وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

احادیث چهارده معصوم درباره نماز

چرایی نماز خواندن ، آداب، شرایط ، موانع قبولی نماز ، فضیلت نماز جماعت و جایگاه نماز … را در ادامه مطالعه بفرمایید :

0

احادیث چهارده معصوم درباره نماز

 

معراج مؤمن

پیامبر (ص): الصلوه، معراج المؤمن

نماز، معراج مؤمن است.

(کشف الاسرار، ج ۲، ص .۶۷۶ سرالصلوه، ص ۷، اعتقادات مجلسی، ص ۲۹)

 

نماز نور مؤمن

پیامبر (ص): الصلوه نور المؤمن

نماز نور مؤمن است.

(شهاب الاخبار، ص .۵۰ نهج الفصاحه، ص ۳۹۶)

 

نشانه ایمان

پیامبر (ص): علم الایمان الصلوه

علامت و نشانه ایمان نمازاست.

(شهاب الاخبار، ص ۵۹)

 

نماز ستون دین

پیامبر (ص): الصلوه عماد دینکم

نماز، پایه و ستون دین شماست.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۷۰)

 

تقرب به وسیله نماز

امام کاظم (ع): افضل ما یتقرب به العبد الی الله بعد المعرفه به، الصلوه

بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب

پیدا می کند، نماز است.

(تحت العقول، ص ۴۵۵)

 

پرچم اسلام

پیامبر (ص): علم الاسلام الصلاه

نماز، پرچم اسلام است.

(کنز العمال، ج ۷، ص ,۲۷۹ حدیث ۱۸۸۷)

 

نماز وسیله تقرب مؤمن

پیامبر (ص): ان الصلوه قربان المؤمن

همانانماز خواندن وسیله نزدیکی مؤمن به خداست.

(کنز العمال، حدیث ۱۸۹۰۷)

 

نماز و پایه های دین

امام باقر (ع): بنی الاسلام علی خمس: الصلوه و الزکوه و الصوم و الحج و الولایه

اسلام بر روی پنج پایه بنا شده است: نماز، روزه، زکات، حج، ولایت.

(کافی، ج ۲، ص ۱۷)

 

اهل بیت (ع) و اقامه نماز

امام حسین (ع): “الذین ان مکنا هم فی الارض اقاموا الصلاه ” قال: هذه فینا اهل البیت

(در تفسیر آیه) “کسانی که اگر ما به آنها در زمین قدرت و حکومت دهیم،

نماز را به پا می دارند” فرمود: این در مورد ماخاندان اهل بیت است.

(بحار الانوار، ج ,۲۴ ص ۱۶۶)

 

نماز آخرین توصیه انبیاء

امام صادق (ع): احب الاعمال الی الله – عز وجل – الصلوه و هی اخر وصایا الأنبیاء

نماز، بهترین کارها نزد خداوند و آخرین وصیتهای پیامبران الهی است.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۹۷)

 

جایگاه نماز

پیامبر (ص): موضع الصلوه من الدین کموضع الرأس من الجسد

جایگاه نماز در دین، مانند جایگاه سر در بدن است.

(کنز العمال، ج ۷، حدیث ۱۸۹۷۲)

 

سیمای دین

امام علی (ع): لکل شی ء وجه و وجه دینکم الصلاه

هر چیز دارای سیماست، سیمای دین شما نماز است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۲۷)

 

وصیت امیرالمؤمنین (ع)

امام علی (ع): الله، الله فی الصلوه، فانها عموددینکم

خدا را، خدا را درباره نماز، چرا که ستون دین شماست.

(نهج البلاغه، نامه ها، ص ۴۷)

 

کلید بهشت

پیامبر (ص): الصلوه مفتاج الجنه

نماز کلید بهشت است.

(نهج الفصاحه، حدیث ۱۵۸۸)

 

تداوم نماز و انتظار

پیامبر (ص): لا یزال العبد فی صلوه ما انتظر الصلوه

بنده مادام که منتظر نماز است در حال نماز است.

(نهج الفصاحه، ص ,۵۲۷ حدیث ۲۵۳۸)

 

روشنایی چشم پیامبر (ص)

پیامبر (ص): قره عینی فی الصلاه

روشنی چشم من در نماز است.

(نهج الفصاحه، ص ,۲۸۳ حدیث .۱۳۴۳ بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۱۹۳)

 

نماز و خدمت

امام صادق (ع): ان طاعه الله خدمته فی الارض فلیس شی ء من خدمته یعدل الصلاه

پیروی و اطاعت از پروردگار خدمت کردن به او در زمین است وهیچ چیز در خدمت به پروردگار معادل نماز نیست.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۱۸)

 

حقیقت نماز

پیامبر (ص): مثل الصلاه مثل عمود الفسطاط، اذا ثبت العمودثبتت الاطناب و الاوتاد و الغشاء، و اذا انکسر العمود لم ینفع وتد و لا طنب و لاغشاء

مثل نماز مانند مثل ستون خیمه است، هرگاه ستون ثابت باشد طنابها و میخهاو پرده ها ثابت و سودمند خواهند بود و هرگاه ستون بکشند و در هم فرو ریزد، نه میخ نافع است و نه ریسمان سودی دارد و نه پرده ای اثری خواهد داشت.

(من لایحضره الفقیه، ج ۱، شماره ۶۳۹)

 

بهترین اعمال در قیامت

امام صادق (ع): ان افضل الاعمال عند الله یوم القیامه، الصلوه

همانا بهترین عمل در روز قیامت نزد خداوند، نماز است.

(مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۷)

 

نماز، روش پیامبران

پیامبر (ص): الصلاه من شرایع الدین، و فیها مرضاه الرب – عز و جل – فهی منهاج الانبیاء

نماز از سنتهای دین، و مایه خشنودی پروردگار و راه و روش پیامبران است.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص .۲۲ بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۱)

 

نماز، سفره الهی

پیامبر (ص): الا ان الصلاه مأدبه الله فی الارض قد هنأهالاهل رحمته فی کل یوم خمس مرات

آگاه باشید نماز سفره گسترده خدا در زمین است که خداوند آن را روزی پنج بار برای اهل رحمتش (افراد شایسته رحمت) گوارا نموده است.

(مستدرک الوسایل، ج ۱، ص ۱۷۰)

 

ماهیت نماز

پیامبر (ص):… لان الصلاه تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر وتمجید و تقدیس و قول و دعوه

چون نماز، تسبیح، تهلیل، تکبر، تمجید، تقدیس، قول، و دعوت به حق است.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص .۲۲ بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۲)

 

نماز، رأس اسلام

پیامبر (ص): الصلاه رأس الاسلام

نماز (به منزله) رأس اسلام است.

(بحار الانوار، ج ,۱۷ ص .۱۲۷ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۶۷)

 

آخرین سفارش رسول خدا (ص)

امام صادق (ع): علیک بالصلاه! فان اخر مااوصی به رسول الله و حث علیه الصلاه

بر تو باد به نماز! زیرا آخرین چیزی که رسول خدا (ص) به آن سفارش نمود (و انسان) را بر انجام آن تاکید نمود، نماز بود.

(بحار الانور، ج ,۸۴ ص ۲۳۶)

 

فریاد ابلیس از نمازگزار

امام علی (ع): ان العبد اذا سجد نادی ابلیس: یا ویله اطاع و عصیت و سجد و ابیت

وقتی که بنده ای سجده کرد، ابلیس فریادمی زند وای بر من! او اطاعت کرد، ولی من معصیت کردم، او سجده کرد و من از این عمل سرباز زدم.

(بحار الانور، ج ,۸۲ ص ۲۳۳)

 

نماز، بهترین عبادت

امام رضا (ع): ان الصلواه افضل العباده لله

همانا، نماز، بهترین عبادت برای خداست.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص ۵۰)

 

نماز، نیکوترین صورت خلق

امام رضا (ع): ان الصلوه احسن صوره خلقها الله

به درستی نماز نیکوترین صورتی است که خدا آن را خلق کرد.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص ۵۰)

 

سفارش اکید برای نماز

امام علی (ع): فیما اوصی به امیرالمؤمنین – علیه السلام – عند وفاته: الصلوه، الصلوه، الصلوه

در آن چیزی که امیرالمومنین (ع) هنگام وفات وصیت کرد، این بود: نماز، نماز، نماز.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۷۳)

 

ارزش نماز

امام صادق (ع): اذا قام المصلی الی الصلاه، نزلت علیه الرحمه من اعنان السماء الی اعنان الارض و حفت به الملائکه و ناداه ملک لو یعلم هذاالمصلی ما فی الصلاه ما انفتل

هنگامی که انسان به نماز ایستاد، رحمت خدا ازآسمان بر او نازل می شود و ملائکه اطرافش را احاطه می کنند و فرشته ای می گوید: اگراین نمازگزار ارزش نماز را می دانست هیچ گاه از نماز منصرف نمی شد.

(اصول کافی، ج ۳، ص ۲۶۵)

 

علامت عامل دین

امام صادق (ع): قال لقمان لابنه: لکل شی ء علامه یعرف بهاو یشهد علیها و ان للدین ثلاث علامات: العلم و الایمان و العمل به، (الی ان قال) وللعامل ثلاث علامات الصلوه و الصیام و الزکوه

حضرت لقمان به فرزندانش فرمود: برای هر چیزی علامتی است که به وسیله آن علامت شناخته می شود و به او شهادت داده می شود، به درستی که برای دین سه علامت است: ۱- علم، ۲- ایمان، ۳ – عمل به ایمان تا آنجا که فرمود: برای عامل به دین سه علامت است: ۱- نماز، ۲- روزه، ۳- زکات.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۸۳)

 

باقیات صالحات

امام صادق (ع): سئلت ابا عبدالله – علیه السلام – عن الباقیات الصالحات، فقال: هی الصلواه فحافظوا علیها

(ادریس قمی می گوید:) ازامام صادق (ع) در مورد کارهای نیک ماندگار سؤال کردم، امام فرمود: آن نماز است، پس محافظت بر نماز کنید.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۷۲)

 

برتری نماز

امام صادق (ع): اما انه لیس شی ء افضل من الحج الا الصلاه

به درستی که هیچ عملی بالاتر از حج نیست، مگر نماز.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۶)

 

نماز، عطیه الهی

امام رضا (ع): (الصلوه) صله الله للعبد بالرحمه

نمازعطیه و احسانی است از طرف خداوند برای بنده، که از راه رحمت و عنایت بخشنده است.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۴۶)

 

نماز، نشانه دین

امام علی (ع): واقام الصلاه فاتها المله

بر پا داشتن نماز، نشانه اصلی دین است.

(نهج البلاغه، خطبه ۱۱۰)

 

اولین سؤال از انسان

پیامبر (ص): اول ما یسالون عنه الصلوات الخمس

اولین چیزی که از انسانها سؤال می شود، نمازهای پنج گانه است.

(کنز العال، ج ۷، حدیث ۱۸۸۵۹)

 

نور نماز

پیامبر (ص): الصلاه نور

نماز، روشنی است.

(میزان الحکمه، ج ,۱۰ ص ۲۳۴)

 

زیادی خواب، سبب قلت نماز

حضرت عیسی (ع): یا بنی اسرائیل لا تکثرواالاکل فانه من اکثر الاکل اکثر النوم و من اکثر النوم اقل الصلاه و من اقل الصلاه کتب من الغافلین

ای بنی اسرائیل در خوردن زیاده روی نکنید، همانا محصول زیادخوردن بسیار خوابیدن است و هر کس بسیار بخوابد، نماز و عبادتش کم خواهد بود وآنگاه در زمره غافلان به شمار خواهد آمد.

(تنبیه الخواطر و نزهه النواظر، ص ۳۸)

 

تاثیر زیاد سجده کردن

پیامبر (ص): ادع الله ان یدخلنی الجنه، فقال: اعنی بکثره السجود

مردی به حضور پیامبر اسلام (ص) آمد و عرض کرد: دعا کن خدامرا به

بهشت داخل کند، فرمود: مرا با زیادی سجده کردن همراهی کن.

(وسائل الشیعه، ج ,۳۰ ص ۳۰)

 

دور کعت نماز و بخشش گناهان

امام صادق (ع): من صلی رکعتین یعلم مایقول فیهما انصرف و لیس بینه و بین الله – عز وجل – ذنب الا غفره له

هر کس دو رکعت نماز بخواند و بداند چه می گوید، از نماز فارغ می شود، در حالی که میان اوو میان خدای عز و جل گناهی نیست، مگر اینکه خداوند برای او می بخشاید.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۴۰ اصول وافی، ج ۲، ص ۱۰۰)

 

وسیله سنجش

پیامبر (ص): الصلواه میزان

نماز وسیله سنجش است.

(پرتوی از اسرار نماز، ص ۸۰)

 

نماز در سفر

امام علی (ع): لایخرج فی سفر یخاف فیه علی دینه و صلاته

درسفری که می ترسید بر دینتان و نمازتان خارج نشوید.

(بحار الانوار، ج ,۱۰ ص .۱۰۸ میزان الحکمه، ج ۴، ص ۴۷۵)

 

چهار نیاز شیعه

امام کاظم (ع): لاتستغنی شیعتتا عن اربع: خمره یصلی علیها، و خاتم یتختم به و سواک یستاک به و سبحه من طین قبر ابی عبدالله -علیه السلام –

پیروان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند :۱- سجاده ای که بر روی آن نماز خوانده شود .۲- انگشتری که در انگشت باشد .۳ – مسواکی که با آن دندانها را مسواک کنند .۴- و تسبیحی از خاک مرقد امام حسین (ع).

(تهذیب الاحکام، ج ۶، ص ۷۵)

 

امتحان شیعه از طریق نماز

امام صادق (ع): امتحنوا شیعتنا عند ثلاث: عندمواقیت الصلاه کیف محافظتهم علیها، و عند سرارهم کیف حفظهم لها عند عدونا والی اموالهم کیف مواساتهم لاخوانهم فیها

شیعیان ما و پیروان ما را به سه مساله امتحان کنید :۱- اهمیت به اوقات نماز، که آیا اول وقت نماز را برپا می دارند یا خیر ؟۲ – حفظ اسرار، یعنی در حفظ اسرار و مسائل محرمانه کوشا هستند یا خیر ؟۳ – و از حیث توانمندیهای مالی، یعنی آیا در مال خودبرای برادران دینی سهمی قائلند و دست آنها را می گیرند یا خیر؟

(خصال صدوق، ج ۱، ص ۱۰۳)

 

جایگاه والای نماز

امام علی (ع): ا اهمنی ذب امهلت بعده حتی اصلی رکعتین، و اسال الله العافیه

از آن گناه پروایی ندارم که پس از آن فرصت یابم دو رکعت نماز گزارم و ازخدا عافیت و سلامتی بطلبم.

(نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص ۱۲۳۰)

 

نماز نگهبان الهی

امام صادق (ع): ان الصلوه حجزه الله فی الارض

همانانماز نگهبان الهی در زمین است.

(بحار الانور، ج ,۷۸ ص ۱۹۹)

 

محبوبترین اعمال

پیامبر (ص): ان احب الاعمال الی الله – عزوجل – الصلاه و البر و الجهاد

همانا، محبوبترین اعمال در نزد خداوند: نماز، نیکی کردن و جهاددر راه خداست.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۷)

 

نماز مستحبی در خفا

پیامبر (ص): صلاه الرجل تطوعا حیث لایراه الناس تعدل صلاته علی اعین الناس خمسا و عشرین

نماز مرد که داوطلبانه و مستحبی درجایی که مردم او را نبینند به جا آورد، برابر بیست و پنج نماز است که در برابرچشم مردم انجام دهد.

(نهج الفصاحه، م ,۱۸۴۸ ص ۳۹۱)

 

عامل علو درجه

پیامبر (ص): بالصلاه یبلغ العبد الی الدرجه العلیاء لان الصلاه تسبیح و تهلیل و تحمید و تکبیر و تمجید و تقدیس و قول و دعوه

به وسیله نماز بنده به درجه عالی و مقام والا می رسد، زیرا نماز تسبیح و تهلیل و تحمید وتکبیر و تمجید و تقدیس الهی است، نماز قول حق و دعوت به سوی حق می باشد.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۳۲ جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص ۲۲)

 

خواب با علم

پیامبر (ص): نوم علی علم خیر من صلاه علی جهل

خواب باعلم بهتر از نماز با جهل است.

