وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

تعداد فرزندان حضرت محمد ص

تعداد فرزندان حضرت محمد ص

در ميان همسران پيامبر (ص) فقط دو نفر از آنان بچه‏ دار شدند و غير از اين دو هيچ كدام صاحب بچه نشدند. اين دو نفر عبارتند از خديجه و ماريه.

از ماريه ابراهيم به دنيا آمد و ابراهيم پس از يك سال و ده ماه و هشت روز مُرد. ولى از حضرت خديجه فرزندان متعددى به دنيا آمدند. شيخ صدوق در كتاب «خصال» آورده است: از حضرت خديجه براى پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله) شش فرزند به دنيا آمد: قاسم، عبدالله، ام كلثوم، رقيه، زينب و فاطمه زهرا (سلام الله عليها) و يك پسر هم از ماريه براى پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله) به دنيا آمد. (بحار الانوار، ج ۲۲ ص ۱۵۱ ح ۳ چاپ بيروت)

در حديث ديگرى از خصال آمده است كه پيامبر اسلام (صلى الله عليه و آله) در جواب انتقاد عايشه از خديجه فرمود: او براى من قاسم، عبدالله، فاطمه، رقيه، ام كلثوم و زينب را به دنيا آورد. (بحار الانوار، ج ۱۶ ص ۳ ح ۶) در كتاب قرب الاسناد هم آمده است كه پيامبر اسلام از حضرت خديجه شش فرزند به نام هاى عبدالله، قاسم، ام كلثوم، رقيه، زينب و فاطمه (س) داشت و يك پسر هم از ماريه داشت. (بحار الانوار، ج ۲۲ ص ۱۵۱ ح ۲) در مناقب هم براى پيامبر هفت فرزند ذكر كرده است كه شش فرزند متعلق به حضرت خديجه (سلام الله عليها) است و يك فرزند هم از ماريه است. (بحار ۲۲ ص ۱۵۲ ح ۴)

بر پايه اين روايات و روايات ديگر، به پيامبر اسلام هفت فرزند نسبت داده شده است: قاسم، عبدالله، ام كلثوم، رقيه، زينب، فاطمه (سلام الله عليها) و ابراهيم. شش نفر از حضرت خديجه و ابراهيم از ماريه. توجه داشته باشيم كه عبدالله را گاهى با لقب طيب و طاهر ياد مى كنند. (بحار ۲۲ ص ۱۶۶ ح ۲۵ به نقل از المنتقى) در مناقب و اعلام الورى هم تصريح كرده است كه طيب و طاهر لقب عبدالله است. (بحار ۲۲ ص ۱۵۲ ح ۴ و ص ۲۰۱ ح ۲۰) در اعلام الورى گفته است: آنانكه مى گويند پيامبر از خديجه چهار پسر داشت قاسم، عبدالله، طيب و طاهر، اشتباه كرده اند. پيامبر از خديجه دو پسر داشت قاسم و عبدالله، و طيب و طاهر لقب عبدالله است. (بحار ۲۲ ص ۲۰۱ ح ۲۰) بر اين اساس اينكه كلينى در كافى، ج ۱، ص ۴۳۹، از ابواب تاريخ، باب تولد پيامبر براى پيامبر اسلام از حضرت خديجه چهار پسر ذكر كرده و دو نفر از آنان را به نام طيب و طاهر نام برده است، صحيح نيست و پيامبر اكرم از حضرت خديجه شش فرزند و از ماريه يك فرزند داشت.

