وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حکم شعبده بازی و تردستی چیست

حكم شعبده بازى و تردستى چيست؟؛ در ادامه نظر مراجع عظام تقلید را بخوانید

2

حکم شعبده بازی و تردستی چیست [تردستی یا چشم‌بندی یا شعبده]

شعبده بازى

پرسش 128 . حكم شعبده بازى و تردستى كه در مجالس عروسى و مانند آن رايج است، چيست؟

آيات عظام امام، فاضل و نورى: شعبده بازى و تردستى حرام است.[1]

[آيه اللّه  صافى: شعبده ‏بازى عبارت است از اين كه شعبده ‏باز غير واقع را بسبب سرعت حركات بصورت واقع نشان مى‏دهد و اين عمل شرعاً حرام است].[2]

آيه اللّه  خامنه اى: شعبده بازى حرام است؛ ولى بازى هايى كه در آن سرعت حركت و تردستى وجود دارد (و به عنوان نمايش و سرگرمى انجام مى گيرد) و شعبده محسوب نمى شود، اشكال ندارد.[3]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: شعبده بازى، اگر عنوان حرامى بر آن مترتب شود، مانند ضرر رساندن به مؤمن، حرام است.[4]

آيه اللّه  مكارم: بازى هايى كه به عنوان نمايش و سرگرمى و تفريح انجام مى گيرد و هدفى جز تردستى و زرنگى شخص را به دنبال ندارد، جايز است؛ ولى اگر براى اغفال مردم باشد، نوعى از سحر محسوب مى شود و حرام است.[5]

آيه اللّه  بهجت: تمام اقسام شعبده بازى حرام است؛ مگر آنكه نفس كار جايز و از لهو خارج و داراى غرض عقلايى و مشروع باشد.[6]

تبصره. شعبده عبارت است از، واقعى جلوه دادن آنچه كه حقيقت ندارد بر اثر سرعت حركت و انجام كار غير عادى.

پرسش 129 . آيا در آمدى كه از راه شعبده بازى به دست مى آيد، حلال است؟

همه مراجع (به جز تبريزى): درآمدى كه از راه شعبده بازى به دست مى آيد، حكم بازى آن را دارد.[7]

آيه اللّه  تبريزى: خير، درآمدى كه از راه شعبده بازى به دست مى آيد، اكل مال به باطل محسوب مى شود (و حرام است).[8]

تماشاى شعبده

پرسش 130 . شركت در مجالس عروسى كه در ضمن آن عده اى شعبده بازى مى كنند، چيست؟ آيا مشاهده آن جايز است؟

آيات عظام امام، فاضل و نورى: شركت در اين گونه مجالس (كه داراى غرض عقلايى است) حرام نيست و اگر در وسط مجلس شعبده بازى انجام گيرد، اگر مشاهده آن باعث تأييد گناه كار شود، جايز نيست و بايد مجلس را ترك كند.[9]

آيات عظام تبريزى، سيستانى و وحيد: اگر عنوان حرامى بر آن مترتب نشود، مانند ضرر رساندن به مؤمن، مشاهده آن اشكال ندارد.[10]

آيات عظام بهجت، خامنه اى و مكارم: شركت در اين گونه مجالس حرام نيست و اگر در وسط مجلس شعبده بازى از نوع حرام آن انجام گيرد، اگر مشاهده آن باعث تأييد گناه كار شود، جايز نيست و بايد مجلس را ترك كند.[11]

آيه اللّه  صافى: شركت در اين گونه مجالس حرام نيست و اگر در وسط مجلس شعبده بازى انجام گيرد، اگر مشاهده آن باعث تأييد گناه كار شود، جايز نيست و بايد مجلس را ترك كند.[12]

 • [1]. امام، تحرير الوسيله، ج 1، مكاسب محرمه، م 16؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 565 و فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 962.
 • [2]. صافى، جامع الاحكام، ج‏1، ص: 288
 • [3]. خامنه اى، اجوبه، س 1229.
 • [4]. تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 22 و استفتائات، س 1030 و 1031 ؛وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 22؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 25.
 • [5]. مكارم، استفتائات، ج 1، س 562.
 • [6]. بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 1455.
 • [7]. امام، تحرير الوسيله، ج 1، مكاسب محرمه، م 16؛ بهجت، وسيلة النجاة، ج 1، م 1455؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 565 و فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 962؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س 562؛ صافى، هداية العباد، ج 1، م 1704؛ خامنه اى، اجوبه، س 1229 و دفتر: استفتاء و دفتر: وحيد و سيستانى.
 • [8]. تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 22 و استفتائات، س 1030 و 1031.
 • [9]. امام، تحرير الوسيله، ج 1، مكاسب محرمه، م 16؛ نورى، استفتائات، ج 2، س 565 و فاضل، جامع المسائل، ج 1، س 962.
 • [10]. تبريزى، منهاج الصالحين، ج 2، م 22 و استفتائات، س 1030 و 1031 ؛وحيد، منهاج الصالحين، ج 3، م 22؛ سيستانى، منهاج الصالحين، ج 2، م 25.
 • [11]. بهجت، وسيله النجاة، ج 1، م 1455 ؛ خامنه اى، اجوبه، س 1229 ؛ مكارم، استفتائات، ج 1، س562 .
 • [12]. صافى، هداية العباد، ج 1، م 1704.(احكام ازدواج،پرسمان).

