وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

حروف ابجد

0

حروف ابجد، اولين صورت از صور هشت گانه حروف جمّل بوده است. نام مجموع صور هشت‏گانه مزبور، حروف الفباى مردم فينيقه بوده و آنها عبارت است:

1 ابجد. 2 هوز. 3 حطى. 4 كلمن. 5 سعفص. 6 قرشت. 7 ثخذ. 8 ضظغ و در حساب جمّل، الف تا طاء بترتيب نماينده يك تا نه، و يا تا صاد، به ترتيب نماينده ده تا نود و قاف تا غين، به تريتب نماينده صد تا هزار مى‏باشد.

ا- ب- ج- د- ه- و- ز- ح- ط- ى

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10

ك- ل- م- ن- س- ع- ف- ص- ق

20- 30- 40- 50- 60- 70- 80- 90- 100

ر- ش- ت- ث- خ- ذ- ض- ظ- غ

200- 300- 400- 500- 600- 700- 800- 900- 1000

بنابراين عدد كلمه اسماعيل 212 30 ل

10 ى

70 ع

1 ا

40 م

60 س

1 ا

بقيه اسم ها را طبق فرمول داده شده كه بسيار راحت است محاسبه كنيد.

عرب حروف الفباى خود را بتوسط آنها ياد مى‏كند. ترتيب حروف (مراد حروف بى‏صداست) در اين فسق همان ترتيب عربى آرامى است. و اين امر با دلايل ديگر مويد آنست كه عرب الفباى خود را از آنان بوساطت نبطيان اقتباس كرده است.

شاید این مطالب را هم بپسندید:

اما دليل اين نامگذارى عرب كه در افسانه‏هاى خرافى ساختن و اشعار متناسب با دعاوى باطله لغوى و تاريخى خويش به جعل كردن معروف مى‏باشند، گاه به هر يك از اين هشت صورت معناى خاص داده است.

(ابجد، يعنى آغاز كرد هوز، يعنى در پيوشت حُطى، واقف شد كلمن، سخن‏گو شد سعفص، از او آموخت قرشت، ترتيب كرد ثخذ، نگاه داشت ضظغ، تمام كرد. و يا بجهت تعصب قومى براى كلمات معموله (ابجد…) كه از طريق روايت بديشان رسيده و براى آنان نامفهوم بوده تأويلات ديگرى قائل شده‏اند بر طبق گفتار بعضى از علماء شش پادشاه مدين حروف هجائى را بترتيب اسامى خود

مرتب كرده‏اند. و بر حسب روايت ديگر، شش كلمه اول نامهاى هفته است و بر حسب روايت ديگر شش كلمه اول از كلمات هشتگانه مزبور اسماء شش ديو بوده است. با وجود اين در بين علماى نحو عرب، كسانى مانند مبرد و سيرافى بوده‏اند كه بروايات مذكور قانع نشده صريحا گفته‏اند كه كلمات هشتگانه ابجدى از مأخذى بيگانه اقتباس شده است.

براى آگاهى بيشتر ر. ك شود:

1 لغت‏نامه دهخدا، على‏اكبر دهخدا، جلد 1، ص 287 و 288

2 برهان قاطع، محمدحسين بن خلف تبريزى، جلد 1، ص 77 و 78

3 دائره المعارف اسلام.

بايد دانست اسرار جهان هستى فراوان است از آن جمله اسرار اعداد مى باشد كه برخى با احاطه علمى و از طريق تهذيب نفس پيگيرى مى كنند و نتيجه هم مى گيرند. اما درباره تأثير اين گونه روش ها به سه نكته بايد توجه داشت:

– احاطه علمى.

– تهذيب نفس و دورى از استفاده ابزارى.

– تأثير اين گونه موارد به نحو مقتضى است و در صورتى كه موانع ديگر نباشد و مصلحت الهى اقتضا كند مؤثر خواهد بود.

در رابطه با علوم غريبه لازم است توجه داشته باشيد علومى كه در رابطه با سحر، طلسم، شعبده، حروف، اعداد و تسخير صحبت مى كند جمعا هفت علم مى باشد كه در كتابى به نام ((اسرار قاسمى)) جمع آورى شده است و يادگرفتن آن از نظر اسلام، آنجا كه براى ارشاد و تبليغ افراد و تميز حق از باطل باشد، اشكال ندارد مثلا اگر كسى ادعاى پيغمبرى نمايد- همان طور كه در گذشته افراد شيادى با فرا گرفتن اين علوم چنين ادعاهايى مى كرده اند- ياد گرفتن اين علوم براى مبارزه با آنها و بيان راه حق اشكال ندارد ولى اگر كسى براى استفاده هاى نامشروع (مثل سحر) بخواهد اين علوم را ياد بگيرد، مخالف دستور اسلام است و جايز نمى باشد.

از باب مثال علم جفر، از علوم غريبه است كه به وسيله آن، به برخى از اطلاعات آينده دست مى‏يابند. پايه‏هاى اين دانش، برنوعى رياضيات پيچيده استوار است. البته پى‏گيرى آن را به شما توصيه نمى‏كنيم ولى مى‏توانيد در منابع زير، اطلاعات در مورد آن تحصيل كنيد:

1 نفايس الفنون، شمس الدين آملى

2 سرمايه سخنوران، ج 1، مقدم

3 گلزار اكبرى، نهاوندى

4 انواع و اشكال شناخت، آل اسحاق

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.