انسان دین ادب است و بر این اساس به پیروان خود دستور می‌دهد هرگاه با یکدیگر روبرو شدید شرط ادب را رعایت و برای یکدیگر آرزوی سلامت و امنیت کنید. پس هرگاه با دیگری مواجه شدید (با صیغه‌ی جمع شما) به او سلام دهید. یعنی به وی بگویید: سلامٌ علیکم یعنی سلامتی و رحمت خداوند بر شما باد (۷۱).
در نتیجه، سلام داد تنها رفتاری نیک نیست، بلکه فرهنگ است. می‌توان گفت «فرهنگ سلام» حاوی پیام امنیت، دوستی، مهرورزی، تواضع، همکاری و ادب است. لذا مسلمانان باید در توسعه‌ی این فرهنگ کوشا باشند و آن را جدّی بگیرند. مناسب نیست هرگاه مسلمانی با دیگری روبرو شد به او بگوید: خسته نباشید، وقت بخیر، صبح بخیر یا چه خبر؟ بهتر است قبل از شروع هر سخنی، آغازگر سلام باشد.
پی‌نوشت‌ها:

۱. قمی، تفسیرالقمی، ج ۲، ص ۳۵۵؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۳، ص ۶.
۲. مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۳، ص ۱۲.
۳. راغب، المفردات، ص ۲۳۹-۲۴۱؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج ۶، ص ۸۴؛ قرشی، قاموس قرآن، ج ۳، ص ۲۹۶؛ فراهیدی، العین، ج ۷، ص ۲۶۵؛ ابن منظور، لسان العرب، ج ۱۲، ص ۲۸۹.
۴. راغب، المفردات، ص ۱۴۰-۱۳۸؛ مصطفوی، التحقیق، ج ۲، ص ۳۴۰-۳۳۵؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج ۱، ص ۱۱۴.
۵. حدید/ ۱۷.
۶. فصلت/ ۳۹.
۷. انعام/ ۱۲۲.
۸. آل عمران/ ۱۶۹.
۹. انفال/ ۲۴.
۱۰. بقره/ ۲۵۵.
۱۱. بقره/ ۸۶ و رعد/ ۲۶.
۱۲. نور/ ۶۱.
۱۳. انفال/ ۴۳.
۱۴. بقره/ ۲۳۳.
۱۵. نور/ ۲۷ و ۶۱.
۱۶. احزاب/ ۵۶.
۱۷. انعام/ ۵۴.
۱۸. اعراف/ ۴۶.
۱۹. یونس/ ۱۰؛ ابراهیم/ ۲۳؛ احزاب/ ۴۴.
۲۰. یونس/ ۲۵.
۲۱. هود/ ۴۸.
۲۲. هود/ ۶۹؛ ذاریات/ ۲۵؛ حجر/ ۵۲.
۲۳. رعد/ ۲۴.
۲۴. حجر/ ۴۶.
۲۵. نحل/ ۳۲.
۲۶. مریم/ ۱۵ و ۳۳.
۲۷. مریم/ ۴۷.
۲۸. طه/ ۴۷.
۲۹. قصص/ ۵۵.
۳۰. ص/ ۵۸.
۳۱. صافات/ ۷۹.
۳۲. صافات/ ۱۰۹، ۱۲۰ و ۱۳۰.
۳۳. زمر/ ۷۳.
۳۴. زخرف/ ۸۹.
۳۵. واقعه/ ۹۱.
۳۶. حشر/ ۲۳.
۳۷. قدر/ ۵.
۳۸. انبیاء/ ۶۹.
۳۹. فرقان/ ۶۹.
۴۰. شعراء/ ۸۹.
۴۱. نساء/ ۸۶.
۴۲. مائده/ ۱۶.
۴۳. حجر/ ۵۲.
۴۴. هود/ ۶۹؛ ذاریات/ ۲۵.
۴۵. نساء/ ۸۶.
۴۶. فرقان/ ۶۳.
۴۷. حشر/ ۲۳.
۴۸. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۵۴.
۴۹. صدوق، عیون اخبارالرضا (علیه‌السلام)، ج ۲، ص ۶۸؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۶، ص ۲۹۵.
۵۰. زخرف/ ۵۳؛ حدید/ ۲۰.
۵۱. صدوق، الامالی، ص ۴۴۲؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۶۹، ص ۳۸؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۶۴.
۵۲.کلینی، الکافی، ج ۴، ص ۴۶۴.
۵۳. بحرانی، حلیة‌الابرار، ج ۱، ص ۲۱۴.
۵۴. صدوق، عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام)، ج ۲، ص ۸۱؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۱۶، ص ۱۰۲۱۵.
۵۵. بقره/ ۱۴۸.
۵۶. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۶۴۴؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۳، ص ۱۲.
۵۷. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۲۸۸؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۴۹، ص ۱۰۶.
۵۸. کلینی، الکافی، ج ۲، ص ۶۴۴؛ صدوق، الخصال، ج ۱، ص ۱۹؛ مجلسی، بحارالانوار، ج ۷۳، ص ۳.
۵۹. اسراء/ ۷.
۶۰. نوری، مستدرک الوسائل، ج ۸، ص ۳۷۱.
۶۱. نساء/ ۸۶.
۶۲. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۶۵.
۶۳. مجلسی، بحارالانوار، ج ۲۲، ص ۱۰۷.
۶۴. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱۲، ص ۶۹.
۶۵. کلینی، الکافی، ج ۴، ص ۴۶۲.
۶۶. نساء/ ۸۶.
۶۷. فتح/ ۲۹.
۶۸. هود/ ۱۱۸ و ۱۱۹.
۶۹. پاینده، نهج‌الفصاحه، ص ۲۲۷.
۷۰. همان.
۷۱. حرّ عاملی، وسائل الشیعه،

راسخون