(نهج الفصاحه، م ,۳۱۴۰ ص ۶۳۳)

 

اجر نماز، پس از مرگ

پیامبر (ص): الصلاه انس فی قبره و فراش تحت جنبه و جواب لمنکر و نکیر

نماز مونس (نمازگزار) در قبر، فراش نیکو در زیرش، و پاسخ نمازگزار برای نکیر و منکر می باشد.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۲)

 

زاد و توشه مؤمن

پیامبر (ص): الصلاه زاد للمؤمن من الدنیا الی الاخره

نماز زاد و توشه مؤمن در دنیا برای آخرت می باشد.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۲)

 

عوامل رستگاری

امام صادق (ع): المنجیات: اطعام الطعام و افشاء السلام والصلاه باللیل و الناس نیام

عوامل رستگاری: اطعام کردن، آشکارا سلام کردن، نمازشب خواندن در

حالی که مردم آرمیده اند.

(محاسن البرقی، ص ۳۸۷)

 

موجب اجابت دعا

پیامبر (ص): الصلاه اجابه للدعاء و قبول للاعمال

نمازموجب اجابت دعا و قبولی اعمال است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۱)

 

سلاح مؤمن

پیامبر (ص): الصلاه سلاح علی الکافر

نماز سلاح مؤمن علیه کافراست.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۵۶ و ۲۳۱)

 

نماز وسیله تقرب به خدا

امام علی (ع): الصلوه قربان کل تقی

نمازخواندن وسیله نزدیکی به خدا است برای هر شخص پرهیزکار.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ,۳۶۷ بحار الانوار، ج ,۱۰ ص .۹۹ من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص ,۵۶ ح ۱۶)

 

نماز، شست و شو در چشمه زلال

پیامبر (ص): مثل الصوات الخمس کمثل نهرجار عذب علی باب احدکم یغتسل فیه کل یوم خمس مرات فما یبقی ذالک من الدنس

نمازهای پنج گانه به نهر جاری گوارایی می مانند که بر در خانه هایتان روان است وهر روز پنج بار خود را در زلال آن شست و شو می دهید، دیگر هیچ پلیدی باقی نمی ماند.

(کنز العمال، ج ۷، ص ,۲۹۱ حدیث ۱۸۹۳۱)

 

نگاه شیطان بر نمازگزار

امام علی (ع): اذا قام الرجل الی الصلاه اقبل الیه ابلیس ینظر الیه حسدا لما یری من رحمه الله التی تغشاء

هنگامی که کسی به نماز برمی خیزد، شیطان می آید و به نظر حسادت به او نگاه می کند، زیرا می بیند که رحمت خدا او را فرا گرفته است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۰۷)

 

برکات نماز

امام علی (ع): ان الانسان اذا کان فی الصلاه، فان جسده وثیابه و کل شی ء حوله یسبح

هنگامی که انسان در حال نماز است، اندام و جامه اوو هر چه پیرامون اوست، خدا را تسبیح می گویند.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص .۳۷۷ بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۱۳ علل الشرایع، ج ۱، ص ۲۳۷)

 

سیاه شدن چهره شیطان

پیامبر (ص): الصلوه تسود وجه الشیطان

نماز چهره شیطان را سیاه می کند.

(نهج الفصاحه، ص ۳۹۶)

 

نماز، دژ محکم در مقابل شیطان

امام علی (ع): الصلوه حصن من سطوات الشیطان

نماز قلعه و دژ محکمی است که نمازگزار را از حملات شیطان نگاه می دارد.

(غررالحکم، ص .۵۶ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۶۷)

 

سازندگی نماز

پیامبر (ص): لاصلوه لمن یطع الصلوه، و طاعه الصلوه ان تنهی عن الفحشاء و المنکر

کسی که مطیع نماز نباشد، نمازش کامل نیست و اطاعت ازنماز همان دوری از فحشاء و منکر است. (نمازی نیست برای کسی که اطاعت و پیروی از نماز نکند. سپس پیامبر (ص) می افزاید: طاعت و پیروی از نماز به این است که نماز

او را از فحشاء و منکرات وزشتیها باز دارد.)

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۱۹۸)

 

کمک ملائکه به نمازگزار هنگام مرگ

امام صادق (ع): ان ملک الموت یدفع الشیطان عن المحافظ علی الصلاه و یلقنه شهاده ان لا اله الله و ان محمدا رسول الله فی تلک الحاله العظمیه

همانا “ملک الموت ” شیطان را در دم مرگ از کسی که حافظ نماز است، دور می کند و شهادت بر وحدانیت خدا و رسالت رسول خدا (ص) رادر هنگام هولناک مرگ به او تلقین می کند (توفیق شهادتین پیدا می کند).

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱۹)

 

گناه زدایی نماز

امام علی (ع): و انها لتحت الذنوب حت الورق

نمازگناهان را مانند ریزش برگ درختان فرو می ریزد.

(نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹)

 

پاداش نماز

پیامبر (ص): قال الله تعالی: افترضت علی امتک خمس صلوات و عهدت عندی عهدا انه من حافظ علیهن لوقتهن ادخلته الجنه و من لم یحافظعلیهن فلا عهد له عندی

خداوند متعال فرمود: نمازهای پنج گانه را بر امت توواجب کردم و با خود پیمان بستم که هر کس مراقب آن نمازها و وقت آنها باشد، اورا به بهشت داخل نمایم، و کسی که مراقب آنها نباشد من تعهدی نسبت به او ندارم.

(کنز العمال، ج ۷، ص ,۲۷۹ حدیث ۱۸۸۷۲)

 

راهیابی به درگاه خداوند

پیامبر (ص): ا اباذر! مادمت فی الصلاه فانک تقرع باب الملک الجبار و من یکثر قرع باب الملک فانه یفتح له

ای ابوذر! تاهنگامی که در نماز هستی درب خانه ملک جبار را می کوبی، و هر کس درب خانه ملک را بسیار بکوبد، به رویش باز می شود.

(بحار الانوار، ج ,۷۷ ص .۸۰ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۷۷)

 

نماز، عامل شکست شیطان

امام مهدی (ع): ما ارغم انف الشیطان بشی ء مثل الصلاه فصلها و ارغم انف الشیطان

هیچ چیز مثل نماز بینی شیطان را به خاک نمی مالد و او را خوار نمی کند، پس نماز بخوان و بینی شیطان را به خاک بمال.

(بحار الانوار، ج ,۵۳ ص ۱۸۲)

 

نماز رحمت الهی

امام علی (ع): لو یعلم المصلی ما یغشاه من الرحمه لمارفع رأسه من السجود

اگر نماز گزار بداند که چقدر از رحمت (خداوند تعالی) او رافرا گرفته است، سرش را از سجده بر نمی دارد.

(غرر الحکم، ص ۲۶۱)

 

نماز، عامل دوری شیطان

پیامبر (ص): لا یزال الشیطان یرعب من بنی ادم حافظ علی الصلوات الخمس فاذا ضیعهن تجرء علیه و اوقعه فی العظائم

شیطان پیوسته از فرزندان آدم در وحشت و هراس است تا آنگاه که نمازهایش را به دقت و با شرایطو آداب می خواند. پس اگر نماز را ضایع نموده (و در وقت مقرر آن به جا نیاورد)، شیطان بر او چیره می شود و او را در گناهان کبیره می اندازد و وی راگرفتارمی کند.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۰۲)

 

نماز و باران رحمت

امام علی (ع): الصلوه تنزل الرحمه

نماز رحمت الهی را نازل می کند.

(غرر الحکم، ص .۵۲ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۶۷)

 

اعمال، تابع نماز

امام علی (ع): و اعلم ان کل شی ء من عملک تبع لصلاتک

بدان که تمام اعمالت تابع نمازت خواهند بود.

(نهج البلاغه، نامه ۲۷)

 

بی بهره از نماز

پیامبر (ص): من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر لم تزده من الله الا بعداً

هر کس که نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد، هیچ بهره ای از نماز جز دوری از خدا حاصل نکرده است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۱۹۸ شهاب الاخبار، ص ۲۱۵)

 

کبر زدایی نماز

حضرت فاطمه زهرا (س): (جعل الله) الصلاه تنزیها لکم عن الکبر

خداوند نماز را جهت دوری شما از کبر و خود پسندی مقرر فرمود.

(اعیان الشیعه، ج ۱، ص ۳۱۶)

 

نماز، خانه اخلاص

امام باقر (ع): الصلاه بیت الاخلاص

نماز (حقیقی وکامل) جایگاه و خانه اخلاص است.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص .۳۷۵ بحار الانوار، ج ,۷۸ ص ۱۸۳)

 

نجوای نمازگزار

حدیث قدسی: یقول الله تعالی: المصلی یناجینی

نمازگزار (هنگام خواندن نماز با من) نجوا می کند.

(کلمه الله، ص ۲۵۵)

 

نماز و شست و شوی گناهان

پیامبر (ص): لو کان علی باب دار احدکم نهر واغتسل فی کل یوم منه خمس مرات اکان یبقی فی جسده من الدرن شی ء؟ قلت: لا. قال: فان مثل الصلاه کمثل النهر الجاری کلما صلی صلاه کفرت ما بینهما من الذنوب

– اگر باشد در کنار خانه شما نهری و در آن روز پنج نوبت خود را شست و شو دهید، آیا در بدن شما چیزی از آلودگیها می ماند؟ – هرگز! (انسان از آلودگی پاک می شود).- نماز نیز مثل نهر جاری و روانی است که هرگاه بر پا می شود گناهان را می شوید وازبین می برد.

(وسائل الشیعه، ج ۲، ص ۷)

 

نماز، وسیله شفا

پیامبر (ص): قم فصل فان فی الصلوه شفاء

بر خیز نمازبه جا آور! پس همانا در نماز شفا است.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص ۲۸)

 

کفاره گناه

پیامبر (ص): الصلوه کفاره الخطایا ثم قرأ: “ان الحسنات یذهبن السیئات “

نماز کفاره گناهان می باشد. سپس آن حضرت این آیه را خواند که: “حسنات سیئات را از بین می برد”.

(تفسیر ابوالفتوح رازی، ج ۱، ص ۲۴۸)

 

تأثیر دو رکعت نماز مقبول

امام صادق (ع): من قبل الله منه صلاه واحده لم یعذبه

اگر خداوند از کسی دو رکعت نمازش را قبول کند، او را عذاب نمی کند.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۲)

 

وسیله راندن شیطان

امام علی (ع): الصلوه حصن الرحمن و مدحره الشیطان

نماز قلعه خدای بسیار مهربان، و وسیله ای برای دور کردن شیطان است.

(غرر الحکم، ج ۲، ص ,۱۶۶ چاپ دانشگاه)

 

نورانیت منزل

پیامبر (ص): نوروا منازلکم بالصلاه و قرائه القران

به خانه هایتان با خواندن نماز، و قرائت قرآن، نورانیت ببخشید.

(کنز العمال، ج ,۱۵ ص ,۳۹۲ حدیث ۴۱۵۱۸)

 

نماز وسیله خاموشی آتشها

پیامبر (ص): ما من صلاه یحضر وقتها الا نادی ملک بین یدی الناس: ایها الناس! قوموا الی نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فاطفئوها بصلاتکم

هیچ نمازی نیست مگر اینکه چون وقت آن فرا می رسد فرشته ای درپیش روی مردمان ندا می کند: ای مردم! برخیزید به سوی آتشی که بر پشت خودافروخته اید، تا آن را با نماز خویش خاموش کنید.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص ۳۳۹)

 

مونس نمازگزار در قبر

پیامبر (ص): ان الصلاه تأتی الی المیت فی قبره بصوره شخص انور اللون یونسه فی قبره و یدفع عنه اهوال البرزخ

نماز به صورت انسانی سفید چهره وارد قبر میت شده و با او انس می گیرد و وحشتهای برزخ را از اوبرطرف می کند.

(لآلی الاخبار، ج ۴، ص ۱. الحکم الزاهره، ص ۲۸۳)

 

تأثیر انتظار نماز

امام صادق (ع): من اقام فی مسجد بعد صلوته انتظارللصلوه فهو ضیف الله و حق علی الله ان یکرم ضیفه

کسی که بعد از هر نماز درمسجد بایستد، در حالی که انتظار نماز بعدی را می کشد، پس او مهمان خداست، و برخداست که مهمانش را اکرام کند.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص ۷۸)

 

شهادت زمین در قیامت

پیامبر (ص): ما من رجل یجعل جبهته فی بقعه من بقاع الارض الا شهدت له بها یوم القیامه

هر انسانی که پیشانی خود را برای سجده بر قطعه ای از زمین بگذارد، آن زمین

در روز قیامت به نفع او شهادت خواهد داد.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص .۴۷۴ مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۷۵)

 

نماز، وسیله تقرب بنده

امام رضا (ع): (الصلوه) طلب الوصال الی الله من العبد

(نماز) مطالبه وصال و تقرب بنده به سوی خداوند است.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۶۴)

 

رفع بلا به وسیله نماز گزار

امام صادق (ع): ان الله یدفع بمن یصلی من شیعتنا عمن لا یصلی من شیعتنا و لو اجمعوا علی ترک الصلوه لهلکوا

همانا خداوندبه وسیله شیعیانی که نماز به جا می آورند، از شیعیان بی نماز (بلا) را دفع می کند، ولی اگر همه تارک نماز بودند، هر آینه همه هلاک می شدند.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۸۴)

 

نماز ناظر بر اعمال

پیامبر (ص):

الصلوه تنظر و لا تنظر بها

برای نمازباید انتظار کشید ولی نماز را معطل کار دیگر نباید کرد.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۸۳)

 

توجه خدا به نمازگزار

پیامبر (ص):

اذا اقام العبد المؤمن فی صلاته نظرالله – عز و جل – الیه

وقتی که بنده مؤمن به نماز می ایستد، خداوند سبحان به اونظر می کند.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۱)

 

نماز، مانع عذاب

پیامبر (ص):

کنا عند رسول الله – صلی الله علیه واله – یوما، فقال: رایت البارحه عجایب

فقلنا: یا رسول الله و ما رأیت حدثنابه فداک انفسنا و اهلونا و اولادنا (الی ان

قال…) قال – صلی الله علیه و اله -و رایت رجلا من امتی قد احتوشته

ملائکه العذاب فجائته صلوته فمنعته منه

عبدالرحمن بن سمره گفت: روزی خدمت رسول گرامی اسلام (ص) بودم،

حضرت فرمودند: من دیشب عجایبی دیدم. عرض کردم: یا رسول الله! چه

دیدید؟ برای ما بیان بفرمایید، جان و اهل و اولاد ما فدای تو باد! حضرت

فرمودند: دیدم مردی از امت مرا که ملائکه عذاب او را محاصره کرده بودند

در این حال نمازش آمد و مانع ازعذابش شد.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۸۳)

 

نماز موجب بخشش گناهان

امام علی (ع):

ما اهمنی ذنب امهلت بعده حتی اصلی رکعتین و اسأل الله العافیه

گناهی که پس از ارتکاب آن فرصت یافته ام که دو رکعت نماز بخوانم و از

خدای بزرگ آمرزش بخواهم مرا غمگین نساخته است.

(نهج البلاغه کلمات قصار، ۲۹۹)

 

تقرب به وسیله نماز

امام علی (ع): تعاهدوا امر الصلاه و حافظوا علیها، واستکثروا منه، و تقربوا بها فانها کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا

امر نماز رامراعات کنید و آن را محافظت نمایید و بسیار به جا آورید و با آن به خدا تقرب جویید، زیرا نماز “فریضه ای است که بر مومنین نوشته شده و وقت آن تعیین گردیده است “.

(نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹)

 

عامل ورود بهشت نماز واقعی است

امام صادق (ع): ان ربکم لرحیم یشکرالقلیل، ان العبد لیصلی الرکعتین یرید بها وجه الله فیدخله الله به الجنه

هماناپروردگار شما مهربان است، عمل کم را تقدیر می کند، هر آینه انسان دو رکعت نمازمحض خدا به جای آورد، خداوند به سبب آن نماز، او را وارد بهشت می کند.

(مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۳۱۶)

 

ملاقات پروردگار

امام صادق (ع): هذه الصلوات الخمس المفروضات من أقامهن و حافظ علی مواقیتهن لقی الله یوم القیامه

کسی که این نمازهای پنج گانه را به پا دارد و محافظت از اوقات آن نماید، پروردگار را روز قیامت ملاقات می کند.

(ثواب الاعمال، ص ۷۰)

 

تمسک و استعانت از نماز

امام صادق (ع): کان علی – علیه السلام – اذااماله امر فزع قام الی الصلاه ثم تلا هذه الایه “واستعینوا بالصبر والصلاه “

شیوه علی (ع) چنان بود که چون مشکل مهمی برای او پیش می آمد، به نماز می ایستاد و این آیه را می خواند: “… واستعینوا بالصبر و الصلاه “.

