وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

اهميت وحى در هدايت انسان

0

اهميت وحى در هدايت انسان

پرسش 2 . جايگاه و اهميت وحى در هدايت انسان چيست؟

در تاريخ اديان توحيدى، پس از نام مقدس خداوند، هيچ كلمه اى به اهميت و شگرفى «وحى» نيست؛ چرا كه اگر وحى نبود:

1. خداوند، با غنا و استغناى كامل ذات و ذاتى اش از كل آفرينش، در پرده «غيب الغيوب» باقى مى ماند و در آن صورت، كار انسان، زار و عرصه بر او تنگ مى شد و كل بشريت با يك دست اسلحه شكسته بسته (يعنى، عقل عدد انديش) تنها مى ماند.[3]

2. ميان غيب و شهود، طبيعت و ماوراى طبيعت، فاصله اى پر نكردنى مى افتاد.

3. اگر خداوند خود را از طريق وحى بر انسان آشكار نمى كرد، آدمى ناچار بود كه درباره وجود خداوند، فقط حدس بزند و يا مردم حداقل به دو گروه تقسيم مى شدند: عده اى حدس مى زدند كه خدا و مبدأيى هست؛ هم جهان،  غيبى و هم غيب، جهانى دارد. برخى نيز حدس مى زدند كه هر چه هست در همين دنيا است؛ نه پيش از آفرينش خداوندى در كار بوده است و نه پس از پايان طبيعى جهان. سپس از حدس هم فراتر مى رفتند؛ چنان كه در تاريخ فكر و فلسفه رفتند و – العياذ بالله – استدلال به عدم مبدأ كردند.[4]

4. اگر وحى نبود، آدمى در پرتو وجود و جاودانگى روح، براى شناخت حقايق جهان پس از مرگ، هيچ منبع اطلاعاتى نداشت و نمى توانست هيچ گونه پيش بينى خاصى در باب نيازهاى ضرورى اين سفر طولانى و بى بازگشت، ارائه كند.

[3]. محمدحسين طباطبايى، قرآن در اسلام، دفتر انتشارات اسلامى، قم: چاپ هفتم، 1374 ص 91 و 92.
[4]. بهاءالدين خرمشاهى، قرآن شناخت، طرح نو، تهران: چاپ سوّم، 1375 ش، ص 45 و46.

  •  منبع: هدانا برگرفته از پرسمان، راهنماشناسى، مؤلف محمدرضا كاشفى.

حتما بخوانيد

ویژه نامه اعتقادات و پاسخ به شبهات

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

آدرس ایمیل شما به صورت عمومی نشان داده نخواهد شد.