وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اگر خونريزي اندكي از سه روز كمتر باشد

اگر خونريزي اندكي از سه روز كمتر باشد

 

خون كمتر از سه روز

پرسش 16 . اگر خون اندكى از سه روز كمتر باشد، تكليف چيست؟

همه مراجع: خون حيض محسوب نمى شود، هر چند به اندازه يك ساعت باشد.

تبصره . اگر مقدار آن بسيار كم باشد (5 تا 10 دقيقه) فتواى مراجع تقليد در اين زمينه متفاوت است.

پرسش 17 . اگر يك يا دو روز خون ببينيم و پاك شويم و دوباره خون مشاهده كنيم، تكليفمان چيست؟

همه مراجع (به جز صافى): خون اول حيض نيست؛ هر چند در ايام عادتش باشد؛ ولى خون دوم اگر سه روز يا بيشتر و با نشانه هاى حيض و يا در عادت باشد، حيض محسوب مى شود؛ مانند آنكه از سه روز بيشتر و از ده روز كمتر باشد.[2]

آيه اللّه  صافى: اگر بعد از پاك شدن سه روز خون ببيند، چنانچه مجموع خون اول و دوم و پاكى در بين، از ده روز بيشتر نباشد، خون دوم  حيض محسوب مى شود و در خون اول احتياط آن است كه بين كارهاى مستحاضه و ترك آنچه بر حائض حرام است، جمع كند و در پاكى وسط كارهايى را كه بر حائض حرام است، ترك كند و عبادت هاى خود را به جا آورد.[3]

[1]. العروة الوثقى، ج 1، فصل فى الحيض م 6 ؛ توضيح المسائل مراجع، م 440 و وحيد، توضيح المسائل، م 446.

[2]. توضيح المسائل مراجع، م 449؛ وحيد، توضيح المسائل، م 455.

[3]. توضيح المسائل مراجع، م 449.(احكام بانوان، پرسمان).


مطابق نظر آيت الله سيستاني
مطابق نظر آيت الله سيستاني

مسأله ۴۳۸ ـ مدّت حیض کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نمی‏شود، و اگر مختصری هم از سه روز کمتر باشد، حیض نیست.

مسأله ۴۳۹ ـ باید سه روز اوّل حیض پشت سر هم باشد، پس اگر مثلاً دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند، حیض نیست.

مسأله ۴۴۰ ـ ابتدای حیض لازم است خون بیرون بیاید، ولی لازم نیست در تمام سه روز خون بیرون بیاید، بلکه اگر در باطن فرج خون باشد کافی است، و چنانچه در بین سه روز مختصری پاک شود به نحوی که در بین زن‌ها تماماً یا بعضاً متعارف است، باز هم حیض است.

منبع: سایت هدانا برگرفته از رساله توضيح المسائل آيت الله سيستاني .


 

طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي

مسأله 74: مدّت حیض کمتر از سه روز نمى شود، حتّى اگر مختصرى کمتر باشد حیض نیست.

منبع: سایت هدانا برگرفته از رساله توضيح المسائل آيت الله مكارم شيرازي .

حتما بخوانيد

* ویژه نامه احکام بانوان 

نشانه‌ و علامت خون حیض

صفات حيض و نشانه هاي آن

خون حيض چيست

پريود شدن در بعد از ظهر و محاسبه سه روز

نظرات بسته شده است.