(تفسیر درالمنثور، ج ۱، ص ۶۷)

 

طالب خشنودی خدا

پیامبر (ص): لیست الصلاه قیامک وقعودک، انما الصلاه اخلاصک و ان ترید بها الله وحده

نماز برخاستن و نشستن تو نیست، جز این نیست که نماز خالص قرار دادن توست و اینکه به آن خشنودی تنها خدا را بخواهی.

(اصول وافی، ج ۲، ص .۱۰۹ شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ۱، ص ۳۲۵)

 

نماز و برطرف شدن اندوه

امام صادق (ع): ما یمنع احدکم اذا دخل علیه غم من غموم الدنیا ان یتوضأ ثم یدخل المسجد فیرکع رکعتین یدعو الله فیهما، اما سمعت الله تعالی یقول: “واستعینوا بالصبر و الصلاه “

چه مانعی دارد که چون یکی از شماغم و اندوهی از غمهای دنیا بر او درآمد، وضو بگیرد و به مسجد برود و دو رکعت نماز بخواند و برای رفع اندوه خود خدا را بخواند. مگر نشنیده ای که خدا می فرماید: “واستعینوا بالصبر و الصلاه “.

(مجمع البیان، ج ۱، ص .۱۰۰ وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۶۳)

 

توجه ملک الموت به نمازگزار

امام باقر (ع): ان ملک الموت قال لرسول الله – صلی الله علیه و اله -: ما من اهل بیت مدر و لا شعر فی بر و لا بحر الا وانا اتصفحهم فی کل یوم خمس مرات عند مواقیت الصلاه

همانا، ملک الموت به رسول خدا (ص) گفت: هیچ اهل خانه ای و صاحب جامه ای در خشکی و دریا نیست، مگراین که من در هر روز پنج بار هنگام نماز از آنها می گذرم.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۷۹)

 

نماز همراه زکات، باعث تقرب

امام علی (ع): ان الزکاه جعلت مع الصلاه قربانا لاهل الاسلام

همانا زکات همراه نماز مایه تقرب مسلمانان به خداوند است.

(نهج البلاغه، ص ۱۹۹)

 

نشانه قبولی نماز

امام صادق (ع): من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاءو المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه

هرکس دوست دارد بداند نمازش قبول شده یا نه، ببیند که آیا نمازش او را از گناه و زشتی باز داشته یا نه؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته به همان اندازه نمازش قبول شده است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۱۹۸)

 

رهایی از گرما، با نماز

پیامبر (ص): اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فان الحر من فیح جهنم

هر وقت گرما و شدت آن بر شما سخت گرفت، توسطنماز آن راخنک کنید، زیرا گرما و حرارت از جوشش جهنم است.

(بحار الانوار، ج ,۸۰ ص ۱۵)

 

التجا به نماز در سختیها

پیامبر (ص): اذا حزنه امر فزع الی الصلاه

شیوه رسول خدا (ص) چنان بود که چنانچه مشکلی برای او پیش می آمد، به

نماز پناه می برد و از آن استعانت می جست.

(تفسیر درالمنثور، ج ۱، ص ۶۷)

 

جبران ناراحتی با نماز

ابوعبدالله (ع): کان علی – علیه السلام – اذا هاله شی ء، فزع الی الصلاه، ثم تلی هذه الآیه “واستعینوا بالصبر و الصلاه “

هنگامی که برای امیرالمؤمنین (ع) مشکلی پیش می آمد، به نماز پناه می برد (ناراختی خود را به طریق نماز جبران می کرد) و آیه ” واستعینوا بالصبر و الصلاه ” را تلاوت می نمود.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۲۶۳)

 

استقبال خدا از نمازگزار

امام باقر (ع): اذا استقبل المصلی القبله استقبل الرحمن بوجهه

آنگاه که نمازگزار رو به قبله نماید، خداوند رحمان به صورتش رو می آورد.

(اصول وافی، ج ۲، ص ۵۸)

 

عبور از صراط

پیامبر (ص): الصلاه جواز علی الصراط

نماز جواز عبور ازصراط است.

(بحار الانوار، ج ,۹۸ ص ۱۶۸)

 

اثر کار نیک برای میت

امام صادق (ع): یدخل علی المیت فی قبره الصلاه و الصوم و الحج و الصدقه و البر و الدعاء، و یکتب اجره للذی یفعله و للمیت

نماز و روزه و صدقه و نیکی و دعا برای میت در قبر او داخل می شود، و اجر و پاداش این امور برای میت و آن کسی که آن را انجام می دهد، نوشته می شود.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۶۲)

 

نماز پاسدار انسان

امام علی (ع): و عن ذلک ما حرس الله عباده المؤمنین بالصلوات و الزکوات

و از اینجاست که خداوند با نمازها و زکاتها و سختکوشی درنماز، از بندگان با ایمانش پاسداری می کند.

(نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص ۷۹۸)

 

حایل آتش دوزخ

پیامبر (ص): و تکون صلاه العبد عند المحشر تاجا علی رأسه و نورا علی وجهه و لباسا علی بدنه و سترا بینه و بین النار

نماز بنده در محشرتاجی است بر سر او، و موجب نورانیت صورتش، لباس

برای بدن وی، و ساتر و حایل بین او و آتش جهنم است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۱)

 

شفیع نمازگزار

پیامبر (ص): الصلاه شفیع بینه و بین ملک الموت

نمازشفیع نمازگزار در نزد ملک الموت است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۲)

 

نماز محبوب پارسایان

امام علی (ع): الصلاه قربان کل تقی، و الحج جهاد کل ضعیف، و لکل شی ء زکاه و زکاه البدن الصیام، و جهاد المرأه حسن التبعل

نمازوسیله تقرب و نزدیک شدن هر پارسایی به خداست، و حج، جهاد افراد ناتوان است.هر چیزی زکات دارد و زکات و پاک کردن بدن، روزه گرفتن است. جهاد زن هم خوب شوهرداری کردن می باشد.

(نهج البلاغه، فیض الاسلام، ص ۱۱۵۲)

 

اجر نماز

پیامبر (ص): الصلاه… مفتاحا للجنه و مهورا لحورالعین و ثمناللجنه

نماز موجب فتح و گشایش ابواب جنت برای او می باشد و مهریه حورالعین وثمن و بهای بهشت است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۱)

 

حق نماز را چه کسانی می شناسند؟

امام علی (ع): و قد عرف حقها (الصلوه) رجال من المؤمنین الذین لا تشغلهم عنها زینه متاع، و لا قره عین من ولد و لا مال، یقول الله سبحانه: “رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه وایتاء الزکوه “

حق نماز را مؤمنین شناخته اند که نه زینت های دنیا، نه نور چشمی هااز فرزند و نه مال، آنان را از عبادت پروردگارشان باز نمی دارد، زیرا که خداوندسبحان می گوید: “مردانی هستند که تجارت و داد و ستد آنان را از یاد خدا و برپاداشتن نماز و پرداخت زکات باز نمی دارد”.

(نهج البلاغه، خطبه ۱۹۹)

 

تأثیر قنوت و سجده طولانی

امام علی (ع): طول القنوت و السجود ینجی من عذاب النار

قنوت و سجده طولانی در نماز، نمازگزار را از عذاب آتش نجات می دهد.

(تصنیف غرر الحکم، ص ,۱۷۵ حدیث ۳۳۵۳)

تأثیر سلام نماز

امام حسن عسکری (ع): فاذا سلم من صلاته، سلم الله علیه وسلم علیه ملائکته

پس زمانی که بنده نمازش را سلام داد، خداوند و ملائکه بر اوسلام می فرستند.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۲۱)

 

ارزش نماز واجب

امام صادق (ع): صلاه فریضه، خیر من عشرین حجه…

نمازواجب بهتر از بیست حج مستحبی است.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص .۳۳۹ بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۲۷)

 

طلب عبادت

امام حسن (ع): ان من طلب العباده تزکی لها و اذا اضرت النوافل بالفریضه فارفضوها

هر کس طلب عبادت دارد، دل را برای آن پاک می کند، و هرگاه نمازهای مستحبی به نمازهای واجب ضرر رسانید (باعث آسیب رسانی به یکی از صفات و ابعاد نمازهای واجب شد) نمازهای مستحبی را ترک کنید.

(تحف العقول، ص ۲۶۷)

 

نمازهای واجب یومیه

امام باقر (ع): عما فرض الله – عز و جل – من الصلاه؟ فقال: خمس صلوات فی اللیل و النهار

زراره می گوید: از حضرت امام باقر (ع) سؤال کردم که خداوند عز و جل چه مقدار نماز را واجب کرد؟ آن حضرت فرمودند: پنج نماز را واجب کرد.

(من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۰۵)

 

سؤال از نمازهای پنج گانه

امام صادق (ع): اذا لقیت الله بالصلوات الخمس المفروضات لم یسألک عما سوی ذلک

هنگامی که خداوند را با نمازهای پنج گانه واجب ملاقات کردی، سؤال از شما نمی شود، مگر از نمازهای پنج گانه.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۵)

 

نشانه شیعه بودن

امام صادق (ع): شیعتنا اهل الورع و الاجتهاد و اهل الوفاء و الامانه و اهل الزهد و العباده و اصحاب الاحدی و خمسین رکعه فی الیوم واللیله

شیعیان ما اهل تقوی و پاکدامنی و کوشش و جدیت اند و مردمی باوفا وامین اند و اهل زهد و عبادتند و کسانی هستند که در شبانه روز پنجاه و یک رکعت نماز می خوانند.

(بحار الانوار، ج ,۶۸ ص ۱۶۷)

 

افضل واجبات

امام رضا (ع): اعلم ان افضل الفرائض بعد معرفه الله – عزو جل – الصلوه الخمس

بدان که افضل واجبات بعد از معرفت خدای عز و جل نمازپنج گانه است.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۷۵)

 

نخستین عمل واجب

پیامبر (ص): اول ما افترض الله علی أمتی، الصلوات الخمس

اولین چیزی که خداوند بر امت من واجب کرد، نمازهای پنج گانه است.

(کنز العمال، ج ۷، حدیث ۱۸۸۵۱)

 

وجوب نماز

امام صادق (ع): ان الله فرض الزکوه کما فرض الصلاه

خدازکات را واجب کرد، همان طور که نماز را واجب کرد.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۳)

 

شرط قبولی نماز نافله

امام باقر (ع): انما تقبل النافله بعد قبول الفریضه

همانا، نماز مستحبی زمانی مورد قبول است که نماز واجب مورد قبول واقع شود.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۰)

 

نشانه های مؤمن

امام حسن عسکری (ع): علامات المؤمن خمس، صلاه الخمسین، وزیاره الاربعین و التختم فی الیمین، و

تعفیر الجبین و الجهر “بسم الله الرحمن الرحیم “.

علایم و نشانه های مؤمن پنج چیز است :۱- خواندن ۵۱ رکعت نماز در شبانه روز (۱۷ رکعت نماز واجب و ۳۴ رکعت نافله ).۲- زیارت اربعین امام حسین (ع ).۳- انگشتر به دست راست کردن .۴- پیشانی بر خاک نهادن .۵- بلند گفتن “بسم الله الرحمن الرحیم ” درنمازها.

(وسائل الشیعه، ج ,۱۰ ص ۳۷۳)

 

حاجت خواستن بعد از نماز

امام صادق (ع): ان الله – عز و جل – فرض علیکم الصلوات فی احب الاوقات الیه، فاسئلواالله حوائجکم عقیب فرائضکم

به درستی که خداوند نمازهای واجب را در محبوبترین اوقات واجب کرد، پس حاجات خودرا بعد از نمازهایتان بخواهید.

(بحار الانوار، ج ,۸۵ ص ۳۲۴)

 

عابدترین مردم

معصوم (ع): سمعته – علیه السلام – یقول: قال الرب تعالی: اذا صلیت ما افترضت علیک فانت اعبد الناس

ابی حمزه گفت: از امام (ع) شنیدم که فرمود: خداوند می فرماید: آن وقتی که نمازی را که بر تو واجب کردم، به جا آوردی، پس عابدترین مردم هستی.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۱۸۳)

 

تربت امام حسین (ع)

امام صادق (ع): السجود علی تربه الحسین – علیه السلام – یخرق الحجب السبع

سجده بر تربت امام حسین (ع) هفت پرده و مانع را می شکافد.

(بحار الانوار، ج ,۱۰۱ ص ۱۳۵)

 

طهارت

امام صادق (ع): لا صلوه الا بطهور

نماز درست نیست، مگر باطهارت (وضو، غسل، تیمم).

(وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۶۱)

 

مسواک با هر نماز

پیامبر (ص): لو لا ان اشق علی امتی، لأمرتهم بالسواک مع کل صلوه

اگر بر امت من سخت و دشوار نبود، هر آینه به آنها دستور می دادم که با هر نماز مسواک بزنند.

(میزان الحکمه، ج ۴، ص ۵۹۷)

 

نماز و عطر

امام صادق (ع): رکعتان یصلیها المتعطر، افضل من سبعین رکعه یصلیها غیر متعطر

دو رکعت نماز با عطر بهتر است از هفتاد رکعت نماز کسی که عطر نزده است.

(مکارم الاخلاق، ص ۴۲)

 

نماز و مسواک

پیامبر (ص): رکعتین بسواک، احب الی الله – عز و جل -من سبعین رکعه بغیر سواک

دو رکعت نماز با دندانهای مسواک زده، نزد خداوند ازهفتاد رکعت نماز بدون مسواک بهتر است.

(سفینه البحار، ج ۱، ص ۶۷۵)

 

انتظار بعد نماز

پیامبر (ص): انتظار الصلوه بعد الصلوه کنز من کنوزالجنه

انتظار کشیدن از نماز تا نماز دیگر، گنجی است از گنجهای بهشت.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص ۷۸)

 

قنوت طولانی

پیامبر (ص): اطولکم قنوتا فی دار الدنیا اطولکم راحه یوم القیامه فی الموقف

هر کسی از شما قنوتش در این دنیا طولانی تر باشد، در آخرت در موقف

محشر راحتی او بیشتر خواهد بود.

(ثواب الاعمال، ص ۵۹)

 

لباس تمیز برای نماز

امام علی (ع): النظیف من الثیاب یذهب الهم والحزن و هو طهور للصلاه

لباس تمیز غم و ناراحتی را برطرف کرده و آن لباس پاک (مناسب) نماز است.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۳۴۶)

 

سلام بر نمازگزار

امام صادق (ع): اذا دخلت المسجد و القوم یصلون فلا تسلم علیهم و سلم علی النبی – صلی الله علیه و اله – ثم اقبل علی صلاتک و اذا دخلت علی قوم جلوس یتحدثون فسلم علیهم

هنگامی که داخل مسجد شدی و زمانی که مردم مشغول نماز هستند، بر آنها سلام نکن، بلکه بر رسول خدا (ص) سلام کن و مشغول نمازشو، ولی وقتی وارد بر گروهی شدی که مشغول صحبت هستند، بر آنها سلام کن.

(بحار الانوار، ج ,۷۶ ص ۸)

 

لباس دارای تصویر

امام صادق (ع): انه کره ان یصلی و علیه ثوب فیه تماثیل

از امام صادق (ع) روایت شده است که آن حضرت کراهت داشت از اینکه با لباسی که در آن تصویری هست نماز بخواند.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۳۱۷)

 

نماز کامل همراه با صلوات

امام صادق (ع): ان من تمام الصوم اعطاءالزکوه (لفطره) کما ان الصلاه علی النبی – صلی الله علیه و اله و سلم – من تمام الصلاه

همانا پرداخت زکات فطره (در آخر ماه رمضان) مایه تمامیت روزه می باشد، چنان که صلوات بر محمد (و آل او) باعث تمامیت نماز است (یعنی نماز با صلوات و روزه با زکات فطره کامل می شود).

(وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۲۲۱)

 

کلید نماز

پیامبر (ص): الوضوء مفتاح الصلاه

وضو کلید و وسیله افتتاح نماز است.

(نهج الفصاحه، حدیث ۱۵۸۸)

 

نماز در مکانهای مقدس

پیامبر (ص): جعلت لی الارض مسجدا و طهورا

همانا زمین برای من سجده گاه و پاک کننده قرار داده شده است.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۵۹۳)

 

نماز کامل با پرداخت زکات

پیامبر (ص): لا تتم صلاه الا بزکوه

نماز کسی کامل نمی شود مگر با پرداخت زکات.

(بحار الانوار، ج ,۹۶ ص ۲۹)

 

بی احترامی به نماز

امام علی (ع): من لم یأخذ اهبه الصلوه قبل وقتها فماوقرها

کسی که قبل از نماز خود را برای اقامه نماز آماده نکند، به نمازبی احترامی نموده است.

