سال 1481 تا 1499 میلادى یعنى در طى 18 سال به دستور دادگاه تفتیش ‍ عقاید، 10220 نفر را زنده سوزاندند،

//bayanbox.ir/id/7754203054107964616?view

 ghadiri.ir

مسیحیت تبشیری
مسیحیت تبشیری
مسیحیت تبشیری
مسیحیت تبشیری

 

مسیحیت تبشیری
مسیحیت تبشیری
مسیحیت تبشیری
مسیحیت تبشیری
مسیحیت تبشیری
مسیحیت تبشیری

 

مسیحیت تبشیری
مسیحیت تبشیری

 

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.