امام خمینی
امام خمینی

س 56- دانش شعبده و تردستى‏ را فرا گرفتن يا ديدن آن چه صورت دارد؟

ج‏- تعليم و تعلم شعبده و اعمال آن حرام است.

س 57- اشخاصى هستند كه محل گمشده يا دزدى را در آينه به ما نشان مى‏دهند، كمك گرفتن از آنها چه صورت دارد؟

ج‏- اين عمل جايز نيست.

استفتاآت (للامام الخمينى(س))، ج‏2، ص: 22

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی امام خمینی.


مطابق نظر آيت الله خامنه اي

مطابق نظر آيت الله خامنه اي

سحر و شعبده و احضار ارواح و جن

س 1230: یادگرفتن و یاددادن و دیدن شعبده و اقدام به بازیهایی که همراه با تردستی هستند، چه حکمی دارد؟
ج: یاددادن و یادگرفتن شعبده‌ای که از انواع سحر باشد، حرام است، ولی بازیهایی که همراه با سرعت حرکت و تردستی هستند و از انواع سحر محسوب نمی ‏شوند، اشکال ندارد.

س 1232: آیا یاد گرفتن سحر و عمل به آن جایز است؟ و آیا احضار ارواح و ملائکه و جن جایز است؟

ج: علم سحر و يادگرفتن آن حرام است مگر آنکه به منظور غرض عقلايى و مشروع باشد وامّا احضار ارواح و ملائکه و جن، برحسب اختلاف موارد و وسائل و اغراض، احکام مختلفى دارد.

اجوبه الاستفتائات.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی خامنه ای.


طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

حضرت آیت الله مکارم شیرازی

سؤال 562 ـ شعبده بازى را به عنوان کسب قرار دادن چه حکمى دارد؟ آیا شرکت در مجلس یا محفلى که در آن جا شعبده بازى مى شود اشکال دارد؟

جواب: بازیهایى که به عنوان نمایش و سرگرمى و تفریح در بعضى مجالس مشاهده مى شود که تردستى و زرنگى شخص را نشان مى دهد و غرضى جز آن در کار نیست اشکالى ندارد. امّا اگر براى اغفال مردم باشد نوعى از سحر است که کسب آن حرام و حضور در آن مجلس هم حرام است.

تعلیم و تعلّم و خرید و فروش ابزار شعبده

پرسش : آیا شعبده بازی به شکل فعلی آن که همگان از بازی بودن آن آگاهند و شعبده باز ادعای خارق العاده بودن ندارد هنوز حرام است؟ یاد دادن و یاد گرفتن و خرید و فروش لوازم آن چه حکمی دارد؟
پاسخ : در فرض سوال اشکالی ندارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی مکارم شیرازی.


 

مطابق نظر آيت الله سيستاني

مطابق نظر آيت الله سيستاني

پرسش: آیا جادو وجود دارد وکسی که عنوان می کند با جادو وجادوگری می تواند حال یکی را پریشان کند واقعیت دارد؟
پاسخ: سحر وجادو چنانکه از قرآن کریم بدست می آید اثر دارد (فیتعلمون منهما مایفرقون بین المرء وزوجه) والبته دعاهائی هم برای ابطال جادو و سحر هم هست ولی اکثر کسانی که ادعای سحر و جادو دارند دروغ می گویند و با ترفندهائی مردم را فریب می دهند و گاهی در اثر تلقین شخصی را مریض و بیمار می کنند و او گمان می کند جادو شده است.

۲پرسش: آیا شعبده بازی برای تفریح و سرگرمی ایراد دارد ؟
پاسخ: اگر مستلزم ضرر رساندن به مؤمن و مانند او باشد حرام است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی سیستانی.