(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ج ,۲۰ باب ,۷۶۸ ص ۳۲۹)

 

خواب قبل از نماز عشا

امام صادق (ع): قال رسول الله – صلی الله علیه واله -: لما اسری بی الی السماء مضیت باقوام ترضخ رؤسهم بالصخر، فقلت: من هؤلاءیا جبرئیل؟ فقال: هؤلاء الذین ینامون عن صلاه العشاء

از امام صادق (ع) نقل شده که پیامبر خدا (ص) فرمود: آنگاه که مرا به آسمان بردند، به جماعتی گذشتم سرهای آنهابا سنگ کوفته می شد، گفتم ای جبریل اینها کیانند؟ گفت: اینها آنانند که قبل ازخواندن نماز عشاء می خوابند.

(بحار الانوار، ج ۲، ص ۲۱۳)

 

قبله

امام صادق (ع): اذا استقبلت القبله فانس من الدنیا و ما فیها والخلق و ما هم فیه و استفرغ قلبک عن کل شاغل یشغلک عن الله

هنگامی که برای نماز به جانب قبله ایستادی، دنیا و آنچه در آن است را فراموش کن و قلب خود رااز هر گونه سرگرم کننده ای که تو را از خدا باز دارد، فارغ ساز.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۹۶)

 

قرائت صد آیه در نماز

امام صادق (ع): من قرأ مائه ایه یصلی بها فی لیله کتب الله – عز و جل – له بها قنوت لیله

هر کس در یک شب یکصد آیه از قرآن را در نمازی بخواند، خدا به این وسیله برای او عبادت سراسر شب بنویسد.

(الکافی، ج ۲، ص ۴۴۵)

 

تلاوت قرآن در نماز

امام حسین (ع): من قرأ ایه من کتاب الله – عز و جل – فی صلاته قائما یکتب له بکل حرف مائه حسنه

کسی که آیه ای از قرآن را ایستاده در نماز خود بخواند، به هر حرفی صد حسنه برای او نوشته می شود.

(الکافی، ج ۲، ص ۴۴۷)

 

قرائت قرآن در نماز

پیامبر (ص): قراءه القران فی الصلاه افضل من قراءه القران فی غیرالصلاه

قرائت قرآن در نماز افضل است از غیر نماز.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۲۹۲)

 

رکوع و سجود طولانی

امام صادق (ع): و علیکم بطول الرکوع و السجود فان احدکم اذا طال الرکوع و السجود یهتف ابلیس من خلفه، فقال یا ویلتاه! اطاعوا وعصیت و سجدوا و ابیت

بر شما باد به طول رکوع و سجده، که هرگاه یکی از شمارکوع و سجودش طول بکشد شیطان به دنبال او فریاد می زند: وای بر من! او اطاعت کردو من معصیت کردم او سجده کرد و من سر باز زدم.

(بحار الانوار، ج ,۷۸ ص .۱۹۹ مواعظ العددیه، ص ۲۴۲)

 

سجده

امام علی (ع): لو یعلم المصلی ما یغشاه من جلال الله ما سره ان یرفع رأسه من السجود

اگر نمازگزار بداند چه اندازه مشمول جلال الهی است، هرگز راضی نمی شود که سر از سجده بردارد.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۰۷. میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۷۹)

 

حق سجود

امام صادق (ع): ما خسر و الله من اتی بحقیقه السجود و لو کان فی العمر مره واحده

به خدا قسم کسی که حق سجود را به جای آورد و سجده حقیقی کند به هیچ عنوان زیان متوجه او نشود، اگر چه در تمام مدت عمر چنین سجودی را یک بار به جای آورد.

(بحار الانوار، ج ,۸۵ ص ۱۳۶)

 

سجده نزدیکترین حالت

امام صادق (ع): اقرب ما یکون العبد الی الله -عز و جل – و هو ساجد، قال الله – عز وجل -: “و اسجد و اقترب “

نزدیکترین حالت بنده به خداوند بزرگ وقتی است که در سجده است خداوندفرمود: سجده کن وتقرب جوی “.

(روضه المتقین، ج ۲، ص ۳۸)

 

عادت به نماز

امام صادق (ع): لا تنظروا الی طوع رکوع الرجل و سجوده، فان ذلک شی ء اعتاده فلو ترکه استوحش لذلک و لکن انظروا الی صدق حدیثه و اداءامانته

به رکوع و سجده های طولانی افراد نگاه نکنید، زیرا ممکن است به آن عادت کرده باشند و برای او یک امر عادی شده باشد، و اگر آن را ترک کنندوحشت کنند، بلکه راستگویی و امانتداری او را بنگر.

(تفسیر نور الثقلین، ج ۱، ص .۴۹۶ اصول کافی، ج ۲، ص ۱۰۵)

 

سلام

امام صادق (ع): معنی السلام فی کل صلوه الامان، ای من ادی امر الله وسنه نبیه – صلی الله علیه و اله – خاشعا منه قلبه فله الامان من بلاء الدنیا وبرائه من عذاب الاخره

معنی ” سلام ” در پایان نماز، امان است، یعنی هر کس که امرخدا و سنت پیامبرش را با خشوع قلب به جای آورد، از بلای دنیا در امان، و ازعذاب آخرت برکنار است.

(مصباح الشریعه، باب سلام)

 

سجده مایه تقرب

امام علی (ع): اقرب ما یکون العبد من الله اذا سجد

نزدیکترین وقتی که بنده به خدا نزدیک می شود، در هنگام سجده است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۳۳)

 

سوره حمد، عطیه الهی

پیامبر (ص): اعطانی الله – عز و جل – فاتحه الکتاب

خداوند سوره حمد را به من عطا کرده است.

(امالی شیخ صدوق، ص ۱۱۷)

 

رکوع و سجود ناقص

پیامبر (ص): و لا صلاه لمن لا یتم رکوعها و سجودها

نمازگزاری که رکوع و سجودش را ناقص انجام دهد، آن نمازش، نماز نیست.

(بحار الانوار، ج ,۲۹ ص ۱۹۸)

 

سجود و رکوع بهترین عبادت

امام علی (ع): نعم العباده السجود و الرکوع

سجود و رکوع در پیشگاه الهی، خوب عبادتی است.

(تصنیف غرر الحکم، ص ۱۷۵)

 

تأثیر طولانی رکوع و سجود

امام علی (ع): لا یقرب من الله سبحانه الا کثره السجود و الرکوع

چیزی جز کثرت سجود و رکوع، شخص را به تقرب خداوند سبحان نرساند.

(تصنیف غرر الحکم، ص ۱۷۵)

 

طولانی کردن سجده

پیامبر (ص): و اذا اردت ان یحشرک الله معی فاطل السجود بین یدی الله الواحد القهار

و اگر خواستی خداوند تو را با من محشورسازد، سجده در پیشگاه خدای یکتای قهار را طولانی کن.

(بحار الانوار، ج ,۸۵ ص ۱۶۴)

 

مقدمه نماز

پیامبر (ص): و لکل شی ء انف و انف الصلاه التکبیر

برای هرچیزی مقدمه ای است و مقدمه نماز، تکبیر است.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱۶)

 

توجه خداوند به نمازگزار هنگام قبله

امام باقر (ع): اذا استقبل المصلی القبله استقبل الرحمان بوجهه، لا اله غیره

آنگاه که نمازگزار رو به قبله کرد، پروردگار عالم به صورتش رو می آورد، جز او خدایی نیست.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۱۹)

 

حمد و سوره در نماز

امام رضا (ع): امر الناس بالقراءه فی الصلوه لئلایکون القران مهجورا مضیعا

مردم به خواندن حمد و سوره در نماز به این جهت موظف شده اند که قرآن مجید متروک و ضایع نشود.

(من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۸۴)

 

تعلیم سوره حمد

پیامبر (ص): منها ما روی عن النبی – صلی الله علیه واله – انه قال لجابر بن عبدالله الانصاری: یا جابر! الا اعلمک افضل سوره انزلهاالله فی کتابه؟ فقال له جابر: بلی بابی انت و امی یا رسول الله! علمنیها. قال: فعلمه “الحمد” ام الکتاب. ثم قال: یا جابر! الااخبرک عنها؟ قال: بلی، بابی انت و امی یا رسول الله! اخبرنی.قال: هی شفاء من کل داء الا السام

از پیامبر (ص) روایت شده که به جابر بن عبدالله انصاری فرمود: ای جابر، آیا برترین سوره ای راکه خدا در کتابش نازل فرموده به تو نیاموزم؟ جابر عرض کرد: آری پدر و مادرم فدای تو باد ای رسول خدا، آن را به من بیاموز. پس رسول الله سوره “حمد” (ام الکتاب) را به او تعلیم داد و فرمود: ای جابر آیا آگاهت نسازم از این سوره؟ عرض کرد: چرا، پدر و مادرم فدای تو باد یا رسول الله! از آن مرا باخبر ساز.فرمود: آن شفای هر دردی است جز مرگ.

(تفسیر عیاشی، ج ۱، ص ,۲۰ حدیث ۹)

 

خشوع زینت نماز

پیامبر (ص): الخشوع زینه الصلاه

خشوع، زینت و زیورنماز است.

(بحار الانوار، ج ,۷۷ ص ۱۳۱)

 

خشوع در نماز

امام صادق (ع): اذا کنت فی صلاتک فعلیک بالخشوع و الاقبال علی صلاتک فان الله تعالی یقول: “الذین هم فی صلاتهم خاشعون “

هرگاه در حال نمازبودی، بر تو باد به خشوع و توجه کامل به نماز، چون خداوند در قرآن می فرماید: “اهل ایمان کسانی هستند که در نماز خشوع می ورزند”.

(فروع کافی، ج ۳، ص .۳۰۰ میزان الحکمه، ج ۵، ص .۳۷۹ بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ,۸۴ ص ۲۶۰)

 

خشوع چیست؟

پیامبر (ص): ما الخشوع؟ قال: التواضع فی الصلاه و ان یقبل العبد بقلبه کله علی ربه…

از پیامبر اکرم (ص) سؤال شد: خشوع چیست؟ فرمود: فروتنی و خاکساری در نماز و اینکه بنده با تمام قلبش به سوی خدا برود…

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۶۴)

 

نماز و حضور قلب

پیامبر (ص): لیس لک من صلاتک الا ما احضرت فیه قلبک

نیست برای تو از نماز، مگر قلب تو در حال نماز باشد.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۵۹)

 

چهار بخش نماز

پیامبر (ص): بنیت الصلوه علی اربعه اسهم سهم منهااسباغ الوضوء، و سهم منها الرکوع و سهم منها السجود و سهم منها الخشوع

نماز برچهار بخش بنا شد: ۱ – گرفتن وضوی کامل. ۲- رکوع. ۳- سجود. ۴- خشوع.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۲۶۵)

 

حضور در عبادت

پیامبر (ص): اعبد الله کأنک تراه فان کنت لا تراه فانه یراک

عبادت کن خداوند تعالی را، چنانچه گویا او را می بینی، و اگر تو او رانمی بینی او تو را می بیند.

(نهج الفصاحه، ص .۶۵ سر الصلوه، ص .۲۶ مکارم الاخلاق، ص ۴۵۹)

 

حضور قلب

پیامبر (ص): اذا قام العبد الی الصلوه فکان هواه و قلبه الی الله تعالی انصرف کیوم ولدته امه

هنگامی که انسان برای نماز می ایستد، اگر همه توجه اش و قلبش به سوی خدا باشد، در حالی نمازش تمام می شود، که مثل روزی است که پاک به دنیا آمده.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص ۳۸۲)

 

محبت خداوند و محبت مؤمنین در دل

امام صادق (ع): لیس من مؤمن یقبل بقلبه فی صلوته الی الله الا اقبل الله الیه بوجهه و اقبل بقلوب المؤمنین الیه بالمحبه له بعد حب الله – عز و جل – ایاه

مومنی نیست که در نمازش با حضورقلب به خداوند توجه کند، مگر اینکه خداوند به او رو می کند، و بعد از محبت خداوند عز و جل در دل، قلوب مومنین را به سوی او متوجه می کند.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۲۶۵)

 

آخرین نماز

پیامبر (ص): صل صلوه مودع تری انک لا تصلی بعد ما صلوه ابداً

آنچنان نماز بگزار که گویی آخرین نماز توست و دیگر هرگز نمازی نخواهی خواند.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۶۴)

 

نماز و تفکر

پیامبر (ص): رکعتان مقتصدتان فی تفکر خیر من قیام لیله والقلب لاه

دو رکعت نماز همراه با تفکر و حضور قلب ارزشمندتر از یک شب زنده داری با دل سرگردان و بدون توجه است.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص .۳۹۰ بحار الانوار، ج ,۷۴ ص .۸۲ مکارم الاخلاق، ص ۴۶۵)

 

مانع خشوع

پیامبر (ص): رای النبی – صلی الله علیه و اله – رجلا یعبث بلحیته فی صلاته فقال: “اما انه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه “

پیامبر اکرم (ص) دیدند مردی در حال نماز با ریش خود بازی می کند، فرمودند: “اگر قلب او خشوع می داشت قطعاً همه اعضایش نیز خاشع می بود”.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص .۳۸۶ بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۲۸)

 

دو رکعت با حضور قلب

پیامبر (ص): من صلی رکعتین و لم یحدث فیهمانفسه بشی ء من امور الدنیا غفر الله له ذنوبه

کسی که دو رکعت نماز بخواند و درآن دو رکعت، قلب خود را به چیزی از امور دنیا مشغول نکند، خداوند گناهانش رامی آمرزد.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۴۹)

 

عارف به حق نماز

امام علی (ع): من اتی الصلاه عارفا بحقها غفر الله له

کسی که نماز به جا آورد در حالی که عارف به حق آن باشد، خداوند او را می آمرزد.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۷ تحف العقول، ص ۱۱۷)

 

نماز با توجه

پیامبر (ص): رکعه من عالم بالله خیر من الف رکعه من متجاهل

یک رکعت نماز کسی که متوجه خدا باشد، بهتر از هزار رکعت کسی است

که از خدا غافل باشد.

(نهج الفصاحه، ص ۳۵۰)

 

فقط یاد خدا در حال نماز

پیامبر (ص): من صلی صلوه لا یذکر فیها شیئا من امر الدنیا، لا یسئل الله شیئا، الا اعطاه

کسی که نماز می خواند، در حال نماز هیچ چیز از امور دنیایی به یادش نیاید (فقط خداوند در نظرش باشد)، در این صورت هرچیزی از خداوند بخواهد، به او عطا می کند.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۲۶۵)

 

سه بار غافل شدن در نماز

امام صادق (ع): اذا قام العبد الی الصلاه اقبل الله – عز و جل – علیه بوجهه فلا یزال مقبلا علیه حتی یلتفت ثلاث مرات فاذاالتفت ثلاث مرات اعرض عنه

وقتی بنده به نماز ایستاد خداوند متعال به او توجه می کند و توجهش را از او قطع نمی کند تا موقعی که سه مرتبه از یاد خدا غافل گردد، در این هنگام خداوند سبحان نیز از او اعراض خواهد کرد.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۴۱)

 

لازمه غرق در نماز شناخت کامل خداوند است

امام سجاد (ع): قلت لابی عبد الله – علیه السلام -: انی رایت علی بن الحسین اذا قام الی الصلوه غشی لونه لون اخر، فقال لی: والله ان علی بن الحسین کان یعرف الذی یقوم بین یدیه

امام سجاد (ع) را دیدم که هنگامی که به نماز ایستاد، چهره اش را رنگی دیگر پوشاند.امام صادق (ع) به من فرمود: “به خدا قسم، علی بن الحسین (ع) کسی را که برای اونماز می کرد، می شناخت “.

