انسان دین ادب است و بر این اساس به پیروان خود دستور می‌دهد هرگاه با یکدیگر روبرو شدید شرط ادب را رعایت و برای یکدیگر آرزوی سلامت و امنیت کنید. پس هرگاه با دیگری مواجه شدید (با صیغه‌ی جمع شما) به او سلام دهید. یعنی به وی بگویید: سلامٌ علیکم یعنی سلامتی و رحمت خداوند بر شما باد (71).
در نتیجه، سلام داد تنها رفتاری نیک نیست، بلکه فرهنگ است. می‌توان گفت «فرهنگ سلام» حاوی پیام امنیت، دوستی، مهرورزی، تواضع، همکاری و ادب است. لذا مسلمانان باید در توسعه‌ی این فرهنگ کوشا باشند و آن را جدّی بگیرند. مناسب نیست هرگاه مسلمانی با دیگری روبرو شد به او بگوید: خسته نباشید، وقت بخیر، صبح بخیر یا چه خبر؟ بهتر است قبل از شروع هر سخنی، آغازگر سلام باشد.
پی‌نوشت‌ها:

1. قمی، تفسیرالقمی، ج 2، ص 355؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 6.
2. مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 12.
3. راغب، المفردات، ص 239-241؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج 6، ص 84؛ قرشی، قاموس قرآن، ج 3، ص 296؛ فراهیدی، العین، ج 7، ص 265؛ ابن منظور، لسان العرب، ج 12، ص 289.
4. راغب، المفردات، ص 140-138؛ مصطفوی، التحقیق، ج 2، ص 340-335؛ طریحی، مجمع‌البحرین، ج 1، ص 114.
5. حدید/ 17.
6. فصلت/ 39.
7. انعام/ 122.
8. آل عمران/ 169.
9. انفال/ 24.
10. بقره/ 255.
11. بقره/ 86 و رعد/ 26.
12. نور/ 61.
13. انفال/ 43.
14. بقره/ 233.
15. نور/ 27 و 61.
16. احزاب/ 56.
17. انعام/ 54.
18. اعراف/ 46.
19. یونس/ 10؛ ابراهیم/ 23؛ احزاب/ 44.
20. یونس/ 25.
21. هود/ 48.
22. هود/ 69؛ ذاریات/ 25؛ حجر/ 52.
23. رعد/ 24.
24. حجر/ 46.
25. نحل/ 32.
26. مریم/ 15 و 33.
27. مریم/ 47.
28. طه/ 47.
29. قصص/ 55.
30. ص/ 58.
31. صافات/ 79.
32. صافات/ 109، 120 و 130.
33. زمر/ 73.
34. زخرف/ 89.
35. واقعه/ 91.
36. حشر/ 23.
37. قدر/ 5.
38. انبیاء/ 69.
39. فرقان/ 69.
40. شعراء/ 89.
41. نساء/ 86.
42. مائده/ 16.
43. حجر/ 52.
44. هود/ 69؛ ذاریات/ 25.
45. نساء/ 86.
46. فرقان/ 63.
47. حشر/ 23.
48. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 5، ص 54.
49. صدوق، عیون اخبارالرضا (علیه‌السلام)، ج 2، ص 68؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 16، ص 295.
50. زخرف/ 53؛ حدید/ 20.
51. صدوق، الامالی، ص 442؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 69، ص 38؛ حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 64.
52.کلینی، الکافی، ج 4، ص 464.
53. بحرانی، حلیة‌الابرار، ج 1، ص 214.
54. صدوق، عیون اخبار الرضا (علیه‌السلام)، ج 2، ص 81؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 16، ص 10215.
55. بقره/ 148.
56. کلینی، الکافی، ج 2، ص 644؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 12.
57. کلینی، الکافی، ج 2، ص 288؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 49، ص 106.
58. کلینی، الکافی، ج 2، ص 644؛ صدوق، الخصال، ج 1، ص 19؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 73، ص 3.
59. اسراء/ 7.
60. نوری، مستدرک الوسائل، ج 8، ص 371.
61. نساء/ 86.
62. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 65.
63. مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 107.
64. حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 69.
65. کلینی، الکافی، ج 4، ص 462.
66. نساء/ 86.
67. فتح/ 29.
68. هود/ 118 و 119.
69. پاینده، نهج‌الفصاحه، ص 227.
70. همان.
71. حرّ عاملی، وسائل الشیعه،

راسخون