حضرت آیت الله فاضل لنکرانی

حضرت آیت الله فاضل لنکرانی

شعبده بازى

سؤال 962 :آيا شعبده بازى و تردستى در صورتى كه انجام دهنده اعلام كند: اين امور حقيقت ندارد، جايز است؟ ديدن آنها چه حكمى دارد؟
جواب: امور مذكوره خالى از اشكال نيست حتى در فرض مزبور، و مؤمنين بايد از آنها اجتناب كنند.

جامع المسائل.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی فاضل لنکرانی.


آيت الله نوری همدانی
آيت الله نوری همدانی

شعبده، سحر وهيپنوتيزم

س 564 – آيا ياد گرفتن و ياد دادن سحر و جادو گرى حرام است يا خير؟

ج: حرام است مگر براى ابطال سحر و جادوگرى.

س 565 – آيا شعبده بازى، احضار ارواح و هيپنوتيزم جايز است؟ اين كارها در چه صورتى حرام است؟ شغل قرار دادن آنها و كسب درآمد از اين طريق چه حكمى دارد؟

ج: جايز نيست و كسب درآمد نيز از اين طريق اشكال دارد.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی نوری همدانی


آيت الله صافی گلپايگانی
آيت الله صافی گلپايگانی

س 986- نظر حضرت عالى در مورد شعبده‏ بازى چيست؟

ج‏- شعبده ‏بازى عبارت است از اين كه شعبده ‏باز غير واقع را بسبب سرعت حركات بصورت واقع نشان مى‏دهد و اين عمل شرعاً حرام است. و اللّه العالم‏

س 987- در مجالس عروسى اشخاصى به عنوان شعبده‏باز و تردست عمل غير واقعى را واقعى نشان مى‏دهند بوسيله حركات سريع دست، ساعتى مردم را به خود مشغول نموده و در مقابل مبالغى دريافت مى‏كنند. آيا وجهى را كه آنها مى‏گيرند مالكند؟

ج‏- عمل اشخاص مذكور و وجهى كه در مقابل اين عمل مى‏گيرند و همچنين پول دادن در مقابل اينگونه اعمال اشكال دارد و احتياط در ترك آنها است.

س 988- اشخاصى كه در اين مجالس مى‏نشينند و اين بازيها را تماشا مى‏كنند نشستن و تماشا كردن آنها جايز است؟

ج‏- اگر به منظور تماشاى شعبده‏باز باشد اشكال دارد و اگر براى شركت در مجلس غرض مشروع عقلائى داشته باشند و اتفاقاً اين عمل را مشاهده كنند اشكال ندارد مگر اين كه صدق مجلس معصيت كند كه در اين صورت هم اشكال دارد و بايد مجلس را ترك كنند.

س 989- گاهى تلويزيون اقدام به پخش اين حركات مى‏نمايد تماشاى آن جايز است يا خير؟

ج‏- چنانچه از مصاديق شعبده‏ باشد حكم مسأله قبل را دارد.

جامع الاحكام، ج‏1، ص: 288

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی.


حضرت آيت الله بهجت
حضرت آيت الله بهجت

شعبده بازى و مسايل پيرامون آن

1870. شعبده بازى از نظر اسلام چيست؟ كسانى كه براى آن ها پول پرداخت مى  كنند، چه حكمى دارد؟ شركت در مجالس، جهت ديدن شعبده بازى چه وجهى دارد؟ و اگر از تلويزيون پخش شود، چه حكمى دارد؟

ج. شعبده بازى و پول دادن براى آن مانند سحر جايز نيست، ولى مجرد ديدن آن، بدون صدق اعانت و كمك به آن، مانعى ندارد.

واقعيت داشتن سحر

1867. آيا جادو و سحر واقعيت دارد و در صورت وجود، آيا حرام است؟

ج. بله، واقعيت دارد و حرام است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از استفتائات آیت الله العظمی بهجت.

حتما بخوانيد

*- ويژه نامه احکام ازدواج 

*- ويژه نامه احكام موسيقي

رقص چه حكمي دارد 

ویژه نامه احکام زن و شوهر

نحوه خواندن صیغه ازدواج دائم (متن+ترجمه)

نحوه خواندن صیغه ازدواج موقت(متن+ترجمه)

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.

2 نظرات
 1. نیما می گوید

  آیا شعبده بازی بدون استفاده از روش های نامناسب مثلاًدزدیدن یا طلسم کردن حرام است

  1. حجت الاسلام مهدی یوسف وند می گوید

   سلام علیکم
   از جهت اخلاقی برای مومنین و مسلمانان چنین کارهایی نهی شده است.
   از جهت فقهی نیز در متن نوشتار به نظر مرجعتان عمل کنید.
   وفقکم الله لکل خیر