(علل الشرایع، ص ,۸۸ به نقل از وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۶۸۵)

 

آن مقدار از نماز بالا می رود

امام صادق (ع): ان العبد لترفع له من صلاته نصفها او ثلثها او ربعها او خمسها و ما یرفع له الا ما اقبل علیه بقلبه…

همانااز نماز بنده نصفش یا یک سوم، یا یک چهارم، یا یک پنجم برای او بالا می رود، وآن مقداری که از نماز حضور قلب داشته باشد، بالا می رود…

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۳۸)

 

توجه به نماز

پیامبر (ص): ان العبد لیصلی الصلاه لا یکتب له سدسها و لاعشرها، و انما یکتب للعبد من صلاته ما عقل منها

به درستی بنده نماز می خواندبرای او، نه یک ششم آن و نه یک دهم آن نوشته نمی شود، جز این نیست که برای بنده از نمازش آن مقدار نوشته می شود که به آن توجه کرده است.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۳۷ اصول وافی، ج ۲، ص ۱۰۵)

 

علی (ع) و هدیه پیامبر (ص)

پیامبر (ص): اهدی الی رسول الله – صلی الله علیه و اله – ناقتان عظیمتان، فجعل احدیهما لمن یصلی رکعتین لا یهم فیهما بشی ء من امر الدنیا و لم یجبه احد سوی علی – علیه السلام – فاعطاه کلتیهما

از ابن عباس نقل شده که گفت: به پیامبر (ص) دو شتر هدیه دادند، پیامبر (ص) یکی از این دوشتر را هدیه قرار داد برای کسی که دو رکعت نماز به جای آورد و چیزی از امور دنیارا به خاطر نیاورد و به فکر چیزی از دنیانیفتد. کسی به پیامبر (ص) پاسخ مثبت نداد (یعنی کسی چنین نمازی را که درآن هیچ به فکر دنیا و مافیها نیفتد، نخواند) بجز حضرت علی (ع) که پاسخ مثبت داد. پیامبر (ص) هر دو شتر را به علی (ع) مرحمت فرمود.

(بحار الانوار، ج ,۴۱ ص ۱۸)

 

نماز با تفکر

پیامبر (ص): رکعتان خفیفتان فی تفکر خیر من قیام لیله

دو رکعت نماز سبک، در صورتی که همراه با تفکر و اندیشه باشد، بهتر از عبادت سراسر یک شب است.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۴۰ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۹۱)

 

طلب خیر به وسیله نماز

امام صادق (ع): من توضأ فاحسن الوضوء ثم صلی رکعتین فاتم رکوعها و سجودها ثم جلس فاثنی علی الله و صلی علی رسول الله – صلی الله علیه و اله – ثم سأل الله حاجته، فقد طلب الخیر من مظانه و من طلب الخیرمن مظانه لم یخب “

هر کس وضوی خوب بگیرد و دو رکعت نماز با رکوع و سجود کامل به جای آورد و با خدای خود خلوت کند و بر رسول خدا (ص) درود فرستد، سپس حاجت خود را از خدا درخواست نماید، به تحقیق که در زمان مناسبش درخواست کرده و هرکس چنین نماید، هرگز ناامید وناموفق نخواهد بود.

(بحار الانوار، ج ,۸۵ ص ۳۲۴)

 

حالت خشوع در نماز

پیامبر (ص): خیارکم الینکم مناکب فی الصلوه

بهترین شما کسی است که شانه هایش در نماز افتاده تر باشد.

(بحار، ج ,۸۴ ص ۲۶۲)

 

خشوع امیرالمؤمنین (ع) در نماز

امام صادق (ع): و کان علی – علیه السلام -اذا قام الی الصلوه فقال: “وجهت وجهی للذی فطر السموات و الارض ” تغیر لونه حتی یعرف ذلک فی وجهه

هنگامی که علی (ع) به نماز می ایستاد، این آیه شریفه رامی خواند: “رو می آورم با تمام وجودم به کسی که آسمانها و زمین را آفرید” و رنگ مبارک حضرتش تغییر می کرد، به طوری که تغییر حالت و دگرگونی از صورت مبارکش بخوبی مشاهده می گشت.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۸۱)

 

خوف حضرت فاطمه (س) در نماز

معصوم (ع): کانت فاطمه – علیهاالسلام -تنهج فی الصلاه فی خیفه الله تعالی

فاطمه زهرا (س) در حال نماز از شدت ترس نفسش به شماره می افتاد.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۵۸ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۸۲)

 

ملاک قبولی نماز

امام صادق (ع): قال الله تبارک و تعالی: انما اقبل الصلاه لمن تواضع لعظمتی، و یکف نفسه عن الشهوات من اجلی و یقطع نهاره بذکری ولا یتعاظم علی خلقی و یطعم الجائع و یکسو العاری، و یرحم المصاب و یؤوی الغریب…

خداوند متعال فرمود: نماز کسی را می پذیرم که :۱- درمقابل عظمت من خاضع باشد .۲- از خواسته های نفسانی به خاطر من خود را دور کند .۳- روزش را با یاد من به پایان برد .۴- بر بندگانم بزرگی نفروشد .۵- به گرسنه غذا دهد .۶- برهنه را بپوشاند .۷- به مصیبت دیده مهربانی کند .۸- غریب راپناه دهد.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۲۴۲ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۸۶)

 

قبولی یک نماز

امام صادق (ع): من قبل الله منه صلاه واحده لم یعذبه

اگر خداوند از کسی یک نماز بپذیرد او را عذاب نمی کند.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص .۲۳ محجه البیضاء، ص ۳۳۹)

 

نشانه قبولی نماز

امام صادق (ع): من احب ان یعلم اقبلت صلاته ام لم تقبل فلینظر هل منعته صلاته عن الفحشاءو المنکر فبقدر ما منعته قبلت منه

هرکس دوست دارد بداند که نمازش قبول شده یا نه، ببیند که آیا نمازش او را ازگناه و زشتی باز داشته یا نه؟ پس به هر قدر که نمازش او را از گناه باز داشته، به همان اندازه نمازش قبول شده است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۱۹۸)

 

حضور قلب

امام سجاد (ع): ان العبد لا یقبل من صلاته الا ما اقبل علیه منهابقلبه

همانا نماز بنده پذیرفته نمی شود، مگر آنچه را که با قلبش به نماز توجه کرد.

(وسائل الشیعه، ج ۴، ص .۶۸۸ المواعظ العددیه، ص ۲۷۰)

 

استخفاف در نماز مانع قبولی نماز

امام صادق (ع): و الله انکم لتعرفون من جیرانکم و اصحابکم من لو کان یصلی لبعضکم ما قبلها منه لاستخفافه بها ان الله لایقبل الا الحسن فکیف یقبل ما یستخف به؟

قسم به خدا، شما از همسایگان و دوستان خود کسانی را می شناسید که اگر برای بعضی از شما نمازی بخوانند از او قبول نخواهیدکرد، به علت استخفاف و بی اعتنایی که بر آن روا داشته، همانا خداوند چیز نیکو وشایسته را فقط

می پذیرد، پس چگونه بپذیرد عبادتی راکه به آن بی توجهی شده است؟

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۸۷)

 

سخت ترین چیز

امام صادق (ع): والله انه لیأتی علی الرجل خمسون سنه، وما قبل الله صلاه واحده فای شی ء اشد من هذا

قسم به خدا، از زندگی انسان پنجاه سال بگذرد (و نماز خوانده باشد)، ولی خداوند یک نماز او را قبول نمی کند، چه چیزی سخت تر از این!

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۸۷)

 

نماز و ولایت

امام سجاد (ع): فی جواب سائل سأله عن حدود الصلاه… قال: و ما سبب قبولها؟ قال – علیه السلام -: ولایتنا و البراءه من اعدائنا

در پاسخ کسی که پرسید از حدود نماز… و چه چیزی سبب قبولی نماز است؟ فرمود: “ولایت مااهل بیت، و برائت از دشمنان ما”.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۸۶)

 

چهار چیز مانع قبولی نماز

امام صادق (ع): اربعه لا تقبل لهم صلوه: الامام الجائر و الرجل یؤم القوم و هم له کارهون و العبد الابق من موالیه من غیر ضروره والمرئه تخرج من بیت زوجها بغیر اذنه

چهار گروه هستند که نمازشان قبول نیست :۱- پیشوای جائر .۲- مردی که امامت نماز جماعتی را به عهده می گیرد که جماعت از امامت اوکراهت دارد .۳- عبدی که بدون ضرورت از مولایش فرار کند .۴- زنی که بدون اجازه شوهرش از خانه بیرون رود.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۵، ص ۵۲)

 

مانع قبولی نماز زن

امام صادق (ع): ایما امراه باتت و زوجها علیها ساخطفی حق، لم تقبل منها صلوه حتی یرضی عنها

هر زنی که شب بخوابد در حالی که شوهرش به خاطر (مطلب) حقی از وی خشمگین باشد، هیچ نمازی از او قبول نمی شود، مگرآن که شوهرش از او راضی شود.

(فروع کافی، ج ۵، ص ۵۰۷)

 

شرط قبولی نماز

پیامبر (ص): لو صلیتم حتی تکونوا کالاوتار و صمتم حتی تکونوا کالحنایا لم یقبل الله منکم الا بورع

اگر آن قدر نماز بخوانید تا همچون زه کمان شوید، و آن قدر روزه بگیرید تا همچون کمان خم شوید، خدا از شما قبول نمی کند، مگر اینکه انسان با ورع باشید.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۵۸)

 

غیبت، مانع قبولی نماز

پیامبر (ص): من اغتاب مسلماً او مسلمه لم یقبل الله صلوته و لا صیامه اربعین یوما و لیله الا ان یغفر له صاحبه

هر کس غیبت مردیا زن مسلمانی را کند، تا چهل شبانه روز نماز و روزه اش پذیرفته نیست، مگر اینکه غیبت شونده او را ببخشد.

(بحار الانوار، ج ,۷۵ ص ۲۵۸)

 

خشم بر والدین، مانع قبولی نماز

امام صادق (ع): من نظر الی ابویه نظرماقت، و هما ظالمان لم یقبل الله له صلاه

هر که به پدر و مادر نگاه تند و خشم آلود کند، اگر چه به وی ستم کرده باشند، خداوند نمازش را نمی پذیرد.

(جامع السعادات، ج ۲، ص ۳۵۱)

 

نتیجه لقمه حرام

پیامبر (ص): من اکل لقمه حرام لم تقبل له صلوه اربعین لیله و لم تستجب له دعوه اربعین صباحا

کسی که لقمه حرام بخورد، تا چهل شب نماز او قبول نمی شود و دعای وی نیز تا چهل روز به اجابت نمی رسد.

(دارالسلام نوری، ج ۴، ص ۲۱۳)

 

نماز و زکات

امام رضا (ع): من صلی و لم یزک لم تقبل صلوته

هر کس نماز بخواند، ولی زکات و مالیات اسلامی نپردازد، نمازش قبول نمی شود.

(بحار الانوار، ج ,۹۶ ص ۱۲)

 

گناه مانع نماز شب

امام علی (ع): جاء رجل الی امیرالمؤمنین – علیه السلام – فقال: یا امیرالمؤمنین انی قد حرمت الصلاه باللیل، فقال امیرالمؤمنین -علیه السلام -: انت رجل قد قیدتک ذنوبک.

مردی نزد امیرالمؤمنین (ع) آمد وگفت: ای امیر مؤمنان! من از نماز شب محروم شدم. علی (ع) فرمود: تو مردی هستی که گناهانت تو را زندانی (اسیر) کرده است.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۴۲۲)

 

شرب خمر مانع نماز

امام صادق (ع): لا تقبل صلوه شارب الخمر اربعین یوماالا ان یتوب

نماز شرابخوار تا چهل روز مقبول نخواهد شد، مگر اینکه توبه کند.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص .۳۱۷ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۳۸۸)

 

آمادگی کامل برای نماز

امام باقر (ع): لا تقم الی الصلاه متکاسلا و لامتناعسا و لا متثاقلا

در حال کسالت و خواب آلودگی و سنگینی به نماز نایستید.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۳)

 

دروغ، مانع نماز شب

امام صادق (ع): ان الرجل لیکذب الکذبه فیحرم بهاصلاه اللیل

همانا مردی دروغ می گوید، پس به خاطر آن دروغگویی از نماز شب محروم می شود.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۴۲۲)

 

نماز و آزردن همسر

پیامبر (ص): من کان له امرئه تؤذیه لم یقبل الله صلاتها و لا حسنه من عملها حتی تعینه وترضیه و ان صامت الدهر… و علی الرجل مثل ذلک الوزر اذا کان لها مؤذیاظالما

کسی که همسر خود را بیازارد، نماز و اعمال نیک او مورد پذیرش الهی قرار نمی گیرد، مگر آنکه به کمک او بپردازد و رضایتش را جلب کند، گر چه همیشه روزه دار باشد و البته شوهر نیز دارای همین نوع از عقاب است، در صورتی که همسر خویش را بیازارد و به او ظلم روا دارد.

 

(وسائل الشیعه، ج ,۱۴ ص ۱۱۶)

 

مانع تقرب به خدا

امام علی (ع): لا قربه بالنوافل اذا اضرت بالفرائض

نوافل و مستحبات اگر به واجبات ضرر برسانند موجب تقرب به درگاه خدای تعالی نخواهند بود.

(غرر الحکم، ص ۳۴۵)

 

کیفر مضاعف

امام باقر (ع): من شرب الخمر فسکر منها لم یقبل الله صلاته اربعین یوما فان ترک الصلاه فی هذه الایام ضوعف علیه العذاب لترک الصلاه

کسی که شراب بنوشد و مست شود، تا چهل روز نماز او قبول نیست، پس اگر نمازی را دراین روزها ترک کند عقاب و کیفر وی نیز چند برابر است.

(ثواب الاعمال، ص ۵۵۱)

پنج چیز مانع قبولی نماز

پیامبر (ص): لا یقبل الله صلاه خمسه نفر. الابق من سیده و امرأه لا یرضی عنها زوجها و مدمن الخمر و العاق و اکل الربا

خداوندنماز پنج گروه را نمی پذیرد :۱- بنده ای که از نزد مولای خود فرارکرده است .۲- زنی که شوهرش از وی راضی نیست .۳- شرابخوار و دائم الخمر .۴- کسی که عاق والدین شده است .۵ – رباخوار.

(مستدرک الوسائل، ج ,۱۳ ص ۳۳۲)

 

تحقیر نماز و محروم از شفاعت

امام صادق (ع): لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاه

هر کس نماز را سبک بشمارد، به شفاعت ما دست نخواهد یافت.

(فروع کافی، ج ۳، ص ,۲۷۰ حدیث ۱۵)

 

دزدترین مردم

امام علی (ع): ان اسرق الناس من سرق من صلاته

دزدترین مردم کسی است که از نمازش کم بگذارد.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۲۲)

 

با عجله خواندن نماز

پیامبر (ص): اسرق الناس فاالذی یسرق من صلاته فصلاته تلف کما یلف الثوب الخلق فیضرب بها وجهه

دزدترین مردم کسی است که به خاطر سرعت و شتابزدگی از نماز خود کم کند، نماز چنین انسانی همچون جامه مندرسی در هم پیچیده شده، به صورت اوپرتاب می گردد.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص ۴۰۶)

شتابزدگی در نماز

پیامبر (ص):… لا صلوه لمن لا یتم رکوعها و سجودها

کسی که رکوع و سجودش را ناتمام و شتابزده به جا می آورد، نمازش پذیرفته نیست.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۵۳)

 

کاهلی در نماز

امام باقر (ع): لا تقم الی الصلوه متکاسلا و لا متناعسا و لامتثاقلا فانها من خلل النفاق

با حال مستی و خواب آلوده و کاهلانه نماز را به جانیاور، که اینها ازروزنه های نفاق است.

(میزان الحکمه، ج ۵، ص .۳۹۸ بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۲۳۱)

 

نماز با عجله

امام صادق (ع): ان العبد اذا عجل فقام لحاجته یقول الله تبارک و تعالی: “اما یعلم عبدی انی انااقضی الحوائج “

زمانی که بنده برای رفع حاجت خود نمازش را با عجله بخواند، خداوند می فرماید: “آیا بنده من نمی داند که حاجت او را من برآورده می کنم “.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۴)

 

نتیجه سبک شمردن نماز

امام صادق (ع): اذا قام العبد فی الصلاه فخفف صلاته قال الله تعالی لملائکته: اما ترون الی عبدی کأنه یری ان قضاء حوائجه بیدغیری، اما یعلم ان قضاء حوائجه بیدی

هرگاه بنده برای نماز به پا خیزد و نمازش را سبک ادا کند، خداوند به فرشتگان خود می فرماید: آیا به بنده من نمی نگرید که گویا برآوردن حاجتهایش را به دست دیگری غیر از من می بیند آیا نمی داند که برآوردن حوایج او به دست من است.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص .۳۴۱ تهذیب، ج ۱، ص ۲۰۴)

 

آفات سریع خواندن نماز

امام صادق (ع): ابصر علی بن ابی طالب – علیه السلام – رجلا ینقر صلاته فقال: منذ کم صلیت بهذه الصلاه؟ فقال له الرجل: منذ کذا وکذا فقال: مثلک عند الله مثل الغراب اذا نقر لو مت، مت علی غیر مله ابی القاسم محمد – صلی الله علیه واله – ثم قال علی – علیه السلام -: ان اسرق الناس من سرق من صلاته

علی (ع) به مردی که نمازش را به سرعت می خواند، نگاه کرد. امام سؤال کرد از چه وقتی این طور نماز می خوانی؟ مرد پاسخ داد: از فلان وقت تا به حال. امام فرمودند: مثل (نماز خواندن) تو در پیش خداوند مثل کلاغی است که (بسرعت) از زمین دانه می چیند، اگرتو به این حالت بمیری، مرده ای به غیر دین پیامبر اسلام. امام فرمودند: همانا که دزدترین مردم کسی است که از نمازش بدزدد (یعنی کم کند).