در اينجا بد نيست به اين مطلب هم اشاره كنيم كه از ديدگاه برخى از دانشمندان نمى توان قاطعانه گفت كه آن حضرت هفت فرزند واقعى داشت بلكه برخى از اين فرزندان ممكن است فرزند واقعى آن حضرت نباشد بلكه فرزند خوانده آن حضرت بوده اند و عرب فرزند خوانده را هم فرزند مى نامد. درباره زينب، رقيه و ام كلثوم، اين احتمال داده شده است كه اين دختران، دختر خوانده پيامبر اسلام بوده اند. به عنوان مثال در كتاب الانوار و البدع آمده است كه رقيه و زينب دختران هاله بودند و هاله خواهر خديجه بود و بعضى ها گفته اند رقيه و زينب متعلق به جحش بودند فرزند خوانده پيامبر اسلام بودند. (بحار ۲۲ ص ۱۹۱ ح ۵ به نقل از مناقب) در مورد دختر خوانده بودن زينب، ام كلثوم، و رقيه به كتاب «الصحيح» نوشته سيد جعفر مرتضى عاملى ج ۱ ص ۱۲۱ به بعد مراجعه شود. در اين كتاب درباره دختر خوانده بودن رقيه، ام كلثوم و زينب بحث دارد.

در جواب اين سوال كه «فرزندان پيامبر چه شدند؟» بايد گفت: ابراهيم كه از ماريه قبطيه به دنيا آمد پس از يك سال و ده ماه و هشت روز از دنيا رفت. (بحار ۲۲ ص ۱۵۲ ح ۴ و ص ۱۶۶ ح ۲۵) و بر پايه روايت اعلام الورى پس از يك سال و شش ماه و چند روز مرد. (بحار ۲۲ ص ۲۰۱ ح ۲۰) قاسم پسر ديگر پيامبر اسلام وقتى به دنيا آمد بيش از هفت شب نماند و از دنيا رفت. (بحار ۲۲ ص ۱۵۲ و ص ۱۶۶) و بر پايه روايت ديگر قاسم يك ساله بود كه چشم از جهان فرو بست. (بحار ۲۲ ص ۱۶۶ ح ۲۵). عبدالله پسر سوم پيامبر هم در كودكى از دنيا رفت. (بحار ۲۲ ص ۱۵۲ ح ۴) و به روايتى عبد الله هم مثل قاسم بيش از هفت شب نماند. (بحار ۲۲ ص ۱۶۶ ح ۲۵) زينب را ابوالعاص به همسرى گرفت. (بحار ۲۲ ص ۱۵۱ ح ۱، ح ۳، ح ۴) فاطمه زهرا (سلام الله عليها) به همسرى على (عليه السلام) در آمد. (بحار ۲۲ ص ۱۵۱ ح ۲، ح ۳، ح ۲۵) ام كلثوم را پسر ابولهب به همسرى گرفت. (بحار ۲۲ ص ۱۵۲ ح ۴) پسر ابولهب، ام كلثوم را طلاق داد و پس از آن عثمان بن عفان او را به همسرى گرفت. (بحار ۲۲ ص ۱۶۶ ح ۲۵) رقيه را پسر ديگر ابولهب گرفت. (بحار ۲۲ ص ۱۵۲ ح ۴) و پسر ابولهب رقيه را طلاق داد و عثمان بن عفان او را به همسرى خود در آورد. (بحار ۲۲ ص ۱۶۶ ح ۲۵) (اصول كافى، ج ۱، عربى، ص ۴۳۹، مولد النبى (ص)/ منتهى‏الآمال، ج ۱، ص ۲۰۸، چاپ هجرت/ الصحيح من سيره‏النبى، ج ۱، ص ۱۲۳/ فروغ ابديت، ج ۱، ص ۱۶۷، چاپ اول، ۱۳۵۱ شمسى).

در جواب «چرا فاطمه زهرا (سلام الله عليها) تنها ماند؟» بايد گفت: پسران پيامبر (صلى الله عليه و آله) همگى در كودكى از دنيا رفتند و براى فاطمه زهرا (سلام الله عليها) برادرى نماند. دختران پيامبر، اسلام را درك كردند و مسلمان شدند ولى آنها هم از دنيا رفتند. (بحار ۲۲ ص ۱۶۶ ح ۲۵) وقتى كه پيامبر اسلام از دنيا رفتند، فرزندى جز فاطمه زهرا نداشتند و نسل پيامبر با فاطمه زهرا (سلام الله عليها) ادامه يافت. گو اينكه بر اساس برخى روايات زينب، ام كلثوم و رقيه نيز دختران هاله، خواهر حضرت خديجه بودند و دختر خوانده پيامبر مى باشند.

پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.