وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آیا حیوانات زبان ما را میفهمند

0

آیا حیوانات زبان ما را میفهمند

آيا حيوانات زبان انسان را مى فهمند يعنى حرفهاى انسان را متوجه مى شوند؟

ماازجهان حيوانات اطلاعات زيادى در دست نداريم وباتمام پيشرفتهايى كه دراين زمينه شده هنوز ابهامهاى فراوانى بر روى ان سايه افكنده است.

ما اثارهوش ودقت وذكاوت ومهارت در كارهاى بسيارى ازآنها مى بينيم:

خانه سازى زنبوران عسل، نظمى كه بر كندو حاكم است، دقت مورچگان درجمع اورى نيازمنديهاى زمستان، طرز ذخيره وانبار انها، دفاع كردن حيوانات از خود در برابر دشمن، وحتى آگاهى آنها به درمان بسيارى ازبيماريها،

پيدا كردن لانه وخانه خوداز فاصله هاى دوردست، پيش بينى آنهااز حوادث آينده ومانند آن، همه از چيزهايى است كه نشان مى دهد در دنياى مرموز حيوانات بسيارى از مسايل هنوز براى ما لاينحل است.

ازاين گذشته بسيارى از حيوانات بر اثر آموزش وتربيت، كارهاى شگفت انگيزىانجام مى دهند كه حتى انسانهااز انجام آنها عاجزند.

اما به درستى روشن نيست كه آنها تا چه اندازه از دنياى انسانها باخبرند، آيا آنها مى دانند كه ما كيستيم وچه مى كنيم؟ آياآنهاازگفتگوهاى ماآگاه ميشوند؟

ممكن است ما چنين درك وهوشى در آنان سراغ نداشته باشيم امااين سخن به معناى نفى اين نوع فهم وادراك ازآنهانيست وعقلا وجود چنين ادراكى در

حيوانات را محال نمى دانيم، هر چند با توجه به اينكه زبانهاى رايج در ميان مردم بسيار زياد ومتنوع بوده والفاظ وكلمات حقيقتشان براساس وضع وقرارداد مى باشد،

آگاهى حيوانات از آنها بسيار بعيد مى نمايد.

با مراجعه به قرآن كريم متوجه ميشويم كه برخى انبيا (سليمان وداود) منطق حيوانات را مى دانسته اند و با آنها سخن مى گفته اند [[1 و مكنونات ضمير حيوانات

را به وسيله حروف يا غيرحروف تشخيص مى دادند كه نمونه اش داستان نمل وهدهداست و بنا بر آنچه در روايات آمده است، امام معصوم (عليه السلام) منطق و

سخن هر حيوانى را مى فهمد [

[2 اما در مورد اينكه آيا حيوان هم زبان انسان رامى فهمد، در مورد هدهدى كه درلشكر

سليمان (ع) حضور داشته وهدهد خاصى بوده وازتعليم وتربيت منطقى حضرت سليمان (ع) برخوردار بوده، گفته شده كه: زبان سليمان و قوم ملكه سبا را متوجه

مى شده است [

[3 بايد دقت كرد كه آگاهى هدهد از زبان آن قوم را به آسانى و بدون دليل نمى توان به ساير حيوانات تعميم وسرايت داد.

1- ر. ك: سوره نمل/ آيه 2

16- ر. ك: نورالثقلين/ ج/ 4 ص/ 78 به نقل از تفسير موضوعى استاد جوادى آملى/ ج/ 7 ص 3

/ 272- ر. ك: تفسير راهنما/ ج/ 13 ص 310// قاموس قرآن/ ج/ 7 ص/ 145 واژه هدهد

جهت مطالعه بيشترمراجعه به كتب زير سودمند است:

1- تفسير الميزان/ ج/ 15 ص 509- 2

497- تفسيرنمونه/ ج/ 15 ص 452- 3

/ 430- تفسير موضوعى استاد جوادى آملى/ ج/ 7 ص 275- 269 -پرسمان

نظر مخاطبان درباره این مطلب:

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط سایت هدانا منتشر خواهد شد.

با توجه به حجم سوالات، به سوالات تکراری پاسخ داده نمی شود لطفا در سایت «سرچ» کنید.