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۴)

 

عذاب ضایع کننده نماز

پیامبر (ص): لا تضیعوا صلاتکم، فان من ضیع صلاته حشره الله مع قارون و فرعون و هامان – لعنهم الله و اخزاهم – و کان حقاً علی الله ان یدخله النار مع المنافقین، فالویل لمن لم یحافظ صلاته

نماز خودتان را ضایع نکنید، به حقیقت هر کس نماز خویش را ضایع کند، خداوند عز و جل او را با قارون و فرعون و هامان محشور می کند، خداوند به آنان لعنت کند و آنها را رسوا سازد، وبر خدا لازم است آنها را با منافقها به آتش داخل کند، پس وای بر کسی که به نمازش مواظب نباشد.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۰۲)

 

محرومیت از شفاعت

پیامبر (ص): لا ینال شفاعتی من اخر الصلوه بعد وقتها

کسی که نماز را از وقتش تأخیر بیندازد، (فردای قیامت) به شفاعت من نخواهدرسید.

(بحار الانوار، ج ,۸۳ ص ۲۰)

 

ترک نماز باعث حبط عمل

پیامبر (ص): من ترک صلاته حتی تفوته من غیرعذر فقد حبط عمله

کسی که نمازش را بدون عذر ترک کند (نخواند) تا وقت آن بگذرد، عمل او نابود شده است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۳ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۴۰۳)

 

فاصله کفر و ایمان

پیامبر (ص): بین العبد و بین الکفر ترک الصلاه

فاصله کفر و بندگی ترک نماز است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۲ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۴۰۳)

مورد لعن واقع شدن

پیامبر (ص): تارک الصلاه ملعون فی التوراه ملعون فی الانجیل ملعون فی الزبور ملعون فی القران ملعون فی لسان جبرئیل ملعون فی لسان میکائیل ملعون فی لسان اسرافیل ملعون فی لسان محمد

ترک کننده نماز در تورات و انجیل و زبور و قرآن مورد لعنت قرار گرفته و به زبان جبرئیل و میکائیل واسرافیل و محمد (ص) ملعون است.(انوار الهدایه، ص .۱۹۷ الحکم الزاهره، ص ۲۹۴)

 

ترک نماز و هنگام مردن

پیامبر (ص): من ترک صلوه لا یرجو ثوابها و لایخاف عقابها فلا ابالی ایموت یهودیا ونصرانیا او مجوسیا

کسی که نماز را ترک کند، در حالی که امید به پاداش نمازش ندارد و ازعذاب ترک نماز نیز ترسناک نیست، پس باکی نیست که یهودی بمیرد، یانصرانی، یا مجوسی.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۰۳ میزان الحکمه، ج ۵، ص ۴۰۳)

 

عاقبت ترک نماز

پیامبر (ص): من ترک الصلاه متعمدا کتب اسمه علی باب النار ممن یدخلها

هر کس عمداً نمازش را ترک کند، بر درب جهنم نامش ازدوزخیان نوشته می شود.

(کنز العمال، ج ۷، حدیث ۱۹ ۰۹۰)

 

پاسخ اهل دوزخ

امام علی (ع): ألا تسمعون الی جواب اهل النار حین سئلوا: “ما سلککم فی سقر؟ قالوا: لم نک من المصلین “

آیا به پاسخ اهل دوزخ گوش فرانمی دهید که وقتی از آنها می پرسند: “چه چیز شما را گرفتار دوزخ ساخت؟ می گویند: ما از نمازگزاران نبودیم “.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۲۴ نهج البلاغه، خطبه ۱۹۰)

 

بیزاری از تارک الصلوه

امام صادق (ع): جاء رجل الی النبی – صلی الله علیه و اله – فقال: یا رسول الله! اوصینی، فقال: لا تدع الصلاه متعمدا فان من ترکهامتعمدا فقد برئت منه مله الاسلام

مردی پیش رسول خدا (ص) آمد و عرض کرد: یارسول الله! مرا نصیحتی بفرمایید، حضرت فرمود: نماز را عمداً رها مکن، کسی که عمدانماز را ترک کند ملت اسلام از او بیزار است.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۲۹)

 

عقاب تارک الصلوه

پیامبر (ص): من ترک الصلوه متعمدا من غیر عله فقدبرء من ذمه الله و ذمه رسوله

کسی که نماز را عمداً و بدون علت ترک کند از امان خدا و رسولش دورخواهد بود.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۴، ص ۷۵)

 

نشانه کفر و نفاق

پیامبر (ص): الجفاء کل الجفاء و الکفر من سمع منادی الله تعالی ینادی بالصلاه و یدعوه الی الفلاح فلا یجیبه

نشانه ستمکاری و کفر (نفاق) آن است که کسی منادی خدا را بشنود که به نماز ندا می دهد و وی را به رستگاری می خواند و دعوت او را اجابت نکند.

(نهج الفصاحه، ص ۲۷۹)

 

درخواست بی نماز در برزخ

پیامبر (ص): ارک الصلاه یسأل الرجعه الی الدنیا، و ذلک قول الله تعالی: حتی اذا جاء احدهم الموت قال: “رب ارجعون لعلی أعمل صالحا فیما ترکت، کلاً انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون “

بی نماز درخواست می کند به دنیا برگردد، و این است سخن خداوند متعال تا گاهی که به یکی از آنان مرگ آمد گوید: ” پروردگارا مرا برگردانید تا شایدعمل شایسته انجام دهم در آنچه بازگزاردم، نه چنین است آن سخنی است که او گوینده اش هست، واز پشت آنهاتا روزی که برانگیخته شوند برزخ است.

(بحار الانوار، ج ,۷۷ ص .۵۸ اصول وافی، ج ۲، ص ۶۵)

 

نتیجه ترک نماز

پیامبر (ص): لتنقضن عری الاسلام عروه، کلما انتقضت عروه تشبث الناس بالتی تلیها، فاولهن نقض الحکم، و اخرهن الصلاه

دستگیره های اسلام یک به یک شکسته می شود، هرگاه یک دستگیره نابود شود ردم به آنچه نزدیک آن است چنگ می زنند، اول آنها شکستن حکومت است (حکومت اسلامی را از دست صاحب آن خارج می کنند) و آخر آنها نمازاست (نماز را ترک می کنند).

(اصول وافی، ج ۲، ص ۷۲)

 

وضو کلید نماز

پیامبر (ص):… والوضوء مفتاح الصلاه

وضو کلید نمازاست.

(نهج الفصاحه، حدیث ۱۵۸۸)

 

نصف ایمان

پیامبر (ص): الوضوء نصف الایمان

وضو گرفتن نیمی از ایمان است.

(بحار الانوار، ج ,۸۰ ص ۲۳۸)

 

اثر تجدید وضو

پیامبر (ص): الوضوء علی الوضوء نور علی نور

وضوی پس از وضو بسیار پسندیده است.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۲)

آثار وضو

پیامبر (ص): أمتی الغر المحجلون من اثار الوضوء یوم القیامه

امت مرا دست و پای نورانی باشد روز قیامت، از آثار وضو که در دنیا گرفته باشد.

(شهاب الاخبار، ص ۱۲۲)

 

مسواک و وضو

پیامبر (ص): السواک شطر الوضوء

مسواک کردن جزئی ازوضو است.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص ۲۹۷)

 

مسواک هنگام هر وضو

پیامبر (ص): یا علی! و علیک بالسواک عند کل وضوء

ای علی! بر تو باد مسواک زدن هنگام هر وضو.

(اصول کافی، ج ۸، ص ۷۲)

 

مسواک در سحر

امام باقر (ع): ان السواک فی السحر قبل الوضوء من السنه

سحرگاه، پیش از وضو، مسواک زدن از سنت اسلامی است.

(میزان الحکمه، ج ۴، ص ۵۹۶)

 

پاکی، کلید نماز

پیامبر (ص): مفتاح الصلاه الطهور

کلید نماز، پاکی است.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص ۲۸۱)

 

ورود به مسجد با وضو

پیامبر (ص): لا تدخل المساجد الا بالطهاره

داخل مساجد مشو، مگر با وضو.

(مستدرک الوسائل، ج ۳، ص ۳۸۸)

 

گشایش دربهای بهشت

پیامبر (ص): من اسبغ وضوءه و احسن صلاته، و ادی زکاه ماله و کف غضبه و سجن لسانه، و استغفر لذنبه، و ادی النصیحه لاهل بیت نبیه فقد استکمل حقایق الایمان و ابواب الجنه مفتحه له

کسی که وضوی خود را شاداب وکامل به جای آورد، و نماز خویش را نیکوبخواند، زکات مالش را بپردازد، و خشم خود را فرو نشاند و زبانش را ازگناهان مربوطبه زبان ببندد، و برای گناه خودبا توبه طلب آمرزش کند، و نسبت به اهل بیت پیامبر خویش خیرخواه باشد، البته تمام حقایق ایمان در او کامل شده و درهای بهشت به روی او باز است.

(ثواب الاعمال، ص ۶۴)

 

بستر همانند مسجد

امام صادق (ع): من تطهر ثم اوی الی فراشه بات وفراشه کمسجده

هر کس وضو بگیرد، سپس در رختخواب خود برود و بخوابد، بستر اومانندمسجد او خواهد بود.

(وسائل الشیعه، ج ۱، ص .۲۶۵ ثواب الاعمال، ص ۴۸)

 

وضو پیش و بعد از غذا

امام صادق (ع): الوضوء قبل الطعام و بعده یذهبان الفقر

وضو پیش از غذا و بعد از غذا، فقر را از بین می برد.

(وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۵۶)

 

وضو هنگام غذا

پیامبر (ص): یا علی! ان الوضوء قبل الطعام و بعده شفاءفی الجسد و یمن فی الرزق

یا علی! قبل از غذا و بعد از غذا، وضو گرفتن، شفای بدن و برکت در روزی است.

(بحار الانوار، ج ,۶۶ ص ۳۵۶)

 

وضو برای نماز مغرب

امام کاظم (ع): من توضأ للمغرب کان وضوئه ذلک کفاره لما رضی من ذنوبه فی نهاره ما خلاالکبائر

کسی که برای نماز مغرب وضوبگیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن روزاوست بجز گناهان کبیره.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص ۳۰۲)

 

وضو برای نماز صبح

امام کاظم (ع): و من توضأ الصلاه الصبح کان وضوئه ذلک کفاره لما مضی من ذنوبه فی لیلته الا الکبائر

کسی که برای نماز صبح وضومی گیرد، وضویش کفاره گناهان گذشته آن شب اوست بجز گناهان کبیره.

(محجه البیضاء، ص ۱، ص ۳۰۲)

 

وضو برای تلاوت قرآن

امام علی (ع): لا یقرأ العبد القران اذا کان علی غیر طهور حتی یتطهر

هنگامی که وضو ندارید، قرآن نخوانید، تا اینکه وضو گرفته شود.

(خصال، ج ۲، ص ۱۶۴)

 

طهارت ظاهر و باطن

امام صادق (ع): طهر قلبک بالتقوی و الیقین عندطهاره جوارحک بالماء

در وقت پاکیزه نمودن اعضای خود با آب، دل خویش را به پرهیزگاری و یقین پاک گردان.

(بحار الانوار، ج ,۸۰ ص ۲۳۹)

 

پاکی به وسیله وضو

امام رضا (ع): انما امر بالوضوء لیکون العبد طاهرااذا قام بین یدی الجبار و عند مناجاته…

همانا امر شده است به وضو، تا آنکه بنده پاک باشد، به هنگامی که می ایستددر مقابل خداوند جبار و همچنین وقت مناجات نمودن.

(عیون اخبار الرضا، ج ۲، ص ۱۰۴)

 

با طهارت به مسجد رفتن

امام صادق (ع): علیکم باتیان المساجد فانهابیوت الله فی الارض من اتاه مطهرا طهره الله من ذنوبه و کتب من زواره

بر حضوردر مساجد مواظبت کنید! چرا که مساجد، خانه های خداوند در زمین است. کسی که باحالت طهارت وارد مسجد شود، خداوند او را از گناهانش تطهیر می نماید و نام وی رادر زمره زایرین خویش می نویسد.

(وسائل الشیعه، ج ۱، ص ۲۶۷)

 

کار مانع از اول وقت

امام علی (ع): صل الصلوه لوقتها الموقت لها و لاتعجل وقتها لفراغ و لا تؤخرها عن وقتها لأشتغال و اعلم ان کل شی ء من عملک تبع لصلوتک

نماز را در وقت مقرر آن به جای آور، و به خاطر فراغت عجله مکن وبه علت اشتغال آن را به تأخیر میفکن، و بدان که همه اعمال تو بسته به نمازتوست.

(نهج البلاغه، نامه ۲۷)

 

مانع وقت نماز

امام رضا (ع): حافظوا علی مواقیت الصلوات، فان العبدلا یأمن الحوادث

مراقب وقتهای نماز باشید (که تا وقتش فرا رسید انجام دهید) چرا که انسان از حوادثی که مانع انجام نماز در وقت گردد، ایمن نیست.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص ۲۰)

 

وقت نماز صبح

امام باقر (ع): وقت صلاه الغداه ما بین طلوع الفجر الی طلوع الشمس

وقت نماز صبح از طلوع فجر تا طلوع خورشید است.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۱۵۲)

 

محبوبیت نماز در وقت

امام صادق (ع): افضل الاعمال الی الله الصلاه لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله

بهترین اعمال نزد خداوند، نمازاول وقت است پس از آن نیکی بر پدر و مادر، و سپس جهاد در راه خدا است.

(بحار الانوار، ج ۳، ص ۸۵)

 

دو وقت نماز

امام رضا (ع): اعلم ان لکل صلاه وقتین اول و اخر فأول الوقت رضوان الله و اخره عفو الله

بدان که هر نماز دو وقت دارد: اول وقت وآخر وقت. اول وقت خشنودی پروردگار و آخر آن بخشش خداوند است.

(بحار الانوار، ج ,۸۲ ص .۲۴۹ الحکم الزاهره، ص ۲۸۶)

 

مذمت تأخیر نماز

پیامبر (ص): ثلاث لا تؤخر و هن الصلاه اذا انت والجنازه اذا حضرت و الأیم اذا وجدت کفؤا

سه چیز را نباید به تأخیر انداخت، نماز همین که وقت آن رسید، و برداشتن جنازه وقتی آماده شد، و شوهر دادن بیوه وقتی هم کفو خود را یافت.

(نهج الفصاحه، ص ,۲۶۲ حدیث ۱۲۶۱)

ثواب نماز صبح در اول وقت

امام صادق (ع): فاذا صلی العبد صلاه الصبح مع طلوع الفجر اثبتت له مرتین تثبتها ملائکه اللیل و ملائکه النهار

پس هرگاه نمازگزار نماز صبح را با طلوع فجر به جای آورد دو مرتبه برای او نوشته می شود، هم فرشته صبح و هم فرشته شب می نویسند (نماز صبح را فرشته روز و فرشته شب هر دومشاهده می کنند).

(ثواب الاعمال، ص ۶۲)

 

اذان در اول وقت نماز

پیامبر (ص): اذا دخل الوقت یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان

ای بلال! هنگامی که وقت نماز رسید بالای دیوار بروو صدای خود را به وسیله اذان بلند کن.

(فروع کافی، ج ۳، ص ۳۰۷)

 

بخشایش یا عذاب خداوند

امام باقر (ع): و من صلاها لغیر وقتها مؤثراعلیها غیرها فان ذلک الیه ان شاء غفر له و ان شاء عذبه

کسی که نماز را در غیروقتش به جا آورد و چیز دیگری را بر نماز انتخاب کند و ترجیح دهد، به درستی که این کار، خدا را مختار می کند که اگربخواهد او را ببخشاید و اگر بخواهد او راعذاب کند.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۸۳)

 

نماز اول وقت، جدایی از غافلین

امام باقر (ع): ایما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضه فصلاها لوقتها فلیس هذا من الغافلین

هر مؤمنی محافظت برنمازش نماید، و او را در وقتش به جا آورد، از انسانهای غافل شمرده نمی شود.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۷۹)

 

نورانیت اذان

پیامبر (ص): یا علی ألاذان نور

یا علی! اذان نور است.

(بحار الانوار، ج ۸۴، ص ۱۵۴)

 

پاداش مؤذن بهتر است

پیامبر (ص): من اذن محتسبا یرید بذلک وجه الله – عز و جل – اعطاه الله ثواب اربعین الف شهید و اربعین الف صدیق و یدخل فی شفاعته اربعین الف مسی ء من امتی الی الجنه

کسی که اذان بگوید، و به خداوند توجه داشته باشد، خداوند به او ثواب چهل هزار شهید و چهل هزار راستگو را عطامی کند و چهل هزار از امت گناهکاران شامل شفاعتش گردیده و داخل بهشت می شوند.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۳۰)

 

آفات بی توجهی به اذان

امام علی (ع): من سمع النداء و هو فی المسجد ثم خرج فهو منافق، الا رجل یرید الرجوع الیه، او یکون علی غیر طهاره فیخرج لیتطهر

کسی که صدای اذان را در مسجد شنید، و بدون خواندن نماز (جماعت) از مسجد خارج شودمنافق است، مگر اینکه قصد برگشت برای نماز خواندن دارد، یا وضو ندارد و برای گرفتن وضو از مسجد خارج شود.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۶۱)

 

سربلندی اذان گویان در قیامت

امام علی (ع): یحشر المؤذنون یوم القیامه طوال الأعناق

اذان گویان، روز قیامت با سرافرازی و سربلندی محشور می شوند.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۴۹)

 

نجات از آتش

پیامبر (ص): ان لحوما محرمه علی النار و هی لحوم المؤذنین

همانا، گوشتهایی بر آتش (جهنم) حرام است (آتش آنها را نمی سوزاند) وآن

گوشت بدن اذان گویان است.

(مستدرک الوسائل، ص ۲۴۹)

 

ثواب برای اذان گو

امام باقر (ع): المؤذن یغفر الله له مد بصره و مدصوته فی السماء و یصدقه کل رطب ویابس سمعه، و له من کل یصلی معه فی مسجده سهم و له بکل من یصلی بصوته

خداوند مؤذن را به اندازه ای که چشمش می بیند و صدایش در آسمان می پیچد می آمرزد، هر خشک و تری که آواز او را می شنود او را تصدیق می کند، و از ثواب هر کس که با او در مسجد نماز گزارد سهمی نصیب او شود و به شمار هرکس که به بانگ او نماز بخواندحسنه ای برای اوست.

 

(محجه البیضاء، ج ۱، ص .۳۳۱ من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۸۷)

 

پاداش شهید

پیامبر (ص): للمؤذن فیما بین الاذان و الاقامه مثل اجرالشهید المتشحطبدمه فی سبیل الله

برای شخص اذان گو در فاصله اذان و اقامه، ثوابش مانند ثواب شهیدی است که در راه خدا در خون خود می غلطد.

(ثواب الاعمال، ص ۵۸)

 

واجب شدن بهشت بر مؤذن

پیامبر (ص): من اذن فی مصر من أمصار المسلمین سنه وجبت له الجنه

هر کس در یکی از شهرهای مسلمانان یک سال اذان بگوید بهشت بر او واجب می شود.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص .۳۳۷ وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۶۱۳)

 

تأثیر گفتن اذان و اقامه

امام صادق (ع): من صلی باذان و اقامه صلی خلفه صفان من الملائکه و من صلی باقامه بغیراذان صلی خلفه صف واحد ما بین المشرق والمغرب

هر کس که نماز را با اذان و اقامه بخواند، دو صف از فرشتگان در پشت سرش نماز می گزارند، و کسی که نماز را با اقامه تنها بخواند یک صف از فرشتگان در پشت سرش نماز می خوانند و اندازه صف به قدر میان مشرق ومغرب است.

(محجه البیضاء، ج ۱، ص .۳۳۸ ثواب الاعمال، ص ۵۹)

 

اذان با صدای بلند

امام صادق (ع): کان رسول الله – صلی الله علیه واله – یقول لبلال اذا دخل الوقت یا بلال اعل فوق الجدار و ارفع صوتک بالاذان

رسول خدا (ص) هنگامی که وقت نماز فرا می رسید به بلال می فرمود: بالای دیوار (مسجد) برو و اذان را با صدای بلند بگو.

(وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۶۲۴)

 

محشور با شهداء و پیامبران

پیامبر (ص): یحشر المؤذنون من امتی مع النبیین و الصدیقین و الشهداء

اذان گویان، از امت من با پیامبران و راستگویان و شهیدان محشور می شوند.

(مستدرک الوسائل، ج ۴، ص ۲۳)

 

تأثیر هفت سال اذان گفتن

امام باقر (ع): من أذن سبع سنین محتسبا جاءیوم القیامه و لا ذنب له

هر کس هفت سال برای خدا اذان بگوید، روز رستاخیزبدون گناه وارد محشر می شود.

(ثواب الاعمال، ص .۸۳ من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص .۲۸۸ وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۶۱۳)

 

اجابت اذان مؤذن

پیامبر (ص): اجابه المؤذن کفاره الذنوب

اجابت اذان مؤذن، کفاره گناهان است.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۲۲۷)

 

فرار شیطان از اذان

پیامبر (ص): ان الشیطان اذا سمع النداء هرب

به درستی که شیطان وقتی صدای اذان را شنید فرار می کند.

(کنز العمال، حدیث ۲۰۹۵۱)

 

قرعه برای اذان گفتن

پیامبر (ص): لو علم الناس ما فی النداء و الصف الاول لاستهموا علیه

اگر مردم می دانستند چه فضیلتی دارد اذان گفتن و شرکت در صف اول

جماعت، هر آینه برای این کار قرعه کشی می کردند.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۲۰۰)

 

اذان گفتن در همه حال

امام رضا (ع): یؤذن الرجل و هو جالس و یؤذن و هوراکب

شخص اذان گو چه نشسته باشد و چه سواره اذان می گوید.

(من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۸۵)

 

دعا هنگام اذان

امام علی (ع): اغتنموا الدعاء عند اربع: عند قرائه القران و عند الاذان و عند نزول الغیث وعند التقاء الصفین للشهاده

در چهارزمان دعا را غنیمت شمارید: ۱- هنگام قرائت قرآن. ۲- هنگام اذان .۳- هنگام نزول باران. ۴- هنگام رو به رو شدن دو لشکر مؤمنین و کفاربرای جنگ.

(وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۱۱۱۴)

 

تأثیر اذان و اقامه در گوش نوزاد

پیامبر (ص): من ولد له مولود فلیؤذن فی اذنه الیمنی، و لیقم فی الیسری، فأن ذلک عصمه من الشیطان

کسی که فرزندی به او داده شد (به دنیا آمد) در گوش راستش اذان و درگوش چپش اقامه بگوید، زیرااین عمل، نوزاد را از شر شیطان حفظ می نماید.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۶۲)

 

اجابت ندای مؤذن

امام علی (ع): اجابه المؤذن یزید فی الرزق

اجابت دعوت اذان گو، سبب افزایش روزی می شود.

(بحار الانوار، ج ,۸۴ ص ۱۷۷)

 

تکرار اذان مؤذن

امام باقر (ع): کان رسول الله – صلی الله علیه و اله -اذا سمع المؤذن یؤذن قال مثل مایقوله فی کل شی ء

رسول خدا (ص) وقتی صدای اذان مؤذن را می شنید، آن جملات را تکرارمی کرد.

(الکافی، ج ۳، ص ,۳۱۰ حدیث ۲۹)

 

علاقه بلال به رسول خدا (ص)

امام صادق (ع): ان بلالا کان عبد صالحا، فقال: لا اؤذن لاحد بعد رسول الله – صلی الله علیه و اله –

همانا که بلال بنده ای شایسته بود و گفت: من برای احدی بعد از رسول الله (ص) اذان نمی گویم.

(من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۲۸۶)

 

اذان با صدای بلند

ابوعبدالله (ع): اذا اذنت فلا تخقین صوتک فان الله یأجرک مد صوتک فیه

زمانی که اذان گفتی، صدایت را کوتاه مکن، زیرا که خداوندبه مقدار بلندی صدای تو در اذان، پاداش می دهد.

(التهذیب، باب اذان، حدیث ۴۵)

 

آشنایی با وقت اذان

ابوعبدالله (ع): لا یستقیم الأذان و لا یجوز ان یؤذن به الا رجل مسلم عارف

اذان برپا نمی شود و نباید آن را بگوید، مگر مرد مسلمانی که به وقت آن آشنا باشد.

(فروع کافی، ج ۳، ص ,۳۰۷ حدیث ۱۳)

 

تحقیر اذان

پیامبر (ص): سیأتی علی الناس زمان یترکون الاذان علی ضعفائهم

زمانی خواهد آمد که اذان را تحقیر کرده و آن را به افرادی ناتوان می سپرند.

(کنز العمال، ج ۷، ص ۶۹۰)

 

علت نماز جماعت

امام رضا (ع): انما جعلت الجماعه لئلا یکون الاخلاص والتوحید و الاسلام و العباده لله الاظاهرا مکشوفا مشهورا

نماز جماعت قرار داده شده است، تا اخلاص و یگانگی و اسلام و عبادت برای خداوند آشکار، باز و ظاهرباشد.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص .۳۷۲ بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۲)

 

خوش گمانی به نمازگزار

امام صادق (ع): من صلی خمس صلوات فی الیوم و اللیله فی جماعه فظنوا به خیرا و اجیزوا شهادته

هر که پنج نماز شبانه روز را به جماعت می خواند به او خوش گمان باشید و گواهی اش را بپذیرید.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۸. وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۷۱)

 

ثواب پشت سر عالم

پیامبر (ص): من صلی خلف عالم فکأنما صلی خلف رسول الله

کسی که پشت سر عالم نماز به جا آورد، مانند کسی است که پشت سرپیغمبر خدا نماز خوانده است.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۱۹)

 

صف جهاد و صف جماعت

امام کاظم (ع): ان الصلوه فی الصف الاول کالجهادفی سبیل الله – عز و جل –

نماز خواندن در صف اول، مانند جهاد در راه خداست.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۸۷)

 

ثواب اقتدا به عالم

امام صادق (ع): الصلاه خلف العالم بالف رکعه

نماز در پشت سر یک عالم برابر هزار رکعت است.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۵)

 

صف اول جماعت

پیامبر (ص): ان الله و ملئکته یصلون علی الذین یصلون الصفوف الاول

به حقیقت خداوند و فرشتگانش بر کسانی که صفهای اول نماز جماعت را به هم پیوند می دهند، درود می فرستند.

(کنز العمال، ج ۲، ص ۶۲۳)

 

لبیک به اذان نماز

پیامبر (ص): اذا سمعت الاذان فأت و لو حبوا

هنگامی که اذان نماز را شنیدی، هر چه سریعتر به مسجد بیا، گر چه سینه خیز باشد.

(کنز العمال، ج ۷، ص ۵۴۸)

 

امام جماعت

پیامبر (ص): امام القوم وافدهم فقدموا فی صلاتکم افضلکم

امام جماعت هر جمعی نماینده آن در پیشگاه خداوند می باشد، پس برای امامت جماعت خود بهترینها را برگزینید.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۰۹)

 

نماز جماعت در صبح

پیامبر (ص): لان اصلی الصبح فی جماعه احب الی من ان اصلی لیلتی حتی اصبح

اگر نماز صبح را به جماعت بخوانم، در نظرم محبوبتر ازعبادت و شب زنده داری تا صبح است.

(کنز العمال، ج ۸، حدیث ۲۲۷۹۲)

 

آفات جدایی از جمعیت

پیامبر (ص): من فارق جماعه المسلمین فقد خلع ربقه الاسلام من عنقه قیل: یا رسول الله وما جماعه المسلمین؟ قال: جماعه اهل الحق و ان قلوا

کسی که از جمعیت مسلمان جدا شود، رشته اسلام را از گردنش باز نموده.از حضرت سؤال شد: منظور کدام جمعیت است؟ آن حضرت فرمود: مردم اهل حق، هر چندکم باشند.

(امالی شیخ صدوق، ص ۲۷۲)

 

فضیلت نماز جماعت

پیامبر (ص): صلاه الرجل فی جماعه خیر من صلاته فی بیته اربعین سنه. قیل: یا رسول الله! صلوه یوم؟ فقال: صلوه واحده

نماز خواندن انسان در جماعت بهتر است از نمازی که چهل سال در خانه خوانده شود. عرض کردند: یا رسول الله! نماز یک روز؟ حضرت فرمود: بلکه یک نماز.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۷۴)

 

اخطار پیامبر و ترک نماز جماعت

امام صادق (ع): هم رسول الله – صلی الله علیه و اله – بأحراق قوم فی منازلهم لا یصلون بالجماعه

حضرت پیغمبر (ص) خواست خانه ها را بر قومی که در منازل نماز می گذاردند و به جماعت حاضر نمی شدند، بسوزاند.

(لئالی الاخبار، ج ۴، ص ۲۰۵)

 

بی اعتنایی به نماز جماعت

امام علی (ع): من سمع النداء فلم یجبه من غیرعله فلا صلاه له

هر کس که صدای اذان جماعت را بشنوند و بدون هیچ عذری پاسخ ندهد، نماز ندارد (نمازش مقبول نیست).

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۷۵)

 

برائت از آتش دوزخ و نفاق

پیامبر (ص): من صلی اربعین یوما جماعه یدرک التکبیره الاولی، کتب له برائتان برائه من النارو برائه من النفاق

کسی که نماز خود را با جماعت و با درک تکبیر اول نماز، چهل روز انجام دهد، خداوند دو برائت را برای او مقرر می سازد: ۱- برائت از آتش دوزخ .۲- برائت از نفاق.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ج ۴)

 

ترک نماز جماعت

امام باقر (ع): من ترک الجماعه رغبه عنها و عن جماعه المسلمین من غیر عله فلا صلاه له

کسی که از روی بی میلی، بدون عذر و علت نمازجماعت را که اجتماع مسلمانان است ترک کند، نمازی برای او نیست.

(امالی شیخ صدوق، ص ۲۹۰)

 

نماز جماعت با هر دشواری

پیامبر (ص): الصلاه جماعه و لو علی رأس زج

در نماز جماعت شرکت نمایید، گر چه آن را بر سر آهن و نوک نیزه انجام دهید (یعنی هر قدر سخت و دشوار باشد، از حضور در جماعت دریغ نکنید).

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۴)

 

رعایت حال مأمومین

پیامبر (ص): انی لأکون فی الصلوه فاسمع بکاء الصبی فاخفف مخافه ان اشق علی امه

من گاهی در حال نماز که هستم صدای گریه کودکی رامی شنوم و نماز را سبک و کوتاه می کنم، چرا که می ترسم مادرش را به رنج افکنم.

(کنز العمال، ج ۷، ص ,۶۰۱ حدیث ۲۰۴۵۵)

 

دوری از ایمان

امام صادق (ع): من خلع جماعه المسلمین قدر شبر، خلع ربقه الایمان من عنقه

کسی که به اندازه یک وجب از جماعت مسلمانان (عملاً) دوری کند، ریسمان ایمان را از گردنش در آورده و به دور افکنده است.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۳)

 

نظم صفهای جماعت

پیامبر (ص): یا ایها الناس اقیموا صفوفکم و امسحوابمناکبکم لئلا یکون فیکم خلل و لاتخالفوا فیخالف الله بین قلوبکم الا و انی أراکم من خلفی

رسول خدا (ص) خطاب به جمعیتی فرمود: ای مردم صفهای (نماز جماعت) رامنظم و مساوی کنید و دوش به دوش بایستید تا فاصله و جدایی میان شمانیفتد ونامرتب نباشید که خداوند دلهای شما را از یکدیگر دور گرداند وبدانید که من شمارا از پشت سر می بینم که چگونه نظم را در صفهای جماعت برقرار می کنید.

(ثواب الاعمال، ص ۵۲۰)

 

نماز و وحدت اسلامی

امام صادق (ع): من صلی معهم فی الصف الاول کان کمن صلی خلف رسول الله (ص) فی الصف الاول

کسی که در صف اول نماز جماعت اهل سنت شرکت نماید، مانند آن است که در صف اول پشت سر پیامبر (ص) نماز خوانده باشد.

(وسائل الشیعه، ج ۳، ص ۳۸۱)

 

تأخیر نماز به خاطر جماعت

امام صادق (ع): عن جمیل بن صالح انه سال ابا عبدالله – علیه السلام – ایهما افضل؟ یصلی الرجل لنفسه فی اول الوقت اویؤخرها قلیلا و یصلی باهل مسجده اذا کان امامهم؟ قال: یؤخر و یصلی باهل مسجده اذاکان الامام

جمیل بن صالح از امام صادق (ع) سؤال کرد: کدام یک از این دو افضل است: انسان در اول وقت نمازش را بخواند یا مقداری نماز را تأخیربیندازد تا بااهل مسجد به جماعت نماز بخواند، زمانی که مسجد امام جماعت دارد؟ حضرت فرمود: نماز را به تأخیربینداز، با اهل مسجد نماز بخوان، زمانی که مسجد امام جماعت دارد.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۸۸)

 

آفات بی میلی به مساجد

امام صادق (ع): و من صلی فی بیته جماعه رغبه عن المساجد فلا صلاه له و لمن صلی معه الامن عله تمنع من المسجد

و هر کس از روی بی میلی به مساجد در خانه اش هر چند نماز جماعت بخواند برای او نمازی نخواهد بودو حتی برای کسانی که با او نماز خوانده اند، مگرآن که واقعاً علتی مانع از حضور درمسجد بوده باشد.

(امالی الطوسی، ج ۲، ص ۳۰۷)

 

مداومت بر نماز جماعت

پیامبر (ص): و من لزم جماعه المسلمین حرمت علیهم غیبته و ثبتت عدالته

کسی که بر نماز جماعت مداومت داشته باشد، غیبت او بر مسلمانان حرام وعدالتش ثابت می شود.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۹۴)

فضیلت نماز جماعت

پیامبر (ص): صلاه الجماعه افضل من صلاه الفرد بخمس و عشرین درجه

یک نماز که به جماعت برگزار گردد، برتری و فضیلت دارد بر بیست و پنج نماز فرادی.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۷۴)

 

امام جماعت فکر مأمومین

امام صادق (ع): ینبغی للامام ان یکون صلاته علی صلاه اضعف من خلفه

بر امام جماعت شایسته است که نمازش بر اساس نمازضعیفترین مأمومین خودباشد (نماز را در حال نماز جماعت طولانی نکند).

(من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۳۸۱)

 

اهمیت نماز جماعت

پیامبر (ص): الصلاه جماعه و لو علی رأس زج اذاسئلت عمن لا یشهد الجماعه فقل: لااعرفه

نماز باید به صورت جماعت خوانده شود، و لو بر نوک تیز پیکان باشد، زمانی که از شما سؤال شد در مورد کسی که به جماعت حاضر نمی شود، بگویید اورا نمی شناسیم.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۵)

 

فضیلت سمت راست

پیامبر (ص): فضل میامن الصوف علی میاسرها کفضل صلوه الجماعه علی صلوه الفرد

فضیلت سمت راست بر سمت چپ، صفهای جماعت همانند فضیلت نمازجماعت است بر نماز فرادی.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۶، ص ۴۶۵)

 

کامل کننده نماز

پیامبر (ص): سووا صفوفکم فان تسویه الصف تمام الصلاه

صفهای نماز جماعت را مساوی کنید، پس همانا که مساوی کردن صفها، کامل کننده نماز است.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۲۰)

 

حضور در نماز جماعت با قصد پاک

پیامبر (ص): من اتی الجماعه ایمانا واحتسابا استأنف العمل

کسی که در نماز جماعت با ایمان و قصد پاک و خشنودی خداداخل شود، اعمال خود را از سر گیرد. (کنایه از این است که گناهان گذشته اش بخشیده می شود).

(ثواب الاعمال، ص ۸۷)

 

سبب ورود بهشت

امام صادق (ع): من صلی عن یمین الامام اربعین یوما دخل الجنه

کسی که سمت راست امام جماعت چهل روز نماز بخواند وارد بهشت می شود.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۶، ص ۴۶۵)

 

صف اول و صف ملائکه

امام علی (ع): افضل الصفوف اولها و هو صف الملائکه و افضل المقدم میامن الامام

بهترین صفهای نماز جماعت، صف اول است، وآن صف ملائکه است و بهترین جای صف اول سمت راست امام است.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۸)

 

فضیلت یک رکعت

امام رضا (ع): فضل الجماعه علی الفرد بکل رکعه الفارکعه

فضیلت نماز جماعت بر نماز فرادی هر یک رکعت برابر دو هزار رکعت است.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۴)

 

نماز جماعت سبب ورود به بهشت

پیامبر (ص): فما من مؤمن مشی الی الجماعه الا خلف الله علیه اهوال یوم القیامه، ثم یأمر به الی الجنه

پس مؤمنی نیست که در راه نماز جماعت قدم بردارد مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی ترس وهراس روز قیامت را برای او سبک می گیرد، سپس او را امر می کند به ورود به بهشت.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۷۲)

 

اقتدا به امام جماعت اهل ولایت

امام رضا (ع): و لا تصلی خلف فاجر و لایقتدی الا باهل الولایه

پشت سر آدم فاجر نماز نخوان، اقتدا فقطبر شخص اهل ولایت اهل بیت عصمت و طهارت جایز است.

(تحف العقول، ص ۳۰۸)

 

استجابت دعا

پیامبر (ص): ان الله یستحیی من عبده اذا صلی فی جماعه ثم سأله حاجه ان ینصرف حتی یقضیها

زمانی که بنده ای نمازش را به جماعت بخواند، خداوند از او حیاء می کند، و هنگامی که از او طلب حاجت کرد، منصرف نشود، مگراین که حاجتش را برآورد.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۴)

 

محافظت بر صف اول

پیامبر (ص): و من حافظ علی الصف الاول و التکبیره الاولی لا یؤذی مسلماً اعطاه الله من الاجر ما یعطی المؤذنون فی الدنیا و الاخره

کسی که محافظت و مداومت بر صف اول و تکبیر اول نماید، و مسلمانی را اذیت نکند، خداوند به او اجری معادل اجری که مؤذن در دنیا و آخرت دریافت می کند، عطاخواهد کرد.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۸۷)

 

اقتدا به سه گروه ممنوع است

امام صادق (ع): ثلاثه لا یصلی خلفهم: المجهول، و الغالی و ان کان یقول بقولک، و المجاهر بالفسق و ان کان مقتصدا

پشت سر سه گروه نماز نخوان (اقتداء نکن ):۱- پشت سر شخص ناشناخته .۲- مرد غلو کننده، هر چند که امامی و هم عقیده تو باشد .۳- شخص متظاهر به فسق و گناه، اگر چه مردی میانه رو و معقول باشد.

(خصال صدوق، ص ۱۵۴)

 

آفات بی نظمی در نماز جماعت

امام باقر (ع): ینبغی للصفوف ان تکون تامه متواصله بعضها الی بعض، و یکون بین کل صفین قدر مسقطجسد الانسان اذا سجد

سزاواراست که صفها کامل و به هم پیوسته باشند، و میان دو صف فاصله به اندازه ای باشد که یک انسان بتواند سجده کند و اگر در نماز جماعت فاصله دو صف جلو و عقب کمتر از این باشد، چنین نمازی نماز کامل و درستی نیست.

(دعائم الاسلام، ج ۱، ص ۱۵۵)

 

مانع اقتدا به مؤمنین

امام صادق (ع): من قال بالجسم فلا تعطوه شیئا من الزکاه و لا تصلوا خلفه

هر کس قائل به جسمانیت خدا باشد از زکات چیزی به اوندهید و در پشت سرش نماز نخوانید.

(من لا یحضره الفقیه، ج ۱، ص ۳۷۹)

 

آفات بی نظمی در نماز جماعت

پیامبر (ص): کان رسول الله – صلی الله علیه و اله – یمسح مناکبنا فی الصلوه و یقول: استووا و لا تختلفوا فتختلف قلوبکم

رسول خدا (ص) شانه های نمازگزاران را در نماز جماعت می گرفت و منظم می کرد، ومی فرمود: مساوی و منظم باشید، نامنظم و جدا از هم نباشید که قلبهای شما از یکدیگرجدا می شود.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۶، ص ۴۷۰)

 

فضیلت تکبیر اول

پیامبر (ص): التکبیره الاولی مع الامام خیر من الدنیاو ما فیها

تکبیر اول را با امام جماعت گفتن بهتر است از دنیا و آنچه در آن است.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص .۴۸۸ بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۵)

 

نمازهای پنج گانه با جماعت

پیامبر (ص): من صلی الخمس فی الجماعه وحافظ علی الجمعه فقد اکتال الاجر بالمکیال الاوفی و قال تعالی: “ثم یجزیه الجزاءالاوفی “

کسی که نماز پنج وقت خود را به جماعت بخواند و به نماز جمعه حاضر شود، پس به تحقیق اجر خود را به حد کافی دریافت کرده است. سپس رسول خدا (ص) این آیه کریمه را تلاوت فرمود: ” پس جزا داده شود بر آن، جزای کاملتر”.

(جامع احادیث الشیعه، ج ۶، ص ۳۸۶)

مقدار نماز جماعت

امام علی (ع): و اذا قمت فی صلاتک للناس، فلا تکونن منفرا و لا مضیعا فان فی الناس من به العله و له الحاجه

و هنگامی که به نمازجماعت برای مردم می ایستی باید نمازت نه نفرت آور و نه تضییع کننده باشد (نه آن قدر آن را طول بده که موجب تنفر مأمومین شود و نه آن قدر سریع که نماز را ضایع کنی) چرا که در بین مردمی که با تو به نماز ایستاده اند، هم بیمار وجوددارد و هم افراد حاجتمند هست.

(نهج البلاغه، نامه ۵۲)

 

مورد شفیع امام جماعت

پیامبر (ص): ان امامک شفیعک الی الله – عز وجل – فلا تجعل شفیعک سفیها و لا فاسقا

همانا امام و پیشنماز تو، شفیع و واسطه توبه درگاه با عظمت الهی است، پس هرگز کسی را که فاسد و بی خرد است وسیله و شفیع خود به درگاه الهی قرار مده.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۴۹۲)

 

اولین نماز جماعت

امام صادق (ع): اول جماعه کانت ان رسول الله – صلی الله علیه و اله – کان یصلی و امیر المؤمنین علی بن ابی طالب – علیه السلام – معه

نخستین جماعتی که برگزار شد، روزی بود که رسول خدا (ص) داشت نماز می خواند وعلی بن ابی طالب امیرالمؤمنین (ع) همراه آن حضرت بود.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۷۳)

 

سفارش رسول خدا (ص) در مقدار نماز جماعت

امام علی (ع): و قد سألت رسول الله – صلی الله علیه و اله – حین وجهنی الی الیمن کیف اصلی بهم؟ فقال: صل بهم کصلاه اضعفهم، و کن بالمؤمنین رحیما

من از رسول خدا (ص) به هنگامی که مرابه سوی “یمن ” فرستاد، پرسیدم: چگونه با آنان نماز بخوانم؟ آن حضرت در پاسخم فرمود: “نمازی بخوان همچون نمازی که ناتوان ترین آنها می خواند و نسبت به مؤمنان رحیم و مهربان باش “.

(نهج البلاغه، نامه ۵۲)

 

شفاعت کننده

پیامبر (ص): ان الله وعد ان یدخل الجنه ثلاثه نفور بغیرحساب و یشفع کل واحد منهم فی ثمانین الفا، المؤذن و الامام، و رجل یتوضا ثم یدخل المسجد فیصلی فی الجماعه

همانا خداوند به سه گروه وعده داد، بدون حساب واردبهشت شوند، و هر یک از این سه گروه (روز قیامت) می توانند هشتاد هزار نفر راشفاعت کنند وآنها عبارتند از: ۱- مؤذن. ۲ – امام جماعت. ۳- کسی که وضو بگیرد، سپس

داخل مسجد شود و نماز را به جماعت به جا آورد.

(مستدرک الوسائل، ج ۱، ص ۴۸۸)

 

برتری نماز جماعت بر فرادی

امام باقر (ع): فضل صلاه الجماعه علی صلاه الرجل فردا خمس و عشرون درجه فی الجنه

نماز جماعت بر نماز فرادی بیست و پنج درجه بهشتی فضیلت و برتری دارد.

(وسائل الشیعه، ج ۵، ص ۳۷۱)

 

عبور از صراط

پیامبر (ص): و من حافظ علی الجماعه حیثما کان مر علی الصراطکالبرق الخاطف اللامع فی اول زمره مع السابقین

کسی که محافظت و مداومت بر نماز جماعت کند، مانند برق سریع و درخشان همراه نخستین گروه بهشتیان از روی صراط می گذرد.

(ثواب الاعمال، ص ۳۴۳)

 

تسریع در نماز جماعت

امام صادق (ع): صلی رسول الله – صلی الله علیه واله – الظهر و العصر فخفف الصلاه فی الرکعتین فلما انصرف… قالوا: خففت فی الرکعتین الاخیرتین؟ فقال لهم: او ما معتم صراخ الصبی

روزی رسول خدا (ص) نماز ظهر و عصر را به جا می آورد، ناگهان دو رکعت آخر نماز را تخفیف (تسریع) دادند، اصحاب پس از نماز از حضرت سؤال کردند، که آیا دستور جدید آمده؟ فرمود: برای چه؟ گفتند: چرا دو رکعت آخر نماز را سبک تر خواندی؟ فرمود: مگر صدای فریاد گریه کودک را نمی شنوید.

(وسایل الشیعه، ج ۵، ص ۳۶۹)

 

به فکر ناتوان ترین مأمومین باش

امام علی (ع): و صلوا بهم صلاه أضعفهم و لا تکونوا فتانین

و با مردم همانند نمازگزاردن ناتوان ترین آنان نماز گزارید و (با طول دان آن موجبات زحمات آنان را فراهم نیاورید) و سبب فتنه و فسادنباشید.

(نهج البلاغه، ص ۵۲)

 

نماز با جماعت

پیامبر (ص): لو یعلمون ما فی العشاء و الفجر لاتوهما ولو حبوا

اگر بدانند آنچه را که در خواندن نماز عشاء و صبح با جماعت هست به آن می آیند، هر چند با زانوها و دستها باشد، مانند راه رفتن کودک با نشستن گاه خود.

(اصول وافی، ج ۲، ص ۱۴۹)

 

کناره گیری از جماعت

پیامبر (ص): ان الشیطان ذئب الانسان کذئب الغنم یأخذ الشاه القاصیه والناحیه فایاکم و لشعاب و علیکم بالجماعه و العامه والمسجد

شیطان گرگ انسان است همانند گرگ گوسفندان که همیشه میشهای دور افتاده وکناره گیر را می گیرد. پس از دسته بندیها (گروه گرایی و خط بازی) بپرهیزید و برشما باد به حضور در جماعت و مجالس عمومی و مسجد.(کنز العمال، ج ۷، ص ,۵۸۱ حدیث ۲۰۳۵۵)

 

تشکیل صف نماز جماعت

پیامبر (ص): ثلاثه یضحک الله الیهم: الرجل اذاقام باللیل یصلی و القوم اذا صفوا فی الصلاه، و القوم اذا صفوا فی قتال العدو

سه گروهند که خداوند از آنان خشنود است :۱- کسی که نماز شب می خواند .۲- جمعی که نماز جماعت تشکیل می دهند .۳- دسته ای که در برابر دشمن در راه خدا صف آرایی کرده اند.

(ثواب الاعمال، ص ۹۶)

 

مواظبت بر نماز جماعت

امام علی (ع): مروه الحضر، قراءه القران ومجالسه العلماء و النظر فی الفقه و المحافظه علی الصلاه فی الجماعات

از علی بن ابی طالب (ع) نقل شده که فرمود: جوانمردی در حضور در وطن، قرآن خواندن و همنشینی با علماء و نگریستن در احکام دین و مواظبت بر نمازخواندن در جماعتهاست.

(بحار الانوار، ج ,۸۸ ص ۱۰)

 

اقامه نماز جماعت امام زمان (عج)

معصوم (ع): یجتمع المهدی – علیه السلام – و عیسی بن مریم – علیه السلام – فیجی ءوقت الصلوه فیقول المهدی لعیسی -علیهما السلام -: تقدم، فیقول عیسی (ع) انت اولی بالصلوه فیصلی عیسی (ع) ورائه مأموما

در حدیث آمده است: پس از ظهور، عیسی بن مریم (ع) در هنگام نماز درکنار امام (ع) حاضر می شود و امام (ع) به او امامت بر نماز جماعت را تعارف می کند. ولی او می گوید: تو سزاوارتری به این امر، و سپس به عنوان مأموم پشت سر او به جماعت می ایستد.

(منتخب الاثر، ص .۴۷۹ تذکره الخواص، ص ۳۷۷)

 

منبع : سایت ستاد احیا نماز دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.